Novinky

 • /
    • IV.C v Envicentru ve Vysokém Poli
     • IV.C v Envicentru ve Vysokém Poli

     • Na jižní Valašsko jsme zavítali v rámci Exkurze do Envicentra ve Vysokém Poli. Prohlédli jsme si farmu s hospodářskými zvířaty, projeli jsme se na koňském povoze a večer opekli špekáčky. Lektorka envicentra nám vysvětlila, jak se na Valašsku zpracovává ovčí vlna a nakonec jsme si vyrobili malý dárek z vlny. V blízkosti se nachází magická hora Kláštov, kterou jsme sice nezdolali, ale zato jsme se prošli v jejím okolí a poznali zdejší čistou přírodu.

      Mgr. Michaela Pokorná

    • Den bez tašek
     • Den bez tašek

     • Mezinárodní den dětí jsme na naší škole oslavili akcí s názvem "Den bez tašek", kdy si žáci prvního i druhého stupně přinesli své školní pomůcky v originálním "obalu", tedy místo klasické aktovky či batohu. Tuto akci si pro své spolužáky připravili zástupci Žákovského parlamentu. Fantazie dětí nebrala konce. Musím všechny pochválit za nadšení i kreativitu. Hlavně šlo o legraci i zpestření svátku dětí.

      Děti jsme nejen vyfotili, ale také odměnili něčím" na zub". Také chci poděkovat tatínkovi Mikuláška Kajfosze za pitíčka pro nejmenší děti.  Ty navštívil a odměnil v jejich třídách veselý klaun. Také děkujeme Sdružení rodičů za příspěvek na sladkou odměnu pro žáky. Děkujeme za podporu vedení školy, všem pedagogům i zaměstnancům školy.

      Mgr. Iveta Frolková

    • Prezentace ročníkových prací žáků 3.-5. ročníku
     • Prezentace ročníkových prací žáků 3.-5. ročníku

     • Zveme Vás 6.6. do naší školy na prezentaci ročníkových prací žáků 3.-5. ročníku.

      Prezentovat se bude na 3 místech, v galerii naleznete pozvánku se všemi náležitostmi a malou ochutnávku z pondělní generální zkoušky.

      Budeme se na Vás těšit!

    • Letecké muzeum a regionální televize v Kunovicích
     • Letecké muzeum a regionální televize v Kunovicích

     • V pátek 26. května se zúčastnili vybraní žáci naší školy exkurze do Kunovic jako poděkování za sběr papíru.

      Děti nejprve navštívily Letecké muzeum v Kunovicích, kde je pan průvodce seznámil s osudy některých letadel. V muzeu se nachází letadlo, kterým přiletěli „zlatí hoši z Nagana“ (můžete se podívat dovnitř). Dále letadlo, které bylo dlouhý čas v kunovické mateřské školce (jmenuje se Matylda), také letadlo, které inspirovalo knihu o letadélku Káněti. Zajímavostí jsou letadla, která „nosí“ atomové pumy, práškovací letadla zvané čmelák či předchůdce dnešních dronů (větší než 1 metr). Muzeum je otevřeno denně, slovácký aeroklub nabízí vyhlídkové lety a také letecký výcvik.

      Poté jsme se přesunuli do regionální televize TVS v Kunovicích. Paní reportérka Dojčár Majíčková dětem ukázala, jak se čte do mikrofonu, děti měly možnost si to vyzkoušet. Následně čekalo děti čtecí zařízení a zelené pozadí za „moderátorským stolem“ a hlavně pan kameraman, který je natáčel. Pan střihač ukazoval dětem, jak se stříhá video (dvouminutová reportáž se stříhá přibližně půl hodiny) a také, jak se graficky upravuje pozadí. Při čtení děti zjistily, jak je potřebné umět doopravdy číst a jak je to těžké se čtecím zařízením.

      Z Kunovic jsme odjížděli s úsměvem, že děti poznaly a zkusily něco nového, jiného.

      Mgr. Marie Oškerová

    • Přírodovědná soutěž v Sazovicích
     • Přírodovědná soutěž v Sazovicích

     • Minulý týden se žáci naší školy zúčastnili Přírodovědné soutěže v Sazovicích, kde získali skvělé 2. místo. Moc jim gratulujeme!

      Tým byl složen z těchto žáků:

      Evelína Elrebachová – II.C 

      Vincent Tuček – III.C 

      Karolína Tesárková – IV.C 

      Soutěžilo se hned v několika znalostních disciplínách. Žáci museli prokázat všeobecný přehled z prvouky a přírodovědy v úvodním kvízu, poznat zvuky a kůži živočichů, zodpovědět otázky týkající se včel nebo rozpoznat rostliny a jejich vůni.

      Tímto děkujeme Základní škole v Sazovicích za pozvání a příjemný den.

      Mgr. Markéta Krotká

    • Příběh hraběcích lázní - III.C v Luhačovicích
     • Příběh hraběcích lázní - III.C v Luhačovicích

     • Kdo ví, kdy a podle koho dostaly nejznámější luhačovické minerální prameny svá jména? Kdo byli Vincent nebo Otto? Jací lidé se skrývají za těmito jmény? Program žákům III.C přiblížil také rod Serényiů, který je bezprostředně spjat s Luhačovicemi a vznikem luhačovických lázní.  Žáci si vyzkoušeli cvičení podle vzduchoplavecké metody prof. Svozila, ochutnali několik minerálních pramenů, vyrobili si vlastní vonnou sůl do koupele. V Luhačovicích se nám moc líbilo!

      Mgr. Markéta Krotká

    • Valašský Boyard
     • Valašský Boyard

     • Ve středu se třídy 9. B, 8. C a vybraní žáci 6. C přenesli do tajemné pevnosti v Rožnově pod Radhoštěm. Vytvořili týmy plné odhodlaných sportovců, kteří chtěli vybojovat poklad jako první a odnést si největší kořist!!! Pevnost Boyard skýtala mnoho tajuplných místností plných rozličných živočichů, záludných hlavolamů a také hudebních oříšků. Pro všechny bojovníky, bylo však na prvním místě zdolat místnosti plné adrenalinových překážek. Pneumatiky visící ve vzduchu nás nejednou potrápili, přeručkovat po celé místnosti a nespadnout, byl někdy nadlidský úkol. Prakem velkým 1,5 metru jsme se trefovali na vzdálený cíl. Lávka zavěšená na řetězech dlouhá 4 metry nás trochu zaskočila, museli jsme na ní ve vzduchu a mezi překážkami dopravit pingpongový míček přesně do jamky😊. Vyzkoušeli jsme si také přechod přes gumová lana a střílení na terč. Lezecká stěna pro nás nebyla problém a střílení na branku a koš byla brnkačka, to přeci známe z tělocviku 😊. Mrkněte, jak nám to slušelo v galerii, sportu zdar!!!

      Mgr. Zuzana Hynčicová, Bc. Pavlína Willertová a Ing. Anna Bartoníková

    • „…jako slavíci!“
     • „…jako slavíci!“

     • Náš nejstarší sbor Carmina bona se o víkendu 19. – 21. 5. 2023 vydal díky pozvání organizátorů na Jarní festival sborového zpěvu do Sezimova Ústí. Po cestě jsme se zastavili na krátkou obhlídku náměstí v Telči, které je cennou památkovou rezervací zapsanou na Seznam světového kulturního dědictví Unesco. Rádi bychom se podívali i do dalších koutů tohoto „příjemného městečka,“ ale čas byl neúprosný. Akustická zkouška v Kině Spektrum byla předem přesně stanovena, tak jsme se vydali za naším cílem.

      Ještě jsme se stihli ubytovat a zanedlouho jsme se objevili na pódiu Městského střediska kultury a sportu, tedy v Kině Spektrum. Naladit všechny nástroje, sehnat stojany, židli pro violoncellistku, správně se rozdělit do řad podle hlasů a vyzkoušet také s ostatními sbory dvě společné písně. Ještě se převléknout do kostýmu, učesat, obout společenské boty a koncert mohl začít.

      Byli jsme jeden ze dvou dětských sborů, které byly pozvány, aby „osvěžily“ celý večerní program. Rozhodně se nám to podařilo. Zaujali jsme nejen přesnou intonací, ale též sólovými party a střídáním doprovodných nástrojů (housle – Kateřina Navrátilová, violoncello, flétny, klarinet – Lucie Grygerová). To neměl žádný sbor. Zvláštní pozornost na sebe přitáhla naše osmačka Veronika Novotná, jež po židli u violoncella přesedla na židli u klavíru a doprovázela sbor z jiného místa. Naše výkony byly dostatečně oceněny velkým potleskem.

      Jiný program jsme zvolili na sobotu. V Kostele Církve československé husitské v Táboře bylo nutno přihlédnout k těmto prostorám. Přestože byla očekávána větší návštěvnost, v kostele seděly další sbory, které v programu vystoupily. My jsme zpívali jako druzí. Po úvodu Mléčné dráhy se rozezněla Jitřenka se sólovými party sester Družbových a druhý hlas utvrdily výborné zpěvačky Martina Hrbáčková a Barbora Řeháková. Jemný doprovod naší skvělé korepetitorky naprosto fascinující výkon celého sboru utvrdil. Bylo ticho. Pak se ozval obrovský potlesk a lidé začali vstávat. Poté už se pokračovalo ve stejném duchu. Lidové písně a capella (sólistky Nina Solařová, Karolína Lukášová) střídaly písně umělé nejen v češtině a slovenštině (čtvrté hlasy tvrdili naši skvělí zpěváci z 8. A.), ale též v angličtině, dokonce i ve francouzštině. Když jsme odcházeli z pomyslného pódia, znělo kostelem: „…jako slavíci!“

      Za naprosto fascinující výkon chci poděkovat všem zpěváčkům, kteří pak přijímali gratulace nejen od publika, ale také od dospělých kolegů sboristů. Na tomto výjimečném výkonu má jednoznačný podíl naše korepetitorka paní učitelka Jana Tůmová.

      Doprovázející pedagožkou byla paní učitelka Bělíková, kterou někteří sboristé začínají nazývat „sborovou mámou.“ A plným právem!

      Jestli je vám líto, že jste nezažili tuto atmosféru, nezoufejte. Můžete nás slyšet na charitativní akci Na hrad za Korunk(o)u v Malenovicích 17. 6. a na našem Letním koncertě 20. 6. v Modlitebně CASD.

      Mgr. Dana Kozárková, sbormistryně

     • Fyzika je zábava!!!

     • Žáci 6. ročníků si v praktické hodině fyziky vyzkoušeli práci s jednoduchými pomůckami či přístroji. Prostřednictvím fyzikálních pokusů měli možnost vyrobit si svůj malý blesk nebo elektrický náboj, jehož velikost si dokázali změřit. Při pokusech s magnety se naučili odvodit magnetické póly a s využitím správných pomůcek si vyrobili dočasný magnet. Vyzkoušeli si také práci s kompasem.  

      Tyto aktivity s přírodovědným zaměřením žákům doplnily již získané teoretické znalosti z fyziky. 

       

      Ing. Adéla Pešlová Hrubošová

     • Další literární úspěch

     • Ruku na srdce – český jazyk nepatří mezi nejoblíbenější předměty. Gramatika je obtížná a o pravopisu ani nemluvím. I přesto se najdou žáci, který svůj mateřský jazyk milují.

      Společnost pro literární tvorbu SIG vyhlašuje pravidelně literární soutěže pro širokou veřejnost. Téma pro letošní rok neslo poetický název V rozpuku. Úkol ovšem nebyl jednoduchý – složit báseň na výše uvedené téma.

      Konečné výsledky nás velmi potěšily, protože hned tři práce našich žáků se umístily na stupních vítězů. Ohodnocenými literáty jsou: Martina Hrbáčková (VIII. A), Kristýna Družbová (IX. A) a Prokop Schubert (IX. A).

      24. června se vydáme do Prahy na slavnostní vyhlášení výsledků celé soutěže, dáme Vám potom vědět, kdo si odnesl cenu nejvyšší.

       

      Mgr. Andrea Hobzová

     • Projekt "Tvoříme školu"

     •  Ve středu, 10.5. 2023, se naši dva zástupci ŽÁKOVSKÉHO PARLAMENTU, Robert Večerka a Vojta Pánek, zúčastnili setkání zástupců zlínských škol v rámci projektu "Tvoříme školu". Do tohoto projektu, který se konal na Magistrátu města Zlína, se naše škola zapojila již potřetí. První rok jsme v rámci třicetitisícové dotace pořídili pro žáky herní prvek "Vzdušný hokej" na II. stupni, tyč pro skok do výšky a lavičky na školní hřiště. Druhý rok jsme tuto dotaci použili na vyvýšené záhony a rostliny pro trvalkový záhon na školní zahradě. V letošním roce chceme v rámci poskytnuté dotace upravit venkovní prostor před recepcí školy v blízkosti naší přírodní zahrady. Tento prostor bude sloužit žákům k odpočinku i sportovnímu vyžití během přestávek. Tímto děkuji jmenovaným žákům za reprezentaci naší školy. 

    • PROJEKTOVÁ DOPOLEDNE NA UTB
     • PROJEKTOVÁ DOPOLEDNE NA UTB

     • V uplynulých třech týdnech se měli možnost žáci naší školy zúčastnit projektových dopolední na Univerzitě Tomáše Bati, která si pro ně připravili studenti 4.ročníku učitelství pro I.stupeň. Na výběr byla velmi zajímavá i aktuální témata, naši vyučující I.C, III.C, IV.A, IV.C, V.A a V.B si vybrali následující:

      SYMSLY

      ŽIVOT BEZ VODY

      FAKENEWS

      NÁVRAT DO MINULOSTI

      S KUFREM PO EVROPĚ

      SAFE INTERNET

      NAPŘÍČ SVĚTEM

      Žáci i vyučující ocenili, jak byla témata pečlivě, zajímavě i netradičně pojatá. Studenti byli přpraveni, žáci zaujati daným tématem. Jsme moc rádi za skvělou organizaci i možnost být součástí takové vzdělávací akce, která obohatila, zpestřila i doplnila naši školní výuku.

      Děkujeme a těšíme se na příští rok

       

      za vyučující i žáky Mgr. Pavlína Hrdlíková

       

    • Turnaj ve florbale
     • Turnaj ve florbale

     • Dne 27. a 28. dubna 2023 proběhl v naší škole turnaj ve florbalu pro žáky 6. až 9. tříd. Skvělá podpora spolužáků i výborné výkony týmů přispěly ke zdaru celé akce. Spolužačky ze třídy 7.A zhodnotily celou akci ve verších: "Fanouškovský kotel vřel, padlo hodně dobrých střel."  

           Nabízíme několik fotek z celé akce. abyste alespoň jejich prostřednictvím nasáli tu pravou sportovní atmosféru. I když se rozdávaly diplomy, poháry i sladké ceny, žákům šlo především o to, aby si užili tuto sportovní událost. Ještě jednou blahopřejeme vítězným týmům a děkujeme všem za pomoc při přípravě celé akce.  

       

      Mgr. Iveta Frolková

     • Čvrťáci se vydali do doby Velké Moravy

     • Ve čtvrtek 4.5.2023 se žáci třídy 4.B zúčastnili vlastivědné exkurze v Muzeu Velké Moravy ve Starém Městě u Uherského Hradiště. Dětem byl za využití poutavého příběhu o Mojslavovi přiblížen život obyčejných lidí v období 8. a 9. století a rovněž si utřídily veškeré důležité informace z již probraného vlastivědného učiva. Zjistili jsme, že téměř za humny máme mnoho pokladů z oné doby a načerpali jsme také inspiraci k dalším výletům za archeologickými objevy.

       

      Mgr. Miluše Nožičková

       

       

     • Co všechno víme anebo nevíme o mozku ?

     • Na tuto otázku dostali žáci V. B spoustu odpovědí na přednášce, kterou pro ně připravila paní MUDr. Zuzana Juříková. Zjistili, že mozek je nejsložitějším a nejdokonalejším orgánem. Dozvěděli se, jak funguje a jaký byl jeho postupný vývoj. Žáci si mohli otestovat také svůj reflex. Formou testu si ověřovali, jak se dokážou soustředit a jakou mají vizuální paměť.  

      Závěrem celé přednášky na ně čekalo překvapení – dort ve tvaru mozku! Upekla ho paní MUDr. Juříková. Velmi si ceníme jejího přístupu a moc jí děkujeme, že si udělala čas a ještě více obohatila naše vědomosti o lidském těle.  

      Děkujeme Vám! J 

      Ing. Lenka Režňáková 

     • Beseda v Krajské knihovně a program v Muzeu JV Moravy ve Zlíně

     • Ve středu 26. dubna se žáci II.A a II.B zúčastnili zajímavé literární besedy s názvem Vědí draci o legraci, která se konala v Krajské knihovně Františka Bartoše ve Zlíně. Prostřednictvím poslechových ukázek i dalších tvořivých aktivit se děti seznámily s knižní tvorbou spisovatelky Daniely Krolupperové. Díky obsahu i tématům blízkým dětskému světu jsou knihy D. Krolupperové hojně vyhledávány zejména mladšími čtenáři. Příběhy O Bubáčkovi znali naši druháci i díky mimočítankové četbě a poslechovým aktivitám ve škole.  

      S ústní lidovou slovesností – hádankami, rozpočitadly, lidovými říkadly, tradičními pohádkami i dětskými hrami z Moravy se žáci setkali v rámci navazujícího vzdělávacího programu s názvem František Bartoš dětem, který se konal v Muzeu JV Moravy ve Zlíně. V rámci jednotlivých tematických bloků si děti vyprávěly o životě v minulosti, hledaly význam některých nářečních výrazů, soutěžily v hádankách, zahrály si loutkové divadlo – pohádku O koblížkovi a vyzkoušely si i některé tradiční dětské hry z dob našich prababiček a pradědečků.  

      Oba programy byly pro žáky zajímavé, zábavné a zároveň i přínosné z hlediska literární a jazykové výchovy.

      Mgr. Věra Velísková, Mgr. Martina Kolářová