Školní speciální pedagog

 • /
 • /
 • /
   • Školní speciální pedagog
   • Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatnou poradenskou činností. Školní poradenské služby jsou definovány vyhláškou o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních č. 72/2005 Sb. Školní speciální pedagog vykonává činnosti zaměřené na odbornou podporu žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a všech ostatních žáků, kteří potřebují speciálně pedagogickou podporu a péči založenou na krátkodobých či dlouhodobých podpůrných opatřeních. O svých činnostech vede písemnou dokumentaci v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

    Školní speciální pedagožka se zaměřuje především na tyto činnosti:
    . podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
    · realizace předmětů speciálně pedagogické péče
    · realizace podpory přípravy na vyučování
    · konzultace a podpora pedagogů při přípravě a tvorbě individuálního vzdělávacího plánu pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
    · konzultace s rodiči zaměřené na průběžné vyhodnocování navržených podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
    · konzultace a podpora asistentů pedagoga ve škole
    · kooperace s odbornými pracovníky poradenských a dalších institucí
    · preventivní programy pro třídy
    · vedení klubu Erin
    · dokumentace a administrativa

    Konzultační hodiny:
    St 9:00-10:00 hodin
    Čt 9:00-10:00 hodin

    Termíny osobních konzultací prosím vždy domlouvejte předem mailem.