Zvídaví přeškoláci

 • /
 • /
 • /
    • ZVÍDAVÍ PŘEDŠKOLÁCI

    • Zvídaví předškoláci je projekt zaměřený na vyhledávání nadaných dětí, kterým se ve škole věnujeme již 15 let.

     Jedná se o setkání předškoláků s rodiči u nás ve škole s připraveným programem v podobě zajímavých, obohacujících, netradičních aktivit zaměřených na matematiku Hejného, cizí jazyky, logiku, pokusy, bádání či přírodovědu pro děti a pro rodiče je připravena prohlídka školy s besedou o programu rozšířeného anglického jazyka a matematiky, případně beseda na jiné zajímavé téma. Probíhá vždy ve čtvrtek od 16 hodin do 17 hodin. Termíny pro daný školní rok jsou zveřejněny na začátku školního roku. 

      

     Letošní projekt ZVÍDAVÍ PŘEDŠKOLÁCI je již ve svém závěru. Pro školní rok 2023/2024 již máme třídu obsazenou.

      

      

     Bližší informace

     Mgr. Pavlína Hrdlíková, hrdlikova@zsmalenovice.cz, zástupkyně ředitelky pro I.stupeň