O programu

 • /
 • /
 • /
   • O PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ VE TŘÍDÁCH

    S ROZŠÍŘENOU VÝUKOU ANGLIČTINY A MATEMATIKY:

     


    NA 1.STUPNI NAŠÍ ŠKOLY SE VĚNUJEME OD ROKU 2007 VZDĚLÁVÁNÍ NADANÝCH A MIMOŘÁDNĚ NADANÝCH ŽÁKŮ.

     

    OD ROKU 2016 JSME PŘIJALI FORMU ROZŠÍŘENÍ ANGLICKÉHO JAZYKA A MATEMATIKY. DO TĚCHTO TŘÍD PŘIJÍMÁME NEJEN ŽÁKY NADANÉ, ALE I ŠIKOVNÉ, BYSTRÉ A ZVÍDAVÉ.

     

    VŠECHNY ZÁJEMCE O TENTO PROGRAM ZVEME NA NÁŠ PROJEKT ZVÍDAVÍ PŘEDŠKOLÁCI, KTERÝ KAŽDÝ ŠKOLNÍ ROK ZAČÍNÁ JEŠTĚ PŘED VÁNOCI. JEHO CÍLEM JE SEZNÁMIT PODROBNĚ RODIČE S NAŠIM PROGRAMEM A DĚTI POSTUPNĚ SEZNAMOVAT A ADAPTOVAT NA ŠKOLNÍ PROSTŘEDÍ. 

     

    PODROBNOSTI A DALŠÍ INFORMACE VÁM RÁDI ZODPOVÍME PŘES EMAIL hrdlikova@zsmalenovice.cz, NEBO OSOBNĚ PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ U NÁS VE ŠKOLE.