Ceny stravného

 • /
 • /
   • ZMĚNA OD 1.3.2021: Cena_obeda_od_1.3.2021.docx

    Stanovení cen stravenek od 1.9.2019:

    Na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, je cena stravného od 1. 9. 2019 stanovena následovně:  

     Žáci ve věku     7-10 let:       …………………….. 25 Kč
                               11-14 let:      ……….…………… 27 Kč
                               15 let a více: ………………….... 31 Kč

    Zaměstnanci školy ………………………………. 31 Kč
    Cizí strávníci 
    ……………………………………… 65 Kč

    (Na základě Zásad pro čerpání FKSP je stanoven pro všechny zaměstnance školy příspěvek na stravování z FKSP ve výši 14 Kč na 1 zaměstnance na 1 oběd.

    Odůvodnění: Změna v cenách stravenek je dána na základě zvýšení cen výchozích surovin a energií.

                      

    Ve Zlíně – Malenovicích dne 1. 9. 2019

         Marcela Bartončíková                                               PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D.
          vedoucí školní jídelny                                                                 ředitelka školy