Ceny stravného

 • /
 • /
   • CIZÍ STRÁVNÍCI - ZMĚNA OD 1.4.2022: Stravne___cizi_stravnici-1.4.2022(1).docx

    Stanovení cen stravenek od 1.4.2022:

    Na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, je cena stravného od 1. 3. 2021 stanovena následovně:

     

    Žáci ve věku  7-10 let: 25 Kč

                           11-14let: 27 Kč

                           15 let a více: 31 Kč

    Zaměstnanci školy          31 Kč

    Cizí strávníci                   90 Kč

    (Na základě Zásad pro čerpání FKSP je stanoven pro všechny zaměstnance školy příspěvek na stravování z FKSP ve výši 16 Kč na 1 zaměstnance na 1 oběd.)

    Číslo účtu pro platbu stravného: 40184-1422344369/0800

    Při platbě uvádět  variabilní číslo – to je  evidenční číslo přidělené školní jídelnou.

     

    Ve Zlíně - Malenovicích dne 28. 3. 2022

     

    Marcela Bartončíková                                      PaedDr. Zdeňka Jančíková,Ph.D.

    vedoucí školní jídelny                                                   ředitelka školy