Omlouvání absence

 • /
 • /
 • /
   • Omlouvání absence

   •  

    Nepředvídaná nepřítomnost (nemoc aj.)

    - oznámí rodiče nejpozději do tří dnů od začátku nepřítomnosti. 

     

    Uvolnění z výuky předem:

    - na jeden až dva dny může uvolnit žáka třídní učitel

    - k uvolnění na tři a více dnů je nutný souhlas ředitelky školy. Předejte vyplněnou žádost o uvolnění třídnímu učiteli, lze poslat po dítěti

    - formulář žádosti o uvolnění na tři a více dní je ke stažení:  Zadost o uvolneni z vyuky.pdf