Platba obědů a svačinek

 • /
 • /
   • Základní škola Zlín, tř. Svobody 868, příspěvková organizace – ŠKOLNÍ JÍDELNA

    INFORMACE K PLACENÍ ZA OBĚDY, SVAČINY

     

    PLACENÍ STRAVNÉHO – POUZE BEZHOTOVOSTNĚ - NÁSLEDUJÍCÍM ZPŮSOBEM:

    V případě, že na účtu žáka nebudou finanční prostředky, nebude možné objednat oběd, svačiny. Proto si prosím sledujte dostatečnou výši kreditu na stravném Vašeho dítěte.

     

    Formy úhrady:

    -formou trvalého příkazu, kde částka bude každý měsíc vždy ve stejné stejné výši, dle  vašeho uvážení

    -zasílat měsíční částky dle aktuálního výše zůstatku kreditu  na stravovacím účtu strávníka

    -zasílat platbu nepravidelně

     

     

    Údaje pro platby:       Číslo účtu šk. jídelny40184 - 1422344369/0800.

    Konstantní symbol:  2222.

    Variabilní symbol: XXXX -  čtymístné číslo přidělené jídelnou 

     

    Ceny  obědů v aktuálním školním roce 2022/2023  dle  věkové kategorie:

    Kategorie :

    Do 6 let      26,-  Kč

    7-10 let       28,- Kč

    11-14 let     32,- Kč

    15 a více     37,- Kč

     

    Svačiny      14,- Kč

     

    OBJEDNÁVÁNÍ OBĚDŮ, RUŠENÍ OBJEDNÁVKY OBĚDA

    Oběd se objednává pomocí čipu na objednávkovém terminálu (chodba před šk. jídelnou, vlevo vedle dveří do kanceláře vedoucí šk. jídelny)

    nebo na webových stránkách školy: www.zsmalenovice.edupage.org

     

    Přihlašování a odhlašování na školním webu www.zsmalenovice.edupage.org   v sekci školní jídelna – jídelníček.

    Vložte: Přihlašovací jméno: prvních 5 písmen příjmení bez diakritiky+číslo strávníka

     Heslo: TOTÉŽ: heslo tvoří prvních pět písmen příjmení bez diakritiky+číslo strávníka  

     

    Oběd musí být objednán nejpozději den dopředu do 14:00.

    Pouze přichází-li žák po nemoci, je možné objednat oběd ráno do 8:00.

     

    Objednaný oběd lze zrušit v odůvodněných případech (nemoc, nevolnost dítěte apod.) přes školní web (zrušit - odkliknout objednaný oběd), čipem na objednávkovém terminálu u šk. jídelny, emailem: jidelna@zsmalenovice.cz, v krajním případě telefonicky: 775 564 055.

    V případě přebytků financí na stravovacích účtech  na konci školního roku:

    1. Zákonní zástupci žáka mohou zažádat vedoucí školní jídelny emailem:jidelna@zsmalenovice.cz o vrácení přeplatku na stravovacím účtu na  účet rodičů.
    2. Přebytek se  převede  automaticky  na další školní rok
    3. Žáci, kteří v daném školním roce budou končit, přeplatky automaticky bez vyžádaní rodičů jsou  vráceny bankovním převodem na  účty  rodičů

     

     

    OBJEDNÁVÁNÍ SVAČIN, ODHLAŠOVÁNÍ Z ODBĚRU SVAČIN

     

    Přihlášení k odběru svačin:

    Žák se  přihlásí k odběru svačin vyplněním a odevzdáním Přihlášky k odběru školních svačin

     (  nutný podpis zákonného zástupce žáka ).

     

    V přihlášce naleznete také hlavní informace. Vyplněnou přihlášku odevzdá do kanceláře školní jídelny.

     

    Odhlašování z odběru svačin:

    Přihlášený žák se může odhlásit  z odebírání svačin písemnou formou ( s podpisem zákonného zástupce) s účinností od prvního dne následujícího měsíce u vedoucí školní  jídelny.

     

    Zrušení (odhlášení) svačin po dobu nemoci dítěte nebo plánované nepřítomnosti :

    Provádí rodiče POUZE TELEFONICKY (775 564 055) nebo EMAILEM jidelna@zsmalenovice.cz).

    Uveďte jméno a příjmení  žáka. Svačinu  nelze  zrušit na školním webu.  

     

    Jídelníček  svačin na  daný měsíc je  vyvěšen u školní jídelny a na  internetových stránkách školy.

     

     

    Ve Zlíně -Malenovicích dne 25.8.2022                      M. Bartončíková, vedoucí šk. jídelny

                                                                                       PaedDr. Z.Jančíková, Ph.D., řed. Školy