RVHV

 • /
 • /
 • /
   • Rozšířená výuka hudební výchovy

   •  

          

    Naše základní škola je jedinou školou ve Zlínském kraji, na které probíhá od roku 1990 projekt rozšířené výuky hudební výchovy. Otevíráme vždy jednu třídu s rozšířenou výukou hudební výchovy (RvHv). Dítě je zařazeno do 1. třídy s RvHv na základě talentové zkoušky v mateřské škole, na žádost rodičů i při zápisu do 1. tříd.

    Základním kritériem pro zařazení dítěte do této třídy je smysl pro rytmus, dobrá koordinace motoriky a čistá intonace. Děti jsou vybírány našimi zkušenými sbormistryněmi a vyučujícími hudební výchovy.

    Komplexní hudební průprava je vhodně doplňována v ZUŠ Zlín – Malenovice, která sídlí ve stejné budově – děti nemusí nikam docházet. Těší nás, že náš projekt rozšířené hudební výchovy i dnes stále oslovuje desítky dětí, které k nám přijíždějí nejen z Malenovic, ale i širokého okolí. Máme také 100% úspěšnost při přijímacím řízení na konzervatoři – mnozí naši absolventi si hudbu vybrali za svou budoucí profesi.

    V průběhu školní docházky se děti postupně stávají členy tří školních dětských pěveckých sborů:

    - přípravného sboru (žáci 1. a 2. třídy),

    - DPS Čamlíci (3. – 5. ročník) a

    - DPS Carmina bona, jehož členy jsou žáci II. stupně.

    Cílem sbormistrů je, aby děti poznaly hudební díla nejrůznějších slohových období a hudebních stylů, aby pocítily pocit radosti a uspokojení ze společné práce a z jejich výsledků.

    Děti pravidelně vystupují na akcích školy (Jarmark, koncert pro maminky,..), připravují tradiční adventní, novoroční a letní koncerty, které jsou širokou veřejností hojně navštěvovány , mají za sebou nahrávání CD (jmenujme poslední „Z mých snů a přání“, „Hudba je můj život“), nejstarší zpěváci vystoupili jako hosté na koncertě k 30. výročí založení folkrockové skupiny Fleret, spolupracovali na vánočním koncertě Martina Chodúra či na koncertech komorního souboru Collegium Classic, zpívali s Markétou Konvičkovou. Sbory vystupují také na prestižních akcích města Zlína, zúčastňují se festivalů, soutěžních přehlídek a vystoupení vždy s velmi dobrým umístěním např. krajská soutěžní přehlídka školních dětských pěveckých sborů v Uherském Hradišti a Chropyni, soutěžní přehlídka v Uničově, celostátní přehlídka DPS v Rychnově nad Kněžnou, mezinárodní přehlídka v Sušici, celostátní přehlídka dětských pěveckých sborů „Světlo za Lidice“, Mezinárodní festival adventní a vánoční hudby v Bratislavě,  Perníkový festiválek v Pardubicích, Loučenská vločka v Loučné nad Desnou, Zpívání s Choltickým vodníkem, vystoupení v Českých Budějovicích, Trenčíně, Českém Krumlově,…

    Zpěv činí potěšení na duši, vznikají krásná přátelství a kultivuje se hudební vkus a názor.

     

    Úspěchy RvHv v bodech:
    – 100% úspěšnost při přijímacích zkouškách na konzervatoře, výhoda na pedagogických aj. školách
    – stříbrné pásmo na soutěžní přehlídce DPS v Uničově, 2000,2001
    – zlaté pásmo v krajské soutěžní přehlídce DPS v Uh. Hradišti, 2002,2003
    – účast na celostátní přehlídce DPS v Rychnově nad Kněžnou, 2003
    – místo v celostátní soutěži ve hře na zobcovou flétnu v Olomouci, 2003 – 2007
    – vítězství v sólovém zpěvu – Zlatý kos, Yamaha show, 2002, 2003
    – umístění v soutěžích pro sólové hudební nástroje i v souborové hře
    – benefiční koncert se Zuzanou Lapčíkovou, 2004
    – účast na celostátní přehlídce DPS v Uničově, 2004, ve Vsetíně, 2007
    – účast v hlavním programu na mezinárodní přehlídce v Sušici, 2004
    – účast na prestižních akcích města (DFF aj.)
    – vystoupení na vánočních trzích, v hospici Hvězda v Malenovicích, v Charitním domově Otrokovice
    – účast na soutěžní přehlídce dětských zpěváčků lidových písní Trnečka, 2007, 2008
    – účast v semifinále Dětské celostátní soutěže ve hře na zobcové flétny – 1.místo, 2.místo, 2008
    – účast v celostát. kole flétnové soutěže Pískání pro zdraví místo, 2008,  2.místo v kraj. přehlídce v Uherském Hradišti
    – zlaté pásmo v krajské soutěžní přehlídce DPS v Uherském Hradišti, 2009
    – účast na celostátní přehlídce DPS v Rychnově nad Kněžnou, 2009
    – vánoční koncert Martina Chodúra, 2013
    – vánoční a adventní koncerty s komorním souborem Collegium Classic
    – krajská soutěžní přehlídka DPS – stříbrné pásmo, 2014
    – mezinárodní festival vánoční a adventní hudby v Bratislavě, 2012 a 2016, 2019
    – celostátní přehlídka Zahrada písní (Praha) – bronzové pásmo
    – Kulturní jaro, farnost Zlín Malenovice, 2014
    – nahrávání 5 CD
    – krajská soutěžní přehlídka DPS – Chropyně 2015 – stříbrné pásmo
    – adventní neděle na hradě Malenovice – Muzeum jihovýchodní Moravy ve Zlíně, 2015
    – nesoutěžní festival dětských pěveckých sborů Zpívání s tulipány, Bojkovice 2016
    – rozsvícení vánočního stromu v Malenovicích, 2016, 2017, 2018, 2019
    – festival DPS – Loučenská vločka – Loučná nad Desnou, 2015, 2016
    – Zpívání s Choltickým vodníkem, zámek v Cholticích 2016
    – vánoční koncert Markéty Konvičkové, 2017
    – adventní koncert v Českých Budějovicích, 2017
    – natáčení pro Český rozhlas Zlín, 2018
    – festival v Českém Krumlově, Sušici, výjezd Freyung, 2018
    – vystoupení na Staroměst. náměstí – vánočních trzích v Praze, výjezd Moritzburg a Drážďany, 2018