Školní psycholog

 • /
 • /
 • /
   • Školní psycholog

   •  

    Mgr. Ivana Ludvíková

    e-mail: psycholog@zsmalenovice.cz

     

    Činnost školní psycholožky je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Jedná se o komplexní službu žákům, jejich rodičům a učitelům, která vychází ze standardních činností vymezených ve vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, z koncepce školy a náplně práce školní psycholožky.

    Psycholožka pomáhá dětem, rodičům a učitelům zvládat problémy v různých oblastech souvisejících se školní docházkou. Na daná témata poskytuje konzultace, hledá vhodné metody nápravy a sama přispívá svou činností k překonávání obtíží.

     

    Psycholožka se soustředí především na následující oblasti: 

    • řešení výukových, výchovných a osobních problémů
    • krizová intervence
    • podrobná diagnostika
    • práce s mimořádně nadanými žáky
    • přítomnost u zápisu do školy a hodnocení připravenosti pro školu
    • diagnostika tříd a sociálního klimatu
    • screening SPU a nadaných žáků
    • primární a sekundární prevence
    • třídnické hodiny, konstituování kolektivu
    • podpora spolupráce třídního učitele a třídy

     

    Konzultační hodiny: 

    Po 7:30-15:00 hodin

    Út 9:30-17:00 hodin (15:00-17:00 hodin objednané konzultace s rodiči)

    St 7:30-15:00 hodin

    Čt 7:30-15:00 hodin

    Pá 7:30-15:00 hodin