Aktuality

 • /
 • /
 • /
   • INFORMACE PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE – RODIČE PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ: 


    Milí budoucí prvňáčci, vážení rodiče, zákonní zástupci,

    srdečně Vám připomínáme letošní zápis do 1. ročníku


    Zápis se uskuteční  v úterý 4. dubna 2023 od 13:00 do 18:00 hodin. K zápisu se dostaví i děti, které měly vloni odklad školní docházky a děti, které dovrší do 31.8. 2023 šest let. 

    Zákonný zástupce své dítě nejpozději do 30. března 2023 zaregistruje nawww.zapisdozszlin.cz

    V případě potřeby Vám s registrací na internetu pomůžeme, obraťte se na Ing. M. Žůrkovou, 577 104 411.


    Při zápise v úterý 4. dubna 2023 je potřeba mít s sebou:

    - žádost o přijetí vytisknutou ze stránek (www.zapisdozszlin.cz)

    - rodný list dítěte

    - občanský průkaz (rodič, zákonný zástupce)


    Při žádosti o odklad školní docházky je třeba mít s sebou – budeme řešit také při zápisu 1.4. :

    - žádost o odklad (www.zapisdozslin.cz)

    - doporučení odložit šk. docházku z pedag. psychol. poradny

    - doporučení od lékaře (dětského, odborného…) 

    Pokud proběhne vyšetření šk. zralosti v poradně později, dodají rodiče obě doporučení dodatečně.


    A proč byste měli Vaše dítě přihlásit k nám?

    NABÍZÍME...

    - příjemné prostředí školy

    - možnost navštěvovat školní družinu

    - výuku obohacenou o moderní technologie

    - výuka angličtiny od 1. třídy, kroužek španělštiny, druhý jazyk německý, ruský

    - školní akce (jazykové pobyty, školy v přírodě, lyžařské, turistické kurzy...)

    - moderní tělocvičnu, velké hřiště a zahradu

    - podporu školní psycholožky, školní speciální pedagožky

    - řadu zájmových kroužků

    - výběr ze dvou jídel, školní svačinky

    - relaxační prostory (herní prvky, knihovny a odpočívadla)

    - .....A MNOHO DALŠÍHO!


    Potřebujete pomoci?

    S případnými dotazy se obraťte na e-mail: zurkova@zsmalenovice.cz nebo zsmalsvob@zsmalenovice.cz.

    Více informací o škole na: www.zsmalenovice.edupage.org

    Děkujeme a velice se na všechny těšíme!