Novinky

 • /
    • Školní hřiště otevřeno
     • Školní hřiště otevřeno

     • Informujeme vás o otevření školního hřiště pro veřejnost od středy (19.5.2021), podle stanovené otevírací doby: pondělí až neděle 14:00-20:00 hodin.

      Vedení školy

    • Projektový den ve škole - Včely
     • Projektový den ve škole - Včely

     • Den plný zajímavostí zažili ve středu 12. května žáci třídy I. B. Hostem projektového dne byl včelař pan Tomíček. Žáci si už před jeho příchodem četli zajímavosti ze života včel a v rámci čtení s porozuměním plnili zajímavé úkoly. Přiřazovali kartičky "Hádej kdo jsem " k obrázkům včel podle dělby práce v úlu. Počítali zajímavé příklady, poznávali medonosné rostliny. Pan Tomíček seznámil žáky s kalendáriem včelaře, co všechno musí včelař dělat v jednotlivých ročních obdobích. Žáci mohli pozorovat živé včely v proskleném rámu, seznámili se se stavbou těla včely. Dále žáky seznámil s dalšími včelími výrobky, součástí byla i ochutnávka. Velký zájem byl o potřeby včelaře k jeho práci a ochranné oblečení. Na závěr si žáci s panem Tomíčkem vyrobili rámek do úlu. Při závěrečné diskuzi už žáci uváděli, proč jsou včely v přírodě tak důležité. Bez opylování rostlin by se většina rostlin nemohla rozmnožovat, nebyla by úroda. Bez rostlin a stromů by nebyl kyslík. Med a další produkty jsou vedle toho druhořadé. I když tyto produkty člověk využívá a využíval už od minulosti. Žáci s vyzkoušeli výrobu medového mýdla. Věřím, že v přírodě nebudou zbytečně trhat žádné rostliny a pokud dostanou nějaké včelí žihadlo, na včelky nezanevřou. Panu Tomíčkovi moc děkujeme a budeme se těšit na další zajímavá setkání.

      Mgr. Libuše Přílučíková

    • Canisterapie v ŠD
     • Canisterapie v ŠD

     • Ve středu 12. května 2021 přijela v rámci Projektového dne do naší družiny vzácná a nám velmi milá návštěva.

      Paní  Mgr. Dita Neudeková, která se zabývá canisterapií. Na sezení přišla se dvěma pejsky plemene Parson Russel teriér – Maybe a Hope. Ta nás seznámila s pojmem canisterapie - terapie s pomocí psa, který využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Děti se dozvěděly mnoho nových informací, např. jak psy hladit, krmit, česat, jak se zachovat při napadení zlým psem, základní povely psů a spoustu dalšího. Nejvíce se ale dětem líbily různé triky a neobvyklé povely, které mohly s pejsky vyzkoušet na vlastní kůži.

      Po celou dobu si chlupáči vedli skvěle a přesvědčili nás o tom, že canisterapie vyžaduje perfektní přípravu psa. Svou prémii dostali všichni malí účastníci a to v úplném závěru akce, kdy nám jejich chovatelka dovolila se s oběma pejsky pořádně pomazlit.

      Paní Neudekové moc děkujeme a všichni se těšíme na další návštěvu.

      Mgr. Miluše Nožičková

    • Soutěž s ČEZ o hodnotné ceny
     • Soutěž s ČEZ o hodnotné ceny

     • Vezmi mobil, natoč zajímavý pokus z fyziky a vyhraj 200 tisíc pro svoji školu. Soutěž „Vím proč“ láká žáky základních a středních škol na objevování krásy a tajemství fyziky zábavnou interaktivní formou. Letošní ročník je věnovaný obnovitelným zdrojům. V těch předchozích byli nejúspěšnějšími fyziky-režiséry žáci a studenti škol z Moravskoslezského a Olomouckého kraje, kteří na stupních vítězů stáli celkem sedmkrát. Zapoj se i ty.

      https://www.svetenergie.cz/cz/vim-proc

      TZ_CEZ_-_Vim_proc_MSK_OLK.docx

      Ing. Věra Benkovičová

    • Učení venku - "Po Šternberské stezce"
     • Učení venku - "Po Šternberské stezce"

     • V úterý 11. května se žáci třídy I. B vydali v rámci učení venku "Po Šternberské stezce". Jde o fiktivní stezku, kterou představili přede dvěma lety žáci naší školy veřejnosti. Stezka zachycuje panství majitelů Malenovic v blízkém okolí. Žáci si tak projdou "Místo, kde žijí", poznávají ekosystémy a seznamují se s historií regionu. Prvňáčci zasluhují velkou pochvalu, protože celou trasu ušli ve výborném čase. Nejprve objevili poutní místo Svatá voda, odtud se přes Karlovice polní cestou dostali do obce Oldřichovice. Tam na ně čekala paní Pavla Hradilová, restaurátorka z muzea. Společně s několika výtvarníky se s odstupem vydali za žáky, aby navštívili kostelík sv. Jiljí v Pohořelicích. V minulosti zde stávalo městečko Podhradí, po němž v blízkém okolí zůstaly zbytky valů. Po celou dobu žáci pozorovali živočichy a poznávali rostliny. Odpočinek našli u rybníka, kde krmili kačeny a ryby. Nad hlavami jim kroužili rackové. Paní Tihelková nás pustila na prohlídku dvoru Leopoldov, který je pojmenován po Leopoldu Šternberkovi. Za první republiky už zde sídlil Moravský zemský hřebčín. Po revoluci statek zakoupila rodina Tihelkova, která ho dala do pořádku. Pan Tihelka se zasloužil o to, aby na základě krve pohořelských hřebců bylo uznáno nové plemeno "Moravský teplokrevník". V blízkosti dvoru se nachází nejstarší most v okrese Zlín z r. 1910. Trasu jsme zakončili v parku v Pohořelicích, kde si žáci prohlédli kapličku, tři aleje, kostel a zámek už jen zvenčí. Kostel zde nechal postavit Jakub Arnošt Lichtenštejn-Kastelkorn, olomoucký biskup, který korunoval Marii Terezii na českou královnu. Po celou dobu se žáci chovali slušně, pochvalu obdrželi i od dospělých, se kterými se po cestě potkávali. Věřím, že si prohloubili znalosti ze svého regionu a budou tato místa rádi navštěvovat i v budoucnosti.

      Mgr. Libuše Přílučíková

    • Informace k provozu škol
     • Informace k provozu škol

     • Informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

      Vedení školy

    • Výuka od 10.5.2021
     • Výuka od 10.5.2021

     • Vážení a milí žáci, rodiče, zasíláme první informace k obnovení výuky. Jsme rádi, že se postupně vrátíme k osobním setkáním a běžné výuce, zatím alespoň každý druhý týden.

      V prvním týdnu (lichém) od 10.5. přijdou do prezenční výuky třídy 6. A, 6. B., 7. A, 7. B a 9. C.

      V sudém následujícím týdnu od 17.5. bude probíhat prezenční výuka 8. A, 8. B, 9. A, 9. B.

      Dále se bude střídat tento rozpis, dokud nebude vládou ČR rozhodnuto jinak.

      Informace k nástupu do školy dostanete od třídních učitelů.

      Přejme si všichni společně pevné zdraví, dostatek sil k úspěšnému dokončení školního roku a těšíme se již na setkání s Vámi. 

      Jménem pedagogů a vedení školy Vás srdečně zdraví Zdeňka Jančíková

    • Naší přírodou
     • Naší přírodou

     • Právě tak se jmenuje časopis ekologické organizace Sluňákov. Žáci třídy I. B do něho pravidelně zasílají své příspěvky a šťastnými výherci se stali žáci Jakub Pipiš a Matěj Szorád. Oba obdrželi na památku trička a drobné odměny. Kubík zaslal své pozorování šnečka Doubka a Matěj zase pozoroval hrdličku zahradní. Zaslané fotografie jsou ze sledování z minulého roku, ale Matěj pozoruje na svém balkónu hrdličky i v letošním roce. Oba hoši si zaslouží velkou pochvalu. Věřím, že ostatní žáci jim tento úspěch přejí a všichni se budou do těchto krásných aktivit zapojovat i v budoucnu. Poděkování samozřejmě patří i rodičům žáků.

      Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka

    • Učíme se venku
     • Učíme se venku

     • V pátek 30. dubna se žáci třídy I. B vydali v rámci učení se venku pozorovat domácí zvířata. Po domluvě s rodiči naší spolužačky, si žáci mohli prohlédnout kachny, slepice, ovečky. Ovečky se nechaly od žáků pohladit. V současné době mají také dvě jehňátka, jedno celé černé a druhé flekaté. Ve škole se učíme zvířata nejen poznávat, ale také pojmenovat samce, samici a mládě. Zážitkové učení se žákům líbilo a už nyní se těší na další.

      Mgr. Libuše Přílučíková

    • Čarodějnické vítání jara
     • Čarodějnické vítání jara

     • Čarodějnické vítání jara si užili poslední dubnový týden žáci 1.A. Malí čarodějové a čarodějky nejdříve pilně tvořili v dílničkách. Ve čtvrtek pak zdolali čarodějnickou stezku s obtížnými úkoly, luštěním šifer a opékáním špekáčků. Za celotýdenní snažení získali certifikát a sladkou odměnu v podobě čarodějnického prstu.

      Mgr. Jana Svozilová

    • Sběr papíru
     • Sběr papíru

     • Vážení rodiče, milí žáci,

      informujeme vás o konání sběru starého papíru, který se uskuteční 5. a 6. května 2021 v čase od 14:30 h do 17:00 h.

      Sběr proběhne v zahradě školy, vstup i vjezd z ulice Mlýnská.

      Těšíme se na nejlepší sběrače.

      Děkujeme za spolupráci.

      Erika Salkim

    • Online exkurze žáků 9. tříd
     • Online exkurze žáků 9. tříd

     • V měsíci březnu měli žáci devátých tříd speciální online hodinu, ve které navštívili Jaderné elektrárny Dukovany a Temelín. Spolu s odborným výkladem žáci absolvovali virtuální prohlídku a zjistili, jak taková jaderná elektrárna funguje, kolik elektrické energie dokáže vyrobit, odkud dováží jaderné palivo, kde se skladuje radioaktivní odpad atd...

      Na závěr jsme si zasoutěžili a nejrychlejší žáci získali odměnu. 

       

      Ing. Věra Benkovičová

    • Učíme se venku
     • Učíme se venku

     • Po dlouhé distanční výuce si žáci IV.C užili skupinové práce a pobytu venku. Perfektně tomu posloužila naše nová školní zahrada.

      Mgr. Dorota Džoganiková

    • Přijímačky bez stresu
     • Přijímačky bez stresu

     • Co od toho můžeš čekat?

      - porozumíš lépe tomu, co je to stres a jak si s ním poradit

      - když budeš chtít, můžeš sdílet, jak se ohledně přijímaček cítíš

      - vymyslíš si plán, co by ti mohlo pomoct se popasovat se svými pocity

      Mgr. Barbora Synková

    • Hrdinové testování
     • Hrdinové testování

     • Tak konečně jsme se dočkali. Zase jsme tu skoro všichni spolu. A dokonce už se umíme i správně a bezpečně otestovat. Za odměnu jsme si vyrobili MEDAILE 🏅 ZA ODVAHU. Jsme prostě hrdinové. Tomíku, Ondrášku, už se nám vraťte. Není to tu bez vás ono. A takhle nám to slušelo.

      Mgr. Lucie Kučerová

    • Obědy pro žáky na distanční výuce
     • Obědy pro žáky na distanční výuce

     • Informace - výdej oběda pro žáky na distanční výuce:

       

      Žáci v době distanční výuky mají nárok na dotovaný oběd ze školní jídelny.

      Výdej oběda pro tyto žáky je možný pouze do jednorázového obalu (polystyrenová miska na polévku a plochý obal).  

      Cena jednorázového obalu (menu box) je 7,- Kč.

       

      Objednávání obědů: tak jako v běžném režimu na školním webu-sekce školní jídelna- jídelní lístek.

       

      Výdej obědů: obědy žákům přicházejícím z domova budou vydány na rampě školní jídelny, denně ve vyhrazeném čase 12:00 – 12:30.

      Při předání bude vybrána od strávníka částka 7,-Kč za jednorázové obaly.

       

      Vydaná strava je určena k okamžité spotřebě bez skladování.

       

      Upozornění: Dle platných předpisů není možné, aby žáci v případě jejich karantény, ani jejich rodinní příslušníci odebírali školní obědy.

      M. Bartončíková, vedoucí školní jídelny