Novinky

 • /
    • První školní den pro 1. ročníky
     • První školní den pro 1. ročníky

     • Vážení rodiče,

      1. září 2020 proběhne přivítání prvňáčků v kmenových třídách.

      Děti mohou přijít v doprovodu rodinných příslušníků. Dospělé osoby by měly při vstupu do školy použít roušku.

      Prvňáčky přivítáme v 7:30 u pavilonu prvního stupně.

      Děkujeme a těšíme se!

      Vedení školy

    • Nabídka zájmového kroužku Robotika
     • Nabídka zájmového kroužku Robotika

     • Pro zvídavé a nadšené děti milující techniku a pokrok otevřeme v září 2020 nejžádanější kroužek dnešní doby  ROBOTIKU. Děti budou stavět ze stavebnic Lega jednoduché hnané stroje a později začnou stavět legoroboty. Legorobotům se naučí naprogramovat schopnosti pohybu a orientace. Budeme pracovat se stavebnicemi na bázi lego Mindstorms. Zažijeme spoustu nevšedních zážitků. V budoucím období se můžeme zapojit i do soutěží v tomto oboru. Pokud chceš dělat něco nového, nevšedního a cool, přihlas se.

       

      Kroužek je určen pro děti od 8 do 15 let. Délka kroužku 1,5 hodiny v odpoledních hodinách. Den a hodina bude určena v prvních zářijových dnech.

      Přihlášky na www.ddmastra.cz

      Vedení školy

    • Nabídka zájmového kroužku Španělština
     • Nabídka zájmového kroužku Španělština

     • Vážení rodiče,

      v loňském roce se setkal s oblibou u žáků na I. stupni kroužek španělštiny (1 hodina týdně), který vyučovala Mgr. M. Dittrichová, zkušená učitelka tohoto jazyka.

      I letos umožníme, aby se děti mohly učit více jazykům už ve věku, kdy mají výborné „vstřebávací“ schopnosti a činnostní učení je baví. Kroužek bude se stejnou lektorkou pokračovat - skupina pokračující, začátečníci. Termín (den, odpolední hodina) bude sděleno v prvních dnech v září.

      Obsah a způsob výuky: Kroužek poskytuje seznámení s dalším cizím jazykem. Metody jsou motivační, s důrazem na hru, začlenění písniček, říkadel apod. Žáci se naučí základy jazyka – pozdravit, představit se, a mnoho dalšího. Dozví se také spoustu informací o šp. zvycích a kultuře.

       

      Zahájení výuky: od 21. září 2020, ukončení v červnu 2021.  Poplatek: 1350 Kč/ pololetí. Platba na účet spolku po vyplnění přihlášky do 15. 10. 2020.  Informace u ing. J. Kafkové, kafkova@zsmalenovice.cz

       

      Španělština: Je to druhý mateřský jazyk nejrozšířenější na světě hned po čínštině. Lze se jím kromě Španělska domluvit v mnoha zemích světa (např. latinská Amerika).

      Vedení školy

    • Důležitá informace
     • Důležitá informace

     • Informace pro rodiče prvňáčků a nově příchozích žáků do školy

      Vážení rodiče,

      jak jste byli informováni na úvodní schůzce ve šk. jídelně (červen 2020), v posledním srpnovém týdnu, tj. od pondělí 24.8. do pátku 28.8. 2020 od 7:00 do 14:30 si můžete vyzvednout v kanceláři školní jídelny u p. M. Bartončíkové obálku s dokumenty. (Přihlášky ke stravování, čip aj.) Vezměte s sebou 50Kč zálohu na čip.

      Ušetříte si tak čas a čekání při vyřizování administrativy v prvních dnech šk. roku. 

      Vedení školy

    • Zájmové kroužky pro školní rok 2020/2021
     • Zájmové kroužky pro školní rok 2020/2021

     • Vážení rodiče a milí žáci,

      Srdečně vás zveme na Burzu zájmových kroužků DDM ASTRA, která se uskuteční 1. září 2020 13:00-16:00 ve školní jídelně.


      Nabídka a prezentace kroužků, přímá dohoda s vedoucími. Bude domlouván den a čas daného kroužku.

      Přijďte si vybrat!

    • Aneb co nám dělá radost...
     • Aneb co nám dělá radost...

     • Za úspěchy žáků považujeme nejen pěkná umístění žáků v soutěžích, úspěchy sborů na přehlídkách, ale i  to, že naši žáci jsou bez potíží přijímáni ke studiu na výběrové školy: gymnázia, konzervatoře, průmyslové, pedagogické a další odborné školy.  

      Nemalým úspěchem je nově natočené CD pěveckého sboru Carmina bona. Třída deváťáků a jejich p. učitelka Mgr. D. Kozárková – to byla vynikající souhra, obrovská píle. A proto nepřekvapilo, že jejich rozloučení na konci školní docházky přineslo tento krásný plod. Nové CD představíme veřejnosti na podzim.  

      A jaké další úspěchy s Vámi v aktuálním období můžeme sdílet? Letos jsme kromě realizace projektu tzv. Šablon II požádali o dva nové dotační tituly: Na Státní fond životního prostředí byla v únoru podána žádost o realizaci přírodní zahrady v hodnotě 580 tis. Kč, dále jsme požádali o grant na projekt příhraniční spolupráce: Zpívání je to, co máme společné. (550tis. Kč). A obě žádosti byly úspěšné, jak jsme se dozvěděli v těchto červencových dnech. Máme velkou radost!

      Přes komplikované jaro, kdy jsme vyučovali jen na dálku, se podařilo opravit v obou pavilonech učeben rozvody vody na chodbách v hodnotě 340 tis. Kč. A než nastoupili žáci I. stupně zpět do výuky, bylo vše zrekonstruováno, vymalováno, uklizeno a čisté prostory mohly dále dětem sloužit.

      Zrekonstruovaná sborovna se již nemůže dočkat, až do ní usednou v závěru srpna naši odpočatí pedagogové.

      O letních prázdninách jsme získali formou sponzorského daru pěkné vybavení k doplnění učeben a kabinetů. 

      Jako překvapení jsme pro mladší děti začali budovat jednu tajemnou místnost. Protože je to však velké překvapení, víc o ní zatím nemůžeme prozradit. Víme jen to, že se jim bude velmi, velmi líbit!

      V srpnu jsme díky evropskému projektu Infrastruktura do škol, který zajistil náš zřizovatel – Statutární město Zlín, získali o letošních prázdninách kompletně novou konektivitu, tedy kvalitní nové připojení veškerých místností školy na internet. Toto jsme vybudovali i pro všechny prostory ZUŠ, která sídlí pod naší střechou. 

      V tomto výčtu uvedeme jak milý úspěch a radostnou událost také to, co ani původně naplánováno nebylo: Náš mladý kolega pan učitel Najman vytvořil s velkým entuziasmem tyto krásné nové webové stránky. Celý červenec je tvořil a věříme, že Vás zaujmou a přinesou všechny potřebné informace. Za jeho velkou práci při jejich tvorbě mu patří náš velký dík.  

      PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D.

    • Vítejte na nových webových stránkách
     • Vítejte na nových webových stránkách

     • Vážení rodiče a milí žáci,

      Připravili jsme pro vás nové webové stránky naší školy. Při tvorbě jsme kladli důraz na moderní vzhled, uživatelskou přívětivost a bezpečnost.

      Budeme vám přinášet nejnovější novinky z dění naší školy. V přehledně rozčleněných částech naleznete kontakty na zaměstnance, dokumenty, ale i informace o školní družině, školní jídelně, výchovném poradenství apod.

      Krásné akce z minulých let budou stále zdokumentovány prostřednictvím fotografií na starých webových stránkách.

      Polovina prázdnin za námi a my se již teď nemůžeme dočkat na setkání s vámi v novém školním roce 2020/2021.

      Věříme, že se vám nové stránky zalíbí a budete je často navštěvovat.

      Vedení školy a tým informatiků

    • Výsledky mezinárodní výtvarné soutěže „Jaro ožívá“
     • Výsledky mezinárodní výtvarné soutěže „Jaro ožívá“

     • Již pátým rokem spolupracovala třída V. B s Českou společností ornitologickou. V rámci projektů se žáci zapojují do sledování a ochrany ptáků ve svém okolí. Pravidelně se zapojují do kampaně „Jaro ožívá“, kde sledují návraty vybraných druhů ptáků (čápa, vlaštovky, vlhy, kukačky, rorýse a břehule). I v letošním roce se žáci do této kampaně zapojili a obdrželi diplom mladých ornitologů. Potěšující je, že se žáci o návrat ptáků zajímali i letošní smutné jaro. Ve svém okolí zabezpečila třída V. B během pobytu na prvním stupni hned několik skleněných ploch MHD. Na tuto aktivitu bohužel v letošním roce navázat nemohla. Tradičně se zúčastní všech výtvarných soutěží. V loňském roce obdrželi žáci v této mezinárodní konkurenci hned první místo se svým animovaným filmem „Bezpečné nebe“. V letošním roce byla vyhlášena výtvarná soutěž „Jak správně pozorovat ptáky“. Svůj příspěvek pozorování čápa ve Fryštáku zaslala Anička Ševčíková. Ornitology nejvíce oslovila práce Natálie Tomíčkové, která splnila zadaná kritéria soutěže a ve své kategorii 10 – 16 let vyhrála hned první místo. Konkurence byla opravdu bohatá. Práce zasílaly děti z různých států. Vítězné práce si můžete prohlédnout na stránkách České společnosti ornitologické na níže uvedeném odkazu. Natálce patří velká gratulace a všem žákům, kteří pomáhají přírodě a zapojují se do vyhlášených aktivit velké poděkování. Věřím, že se ochraně přírody budou věnovat i v budoucnu.

      http://www.springalive.net/cs-cz/spring_news/Howtobeagoodbirdwatchercontest

      Mgr. Libuše Přílučíková

    • Zázraky se dějí. CD 2020 je natočené…
     • Zázraky se dějí. CD 2020 je natočené…

     • Náš nejstarší sbor Carmina bona měl jako jiní na jaro tohoto roku velké plány. Bohužel kvůli pandemii Covid – 19 se musel takřka všeho vzdát. Až na jeden zážitek. Naši nejstarší zpěváci – deváťáci – se dlouhodobě podíleli na velmi výjimečných výkonech našeho sboru. Měli však ještě sen. Natočit CD na rozloučenou.  A ten se jim i přes všechny nástrahy v úterý 16. 6. 2020 splnil. Ačkoli jsme měli na secvičení daného repertoáru pouze jedno dopoledne, výsledek je úžasný…Vzhledem k vyváženosti jednotlivých hlasů byli osloveni i někteří mladší členové.Kromě všech nadšených zpěváků patří velké poděkování paní učitelce Lucii Ševčíkové za bravurní klavírní výkon. Ovšem bez podpory paní ředitelky PaedDr. Zdeňky Jančíkové, Ph.D. bychom tento hudební  projekt v letošním školním roce nemohli uskutečnit…

      A jaký bude název? Nechte se překvapit…

      Věřím, že pro odcházející žáky to byla nádherná hudební tečka za pěveckými výkony v naší škole. Do další životní etapy vám přeji co nejméně falešných tónů a samou konzonanci 🙂 

      Mgr. Dana Kozárková