Novinky

 • /
    • Informace pro cizí strávníky
     • Informace pro cizí strávníky

     • V souladu s aktuálními zvýšenými hygienickými požadavky na organizaci stravování v Základní škole Zlín, tř.Svobody 868 je výdej obědů pro cizí strávníky v době od 18.11.2020 do odvolání možný pouze do jídlonosičů přes výdejové okýnko (určené místo pro příjem a výdej jídlonosičů). 

       

      Vstup do školy je pro cizí osoby zakázán. 

       

      Jídlonosič lze donést do 7:45 hodin ráno na určené místo - rampa u školní jídelny (u vchodu prvního stupně, blíže školnímu hřišti) 

      Jídlonosič musí být umytý, čistý, označený viditelně příjmením strávníka. 

      Odběr naplněných jídlonosičů bude probíhat v době od 10:45-11:00 opět na rampě školní jídelny. 

       

      Obědy lze objednat na školním webu v sekci školní jídelny -objednávání obědů nebo den dopředu nahlášením objednávky při odběru jídlonosiče. Na přiložených jídelních lístkách strávník označí (zakroužkuje) dny kdy chce oběd odebrat a své příjmení. 

       

      Strava v jídlonosičích je určena k přímé spotřebě. Školní jídelna neodpovídá za její znehodnocení mimo jídelnu např. dlouhým či špatným uskladněním. 

       

      Děkujeme za pochopení.

      Školní jídelna

    • Výuka od 18.11.2020
     • Výuka od 18.11.2020

     • Vážení rodiče a milí žáci,

      od 18.11.2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků, pro tyto žáky se obnovuje povinná prezenční výuka. Žáci mají povinnosti nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (s výjimkou konzumace jídla). Při výuce budou dodržována přísná hygienická nařízení dle KHS.

      Prezenční výuka bude probíhat dle platného rozvrhu.

      Rovněž prosíme všechny zákonné zástupce:

      - neposílejte dítě do školy v případě nemoci

      - omlouvejte neúčasti dítěte ve škole dle běžných zvyklostí třídnímu učiteli

      - vybavte dítě ochrannými rouškami (2 roušky a 2 sáčky)

      Věříme, že se epidemiologická situace v naší zemi bude i nadále zlepšovat a brzy umožní návrat i žákům ostatních ročníků zpět do školy.

      Přejeme Vám hodně zdraví, sil a děkujeme za Vaše úžasné nasazení, s jakým to společně zvládáme.

      Vedení školy

    • Krajské kolo Logické olympiády
     • Krajské kolo Logické olympiády

     • Logická olympiáda 2020 už má vítěze krajských kol!

      … a jsme opravdu pyšní, že ve Zlínském kraji zvítězil náš žák Benedikt Lars Vyoral ze třídy V.B. 

      Krajská kola proběhla v tradičním termínu 6. listopadu, ale méně tradiční byla jejich forma – oproti předchozím ročníkům se totiž uskutečnila online. Soutěžící mohli test vyplnit kdykoliv během dne, na řešení zapeklitých úloh měli však jen 30 minut. 

      Z naší školy se krajského kola zúčastnilo dalších 8 žáků z 3. až 5. ročníku. Také oni dosáhli výborných výsledků (od 6. do 30. místa z celkem 53 soutěžících). Můžeme jen litovat, že se letos neuskuteční pražské celostátní kolo, ve kterém mohl Ben své dovednosti poměřit s dalšími protivníky. 

      Všem našim soutěžícím děkujeme za výbornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalších nejen matematických soutěžích.

      Mgr. Gabriela Pippalová

    • Svatý Martin
     • Svatý Martin

     • Víte, že zítra slaví svátek Martin? Co se vám vybaví?

      Svatý Martin, svatomartinská husa nebo znáte pranostiky?

       

      Svatý Martin

      - byl to římský voják, poustevník, biskup a zakladatelem prvních klášterů ve Francii

      Svatomartinská slavnost

      - bývá někdy spojena také se svítilnami a lampiony, které rozzáří podzimní tmu. Tento zvyk k nám přišel z německého prostředí.

      Svatomartinské pranostiky

      - na svatého Martina bývá bílá peřina

      - na svatého Martina kouřívá se z komína

      - Martin a Kateřina na blátě, Vánoce na ledě.

      Svatomartinská husa

      - další z tradic, která patří ke svatému Martinu. Jedna z legend říká, že svatý Martin při své skromnosti nechtěl přijmout hodnost biskupa v Tours a schoval se před vyslanci, kteří mu zprávu o zvolení nesli, do husince mezi hejno hus. Ty jej však svým silným kejháním prozradily. Jiná verze legendy zase praví, že husy Martina při kázání tak rušily svým kejháním, že je za to odsoudil, aby v den jeho památky pykaly za svoje provinění na pekáči.

    • Uzavření školy
     • Uzavření školy

     • Vážení rodiče,

      z důvodu výpadku elektrického proudu bude 3.11.2020 (úterý) škola uzavřena. 

      Děkujeme za pochopení

      Vedení školy

    • Logická olympiáda 2020 
     • Logická olympiáda 2020 

     • V průběhu měsíce října proběhla nominační kola Logické olympiády. I přes složitou situaci s pandemií koronaviru se několik desítek našich žáků této soutěže zúčastnilo. A jsme opravdu rádi, že byli úspěšní. 

      V kategorii A pro žáky 3. – 5. ročníku se ve Zlínském kraji zapojilo celkem 454 řešitelů. Z naší školy postupují do krajského kola Michaela Bližňáková, Benedikt Vyoral, Ella Konečná, Veronika Velčovská, Mikuláš Krejčí, Vanda Šimková, Daniel Klučka a Beáta Nedvědová. 

      V kategorii B pro žáky pro žáky II. stupně ZŠ a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií se zapojilo ve Zlínském kraji celkem 1 013 řešitelů. Naši školu v krajském kole bude reprezentovat Filip Šlampa. 

      Všem žákům děkujeme za účast a postupujícím přejeme pevné nervy a bystrou mysl v krajském kole, které letos proběhne netradičně také online formou.

      Mgr. Gabriela Pippalová

    • Úřední hodiny školy
     • Úřední hodiny školy

     • Vážení rodiče,

      v období od 2. listopadu do 30. listopadu 2020 budou úřední hodiny v čase od 07:30-11:30 h.

      Děkujeme za pochopení

      Vedení školy

    • Něco málo z občanské výchovy
     • Něco málo z občanské výchovy

     •  

      Víte, že...

      1. Státní svátky připomínají lidem v České republice tradice, dějinné zvraty a historické události?

      2. 28. října 1918 vznikl samostatný československý stát?

      3. V roce 1918 byla ukončena I. světová válka, která trvala od roku 1914 do roku 1918?

      4. Vyvrcholením oslav tohoto státního svátku, je ceremoniál předávání státních vyznamenání ve Vladislavském sále Pražského hradu?

      Vojtěch Najman

    • Jak mluvit s dětmi o koronaviru?
     • Jak mluvit s dětmi o koronaviru?

     •  

      Vážení rodiče,

      cílem příručky je děti informovat, upevnit jejich žádoucí chování a emočně je podpořit ve vztahu ke koronaviru SARS-CoV-2, který způsobuje nemoc Covid-19. Příručka "Koroňák není kamarád" byla adaptována s ohledem na potřeby dětí zejména okolo 8-12 let, využitelná je však i pro mladší děti či dospívající. Dětem i dospělým může sloužit k zamyšlení nad jejich emocemi, otázkami, odolností i zdroji ke zvládání zátěže, které máme v sobě či okolí.

      První část příručky je zaměřena na informace a sebe-edukaci dítěte. Druhá část se zaměřuje na emoce dítěte, jeho zdroje a zvládání stresu. S materiálem je vhodné, aby dospělý pracoval spolu s dítětem, byl mu k dispozici pro zodpovězení otázek, reagoval na jeho nejistoty, strach či další emoce a posílil jeho dobré způsoby zvládání, podpořil v něm potřebu sounáležitosti, aktivity a pomoci druhým.

       

      koronak_komiks.pdf

      Koronak_neni_kamarad_prirucka.pdf

       

    • Online družinka
     • Online družinka

     •  

      Milé děti, dveře k nám jsou sice zavřené, ale on-line Otevřená družinka jede! Dnes vznikl náš první družinový YouTube kanál a rádi bychom se s vámi potkávali alespoň takto. První video jsme věnovali chlupatému tvoření. Pokud se do něj nezamotáte, určitě se pochlubte. Zdraví školní družina.

      Ing. Jana Kafková

    • Zrušení sběru papíru
     • Zrušení sběru papíru

     •  

      Vážení rodiče,

      dovolujeme si vás informovat, že vzhledem k současné situaci spojené s koronavirem byl zrušen dnešní a zítřejší sběr papíru.

      Děkujeme za pochopení

    • Podzim
     • Podzim

     •  

      Žáci třídy I. B vytvořili před odchodem do domácí výuky dárky pro klienty ze stacionáře Hvězda. Osobně je už nestihli odnést, ale zaslali jsme prezentaci elektronicky. Pracovali s přírodninami, ze kterých vytvářeli ptáčky. Bylo to poslední téma, kterému se věnovali ve škole. I z domova zasílají moc hezké práce. Rádi bychom se se všemi o výsledky podělili. Věříme, že udělají radost všem v tomto čase. A možná budou motivací, jak strávit čas, i dalším dětem. 

      Mgr. Libuše Přílučíková

    • Podpora IT specialistů pro rodiny
     • Podpora IT specialistů pro rodiny

     • Vážení rodiče,

      aktuálně nabízíme v rámci projektu MAP II v ORP Zlín podporu IT specialistů pro rodiny.

      Mgr. Kolaja se specializuje na platformu Google, Ing. Heczko na Microsoft 365.

      Více informací v příloze - IT_specialiste_nabidka.doc​​​​​​​      Vedení školy

    • Návštěva Ornitologické stanice v Přerově
     • Návštěva Ornitologické stanice v Přerově

     • V pátek 13. října stihli prvňáčci navštívit Ornitologickou stanici v Přerově. Ta se bude v lednu zavírat a po tři roky přestavovat. Žáci zde strávili celý den. Nejprve se zúčastnili výukového programu k výstavě "Čižba - umění jemné a líbezné". Seznámili se tak s málo známou oblastí lovectví. Čižba neboli chytání drobných ptáků pomocí různých technik prošla ve svém staletém vývoji mnoha podobami - od prvotní potřeby zahnání hladu a doplnění chudé stravy přes vznešenou zábavu vyšších vrstev až k dnešní ochraně ptactva, jeho pozorování a kroužkování. Ke konci 19. století byla čižba zakázána, ale byla by škoda, kdyby se povědomí o ní mělo zcela vytratit. Dodnes se v naší mluvě vyskytují obraty spojené s čižbou: sednout někomu na lep, v příslovích: když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají a další. Žáci se na úvod seznámili s tímto povoláním, mohli si prohlédnout různé druhy klecí, vábniček, kroužků pro ptáky. Nejvíce je rozesmutnil pohled na polapené ptáčky na větvičkách potřených různými lepícími směsmi. Naopak velmi rádi poznávali hlasy ptáků. Dále navštívili celou expozici všech vycpanin ptáků, kteří se kdy na území ČR vyskytovali. Mohli porovnat jejich skutečné velikosti, barvy, roztřídit je podle zobáků a nohou. Poznávali některé tažné a stálé ptáky. V další části si prohlédli chovnou stanici, kam lidé mohou přinést zraněné živočichy. Radost měli z malých ježčích mláďat, které se podařilo vychovat za uhynulou matku a vrátí se zpět do přírody. To ptáci ve voliérách se zpět vrátit nemohou, protože už nemohou létat.

      Žáci získali také poznatky, jak se v přírodě správně chovat, jak ptákům pomáhat, třeba i správným krmením v zimě na krmítku. 

                                                           Mgr. Libuše Přílučíková, Mgr. Lucie Kučerová

    • Vyhlášení dnů volna
     • Vyhlášení dnů volna

     • Vážení rodiče a milí žáci,

      Dny 26.10. a 27.10.2020 budou MŠMT vyhlášeny jako dny volna (na základě opatření č.j. MSMT-39185/2020-1). V těchto dnech nebude probíhat prezenční ani distanční výuka.

      Následuje státní svátek 28.10.2020 a dva dny prázdnin 29.10. - 30.10.2020.

      Vedení školy

    • Ukončení karantény
     • Ukončení karantény

     • Vážení rodiče,

      karanténu žáků čtvrtých a pátých ročníků ukončuje dětský lékař. Informujte se prosím u něj.

      Děkujeme a přejeme všem hodně zdraví. 

      Vedení školy