Novinky

 • /
    • Organizace školního roku
     • Organizace školního roku

     • Vážení rodiče a milé děti,

      níže naleznete organizaci školního roku, abyste prvního září našli lehce svou kmenovou třídu.

      Těšíme se na vás a přejeme vám krásný zbytek prázdnin.

      Vedení školy

    • Sportovní den I. st.
     • Sportovní den I. st.

     • Také děti na 1. stupni se zapojily v posledním školním týdnu do sportování. Aktivity probíhaly v areálu školy na čerstvém vzduchu.

      V rámci ročníku mohli žáci mezi sebou poměřit síly v 5 disciplínách:

      1. Běh na 60 m
      2. Běh na 200 m
      3.  Člunkový běh
      4. Hod míčkem
      5. Skok do dálky

      Celé dopoledne se neslo v přátelském duchu, nechybělo ani mohutné povzbuzování a fandění si navzájem.

      Děkuji všem učitelům, asistentům a žákům 9. ročníku za pomoc v organizaci soutěží.

      Mgr. Jana Svozilová

    • Přání na prázdniny
     • Přání na prázdniny

     • Vážení rodiče,

      Přejeme Vám i Vašim dětem krásné prázdniny, hodně zdraví, pohody a zážitků.

      V září se budeme těšit na další spolupráci. 

       

      Srdečně 

      Vedení školy

    • Sportovní den II.st
     • Sportovní den II.st

     • V posledním týdnu letošního školního roku se konal Sportovní den pro II. stupeň. Přestože hodin tělesné výchovy bylo v letošním roce opravdu málo, podařilo se natrénovat tak, že vybraní zástupci tříd mohli celé škole ukázat své nejlepší výkony. Sportovci soutěžili v následujících disciplínách:

      1. Běh na 60 m

      2. Štafeta 4x100 m

      3. Skok do dálky

      4. Vrh koulí

      Spolužáci, kteří nesportovali, velmi hlasitě podporovali své “vyvolené”.

      Nechyběly ani hudební přestávky doplněné skvělými tanečními výkony, zejména žáků starších ročníků.

       

      I.Bělíková a V.Najman

    • Naše Malenovice
     • Naše Malenovice

     • Projekt I. stupně naší školy k výročí 700 let první zmínky o Malenovicích vyvrcholil ve čtvrtek 24. června 2021. Žáci se už od poloviny května věnovali ve svých třídách historii, přírodě i současnosti Malenovic. V minulosti tvořily Malenovice samostatný šlechtický statek. V roce 1321 se v listině Jaroslava z Částkova objevuje ve svědečné řadě Mikuláš z Malenovic. Ve všech třídách žáci bádali, vyráběli, připravovali se na závěrečný výstup, kterým byl předem domluvený průvod po zajímavých místech. Žáci obdrželi malého průvodce, který je těmito místy provázel. Ze všech prací vznikne na začátku roku výstava v prostorách školy, doplněná fotografiemi z dnešního dne. První místo, které žáci společně navštívili byl bývalý hřbitov, naproti dnešní Tyršovy sokolovny. V minulosti zde mj. stála i hrobka Šternberků, kaple sv. Rosalie, která byla za minulého režimu necitlivě odstraněna. Žáci na toto místo symbolicky uložili květinový erb rodu Šternberků a kolem pamětního kamene vytvořili 8 symbolických paprsků, které připomínají osmicípou hvězdu. Moc děkujeme rodičům, kteří zachytili tento nevšední okamžik z výšky. Třída IV. A s paní učitelkou Mgr. Kolářovou připomněla činnost Sokola a žáci si společně zacvičili malou rozcvičku. Poté se přesunuli před kostel, kde stojí památník obětem 1. světové války. Zde toto místo připomněli žáci třídy IV. B pod vedením paní učitelky Mgr. Malé. Po celou dobu s námi šla také Mgr. Dana Ševčíková, která se narodila v Jarolímkově domě č. 119. Na náměstíčku u památného stromu, Masarykovy lípy svobody, nás seznámila s historií tohoto významného místa a pobavila veselými příběhy ze svého dětství. Žáci si zde společně zazpívali píseň "Stromy".

      U pivovaru předvedli scénku žáci třídy V. B pod vedením paní učitelky Mgr. Krotké. Žáci se zde také občerstvili a ochutnali limonádu z místního pivovaru. Poslední zastávka byla u hradu v Malenovicích. Zde si připravili pověst o založení Malenovic žáci třídy IV. C pod vedením Mgr. Osičkové a své dopisy přečetli také žáci třídy III. B pod vedením Mgr. Petrové. Paní učitelka Mgr. Štěpánová si připravila pro všechny hádanky z malenovického nářečí a seznámila všechny s tím, proč se lidem žijícím v Malenovicích říká "Čamlíci". Poté se žáci vyfotografovali. Všechny třídy během tohoto týdne také navštívily prostory hradu Malenovice a také Hájenku, kde vystavuje své krásné práce rodák z Malenovic umělecký kovář Vojtěch Sousedík. Věříme, že žáci se budou na tato místa rádi vracet a budou předávat získané informace dalším generacím. Všem účastníkům patří velké poděkování. 

                                                                            Za celý kolektiv prvního stupně Mgr. Libuše Přílučíková

    • Exkurze 9. tříd
     • Exkurze 9. tříd

     • V úterý 15. června 2021 jsme v dopoledních hodinách s žáky devátých tříd navštívili hvězdárnu a planetárium v Uherském Brodě, kde byl připraven zajímavý program. 

      K planetáriu a hvězdárně jsme došli PLANETÁRNÍ STEZKOU. Na této stezce od vlakového nádraží po hvězdárnu v délce 1,9 km jsme spolu s průvodcem a odbornou přednáškou prošli infopanely a modely zmenšených planet, které jsou poměrově přizpůsobeny skutečné velikosti a poměry vzdáleností těles odpovídají vzdálenosti ve sluneční soustavě. V planetáriu jsme zhlédli film a pokračovali do hvězdárny. Následně se nám dostalo podrobného výkladu o historii i současnosti zdejších astronomických pozorování. Prohlédli jsme si dalekohledy, všechny typy slunečních hodin, dozvěděli se spoustu zajímavostí o pozorování Slunce a komet. 

      Hvězdárna a planetárium v Uherském Brodě pořádají také spoustu zajímavých akcí pro veřejnost. Nabídku a více informací naleznete na stránkách: https://hvezdarnaub.cz/

      Ing. Věra Benkovičová

    • Komenský do třídy
     • Komenský do třídy

     • Žáci třídy I. B uspěli se svým videem na téma Komenský a platidla ve výše uvedené kampani. Za měsíc květen vyhráli tentokrát krásné 3. místo. Fotografie k filmu z nákupu za 200 Kč s portrétem Komenského zasílali zákonní zástupci jako dobrovolný úkol v rámci distanční výuky. Společně jsme si ukazovali, na jakých bankovkách se tato osobnost postupně v minulosti objevila. Kolik se za tyto peníze dalo nakoupit základních potravin ve své době, kolik se dá nakoupit dnes. Po návratu do školy žáci nahráli text k tomuto krátkému filmu. Máme velkou radost, že se výsledek naší práce líbil pořádající organizaci Národnímu pedagogickému muzeu a knihovně v Praze i dnes. Děkujeme všem rodičům i žákům třídy I. B.

                                                        Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka

    • Mandaly
     • Mandaly

     • Mandaly můžeme vytvořit různými způsoby. Žáci šestých a sedmých tříd k jejich výrobě v hodinách estetické výchovy využili všechny dostupné přírodniny. Zapojili svou fantazii, představivost, kreativitu a jejich díla byla velmi pěkná!

      Ing. Adéla Hrubošová Pešlová

    • Praktická cvičení z fyziky a chemie v Experimentariu Otrokovice
     • Praktická cvičení z fyziky a chemie v Experimentariu Otrokovice

     • Dne 8. 6. 2021 jsme se konečně dočkali a mohli jsme s třídami VIII.A a VIII.B opět zavítat do Experimentaria v Otrokovicích. Žáci v rámci probíraného učiva fyziky si řešením praktických úloh toto učivo zopakovali. Vyráběli z Merkuru magnetickou hračku, zapojovali elektrické obvody, měřili elektrický proud, počítali elektrický odpor, hledali a zkoušeli jednoduché stoje atd. Zapálení a zájem žáků byl velký a to na ně ještě čekalo mnoho chemických pokusů v laboratoři, které si mohli i sami vyzkoušet jako např. modrá baňka, sloní pasta, falešná krev, nealkoholický bar, hořící ruce, hadi atd. Pan učitel velmi poutavě dětem vysvětloval princip pokusů. Čas, který jsme zde strávili, velmi rychle uběhl a my jsme museli zpátky do školy

      Ing. Věra Benkovičová

    • Třídu zaplnili plazi
     • Třídu zaplnili plazi

     • Jaké to je mít na ruce štíra, užovku červenou, agamu, chameleona či strašilku si vyzkoušeli žáci ze IV.B a III.A. Na besedu za nimi přijel pan Martin Rokos, který je chovatelem terarijních zvířat. Děti se dozvěděly řadu zajímavostí ze života těchto tvorů, o stavbě jejich těla, potravě či rozmnožování. Prohlédly si živého sklípkana, kterého však chovatel raději ponechal v teráriu. Ti nejodvážnější žáci dokonce ochutnali moučné červy.

      Mgr. Martina Malá

    • Schůzka pro budoucí rodiče prvňáčků
     • Schůzka pro budoucí rodiče prvňáčků

     • Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 

      srdečně Vás zveme na informační schůzku, která se uskuteční v úterý 1.6. 2021 v 15:30 hodin.

      Schůzka proběhne v jídelně naší školy.

      Těšíme se na Vás

      Mgr. Jana Mačková, zástupkyně ředitelky

    • Z pověsti do pověsti
     • Z pověsti do pověsti

     • Tento krásný výukový program si vybrali žáci třídy I. B v rámci projektového dne mimo školu v okolí hradu Lukova. Již cestou na hrad plnili žáci úkoly, které se týkaly historie a přírody. Na konci cesty je čekala malá odměna - poklad v podobě perníkových netopýrů. Poté se na stezce vybudované v okolí hradu na stanovištích seznámili s pověstmi, které zaznamenal Rudolf Matouš. V roce 1931 nastoupil Rudolf Matouš do lukovské malotřídky a Lukovu zůstal věrný až do konce svého života.  Přímo na hradu si žáci vyslyšeli pověsti "O zakletých dívkách" a "O tajemném průvodu", další zastavení bylo hned za Svatojánskou věží, odkud je krásný výhled. Žákům se nejvíce líbilo na Králkách. Nejznámější pověst "Valdštejnův dub" žákům představila jednoho z majitelů hradu Albrechta Valdštejna. Jména dalších majitelů si žáci vyluštili podle klíče z české abecedy. Žáci si během projektového dne užili také krásného počasí uprostřed zelené přírody. Ve škole pověsti postupně reprodukují a některé si přepisují a malují k nim obrázky. Hrad Lukov je naší partnerskou organizací a určitě se na toto krásné místo v našem regionu budou všichni žáci rádi vracet.

      Mgr. Libuše Přílučíková

    • Projektový den s novinářem
     • Projektový den s novinářem

     • Žáci VII. B se dne 26. května 2021 zúčastnili projektového dne s panem novinářem z redakce iDnes. Žáci se v první části představili a povídali si o novinách - vznik, autoři, obsah.

      Pan novinář žákům představil historii tvorby novin, všechny profese v této oblasti - co dělají korektoři, editoři, grafici a tiskaři. Děti si také vyzkoušely vytvořit svou vlastní titulní stranu novin.

      Pan novinář řekl žákům, že titulek musí:

      - zaujmout,

      - být promyšlený,

      - mít omezený počet písmenek,

      - být dostatečně velký prostor pro něj.

      Různá písmenka mají různou velikost – editoři musejí přemýšlet, jaký titulek vymyslet, v případě že se titulek nevejde na titulní stranu, musí editor obměnit. 

      Žáci tvořili dle pokynů velmi hezké výtvory – velký nadpis, velká fotka (aby zaujala), zajímavé zprávy (od nehod přes sport až po politiku). Dále se měli zamyslet nad zprávami a rozhodnout o jejich důležitosti – Co bude čtenáře zajímat? Která zpráva není pro veřejnost důležitá? Co budou čtenáři číst? 

      Žáci se v průběhu ptali na zajímavé otázky:

      "Jak se novináři dozvědí o výsledku z fotbalu?"

      "Komu patří noviny iDnes?"

      "Co si myslíte o situaci v Izraeli?"

      Následně proběhl společný rozbor žákovských výtvorů – Co se podařilo, co vylepšit, jak lépe zaujmout novinovým titulkem, jaké obrázky změnit nebo přidat apod.

      Diskuze byla velmi bohatá a zajímavá, žáci měli plno otázek k politické situaci, historii, sportu nebo o válečných konfliktech ve světě. V rámci přednášky žáci propojili znalosti ze všech předmětů - nakreslili obrázky, spočítali strany v novinách, napsali krátkou zprávu, zopakovali si evropské a asijské státy...

      Projektový den je obohatil o nové komunikační dovednosti, znalosti, ale také zážitky z novinářské profese.

      Vojtěch Najman

    • Projektový den - II. odd. ŠD
     • Projektový den - II. odd. ŠD

     • Dnes do našeho oddělení ŠD zavítali vzácní hosté. Za Lesy České republiky za námi přijela paní Ing. Michaela Heraltová se svým kolegou, kteří s sebou přivezli dětem ukázat vycvičeného loveckého psa jménem Nor. Děti nadšeně odpovídaly na otázky, jak se máme správně chovat v lese, proč je pro nás les tak důležitý, jaké rostliny či houby mohou být pro nás nebezpečné. Všichni jsme ocenili ukázky větviček z různých stromů, obrázky lesních zvířat, ukázky paroží, kostí, zubů i kožešin. Děti měly možnost vidět hmyz, který škodí stromům, ale prohlédly si zblízka i užitečné brouky. Mohly názorně vidět, jak roste strom od malého semínka. Na krásných dřevěných skládačkách jsme si zopakovali známá lesní zvířata i jejich mláďata. Nejvíce se dětem líbilo tisknout dle obrázků správné stopy lesních zvířat. Největší pozornost si nakonec zasloužil velice hodný a poslušný pejsek Nor. Děti si dnes odnesly nejen spoustu nových informací, ale také mnoho krásných zážitků. Nechyběly ani malé dárečky od našich hostů, kterým moc děkujeme za krásné odpoledne v družině a budeme se těšit někdy opět na viděnou. 

      Mgr. Iveta Frolková

    • Projektový den „učení venku“ v Luhačovicích
     • Projektový den „učení venku“ v Luhačovicích

     • V úterý 20. května se žáci třídy I. B vydali v rámci projektového dne mimo školu a učení venku do Luhačovic. Luhačovice jsou lázeňské město ve Zlínském kraji. Mezi nejznámější prameny patří Vincentka, Aloiska, Ottovka a pramen Dr. Šťastného. Žáci se u jednotlivých pramenů zastavili a ochutnali místní léčebnou vodu. Paní Mgr. Psotová z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, pobočky Luhačovice jim ke každému pramenu sdělila další zajímavé  informace. Žáci si vyzkoušeli také další léčebnou proceduru - vzduchoplavbu. Na procházce pozorovali a povídali si o oblečení k různým příležitostem. Navázali tak na aktivity ze školy, kdy si společně četli "Příběh vyšívaného šátku". Objevovali tak práci našich předků během měsíců v kalendářním roce a jejich cestu za splněním snu, pořídit si kus oblečení, nebo doplňku, který se jim líbil. Práci předků jsme obdivovali na dobových krojích. Jednou z technik zdobení na Zlínsku byla technika modrotisku. Žáci se s ní seznámili alespoň pomocí falešného modrotisku, který si vyzkoušeli. Obdivovali tradiční formu, kterou jim paní lektorka přinesla na ukázku. Na závěr si vyzkoušeli finanční gramotnost při nakupování lázeňských oplatků.  Doufám, že doma rodiče potěšili nejen oplatky, ale také novými informacemi či zážitky.  

      Mgr. Libuše Přílučíková

    • Žákovský parlament
     • Žákovský parlament

     • Minulý týden proběhlo online setkání představitelů žákovských parlamentů z několika zlínských škol v rámci projektu MAP II s názvem Tvoříme školu. Za naši školu se tohoto setkání účastnili vybraní zástupci ŽP ze třídy VIII .B, Filip Šlampa a Karel Opravil, kterým tímto za vynikající reprezentaci školy moc děkujeme. 

      Jmenovaní žáci našeho školního parlamentu představili zástupcům odboru školství MMZ projekt, na kterém se podíleli i ostatní členové ŽP na svých schůzkách. I jim patří za skvělou práci velké poděkování. Odhlasovali jsme několik návrhů, které vám nabízíme v přiložené prezentaci. Doufáme, že jejich realizace podpoří sportovní aktivity i nadšení žáků naší školy. 

      Zakovsky_parlament.pptx

      Mgr. Iveta Frolková