Novinky

 • /
    • Přednes I.C ve školním rozhlase
     • Přednes I.C ve školním rozhlase

     • Týden uběhl jako voda a do ranního vysílání přišli podruhé a naposledy s pásmem pěkných vánočních básniček naši nejmladší žáci ze třídy I.C. Třídní učitelka Mgr. Lucie Kučerová starostlivě dohlížela, aby děti s radostí předvedly to, co se společně naučily. Atmosféra u mikrofonu byla pohodová, děti neměly vůbec trému a vystupovaly jako profesionálové. Důležité je, že pěknou básničkou dělají radost nejen sobě, ale i všem ve škole. Velmi nás těší, že zájemců o přednes přibývá. Svoji premiéru měli u mikrofonu také členové žákovského parlamentu, kteří si tuto prezentaci vzali na starost. Beátka a Michaelka z V.B měly radost, že mohly představit ve školním rozhlase své mladší spolužáky a popřát jim VESELÉ VÁNOCE a hodně dárků pod stromečkem. Také jim patří naše poděkování.

      Mgr. Iveta Frolková

    • Výročí 120 let od narození H. Týrlové
     • Výročí 120 let od narození H. Týrlové

     • 11. prosince uplynulo 120 let od narození Hermíny Týrlové, spoluzakladatelky českého animovaného filmu.

      Paní Týrlová se věnovala tvorbě pro děti a její život byl spojen s Filmovým studiem ve Zlíně. Žáci třídy I. B se v úterý 15. prosince vydali do Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, kde jim paní lektorka Adélka Šímová připravila výukový program na téma Vánoce v muzeu. Tento program byl upraven k našemu projektu, žáci se tak poprvé seznámili s paní Hermínou Týrlovou. Společně sestavili vánoční příběh s hvězdou betlémskou. Poté jednoduchým trikem nechali svou hvězdu rozsvítit nad Betlémem. Paní Šímová jim vysvětlila, jak vlastně vzniká animovaný film. V expozici hledali další materiály, které ve svých filmech paní Týrlová oživila. Na závěr zhlédli její Hvězdu betlémskou z r. 1969. V tomto filmu použila paní Týrlová postavy vyrobené z vlny. Žáci porovnávali, které postavy z příběhu vystřihovali ve škole v Ladově betlému. Určitě prožili v muzeu kousek Vánoc a získali také nové poznatky. Za jejich chování při přesunu i v muzeu je moc chválím a doufám, že se brzy společně vydáme na další zajímavá místa.

      Mgr. Libuše Přílučíková

    • Přednes I.B ve školním rozhlase
     • Přednes I.B ve školním rozhlase

     • Ve čtvrtek nám zpříjemnila ranní vysílání poslední třída prvního ročníku - I.B. paní učitelky Mgr. Libuše Přílučíkové. Bez trémy a s úsměvem předvedli profesionální přednes krásných vánočních básniček. Jsou to prostě naši borci. 

      Mgr. Iveta Frolková

    • VII.B - Foodart
     • VII.B - Foodart

     • Přesto, že s některými žáky se nemůžeme vidět v prezenční výuce, doháníme estetickou výchovu distančně. Žáci VII.B měli za úkol vytvořit foodart na zimní téma. Mrkněte, jak se jim dařilo.

    • Přednes I. A ve školním rozhlase
     • Přednes I. A ve školním rozhlase

     • V úterý ráno se prostřednictvím školního rozhlasu šířila po celé škole předvánoční nálada díky našim šikovným prvňáčkům ze třídy I.A. Bylo jich tentokrát sedm jako ve známé pohádce a přispěli do ranního vysílání několika vánočními básničkami pod vedením třídní učitelky paní Mgr. Jany Svozilové. Velmi pěkně je uvedli jejich starší spolužáci, členové žákovského parlamentu Michal Šlampa a Matyáš Gurecký z V.A, kterým patří také velké poděkování. Jsme moc rádi, že děti mají o přednes básniček zájem. A hlavně nás těší, že je to baví. 

      Mgr. Iveta Frolková

    • Celé Česko zpívá koledy
     • Celé Česko zpívá koledy

     • Celé Česko zpívá koledy – tentokrát si zazpíváme v kruhu rodinném

      V neděli jsme zapálili druhou svíčku na adventním věnci, pomalu přichází Vánoce. Naši školu vždy rozeznívaly dětské hlásky, společně jsme připravovali vánoční koncerty a vystoupení. Hudba byla prostě všude. Letos je tomu jinak… Proto jsme nesmírně rádi, že projekt „Celé Česko zpívá koledy“ se uskuteční. Přečtěte si prosím níže uvedený článek, zaregistrujte se a 9. prosince od 18 hod. se připojte k tisícům dalších zpěváků.

       My jen doufáme, že již brzy zazní zpěv i z našich tříd. Vždyť přece do školy neodmyslitelně patří.

      https://www.ceskozpivakoledy.cz/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=cesko-zpiva-koledy-2020&utm_content=aktivni

      Mgr. Andrea Hobzová

    • Charitativní akce KRABICE OD BOT
     • Charitativní akce KRABICE OD BOT

     • V sobotu, 5.12.2020, bylo odvezeno na sběrné místo do Bílovic 30 kusů krabic s dárky pro charitativní sbírku s názvem "Krabice od bot", které se zúčastnily vybrané třídy naší školy, II.C, III.B, V.B a v menším počtu se připojila i třída IX.B. Děti nosily celý týden obětavě a s nadšením dárky, které mohou udělat radost dětem v nouzi. Jsme rádi, že žáci naší školy mají otevřená srdíčka a umí myslet i na druhé. Za podporu také děkujeme všem rodičům a dětem z družiny, které se také zapojily. Akci organizovali členové našeho žákovského parlamentu. I jim patří poděkování. 

      Když si dobrovolnice paní Eliška Kozelková dárky v Bílovicích přebírala, sdělila nám, že je osobně rozváží dětem do dětských domovů, azylových domů a podobných zařízení, se kterými již léta spolupracuje. Krabic už měla tolik, že si musela pronajmout místní kinosál. Kdo by chtěl vidět zpětnou reakci obdarovaných dětí, může zavítat na Facebook, kde je třeba zadat její celé jméno.  

      Mgr. Iveta Frolková

    • Mikulášská nadílka pro klienty stacionáře Hvězda
     • Mikulášská nadílka pro klienty stacionáře Hvězda

     • Ve čtvrtek 3. prosince nás překvapila sněhová nadílka. V předmětu matematická dílna jsme si zimu připomněli se stolní hrou s obrázky pana Lady - "Jak byl Mikeš s Pepíkem na klouzačce". Žáci se těšili, že si také užijí zimních radovánek. Bohužel sníh do druhého dne roztál. Ve třídě však čekaly na žáky "čertovské úkoly" v hodině matematiky, kdy se žáci stali učiteli a pomáhali Luciferovi opravovat chyby jeho žáků - čertíků. Potom se žáci chopili pravítek a pokoušeli se odměřit pravidelné proužky. Mezitím jejich spolužačka Kája vybarvila hlavu Mikulášovi a oni potom z proužků vytvořili jeho vlasy a vousy. Těšili se, že je ve třídě navštíví Mikuláš se svou družinou, což se také stalo. Žáci měli velkou radost a rozhodli se, že také oni udělají někomu radost. Odnesli  vyrobeného Mikuláše do stacionáře Hvězda, aby potěšil místní klienty. Samozřejmě byl Mikuláš předán vedení stacionáře paní učitelkou venku a děti byly v dostatečné vzdálenosti. Babičkám a dědečkům je smutno, ale nikdo je nechtěl ohrozit. Vyrobený Mikuláš bude vystaven ve společné místnosti a bude určitě milým překvapením pro klienty stacionáře.                  

      Mgr. Libuše Přílučíková, tř. učitelka I.B

    • Mikulášské básničky
     • Mikulášské básničky

     • Děkujeme prvňáčkům z I.C , Adriance Hapalové, Izabelce Plškové, Vojtíškovi Kvasničkovi i paní učitelce Lucii Kučerové za přednes pěkných mikulášských básniček ve školním rozhlase. Také děkujeme za pomoc členům žákovského parlamentu, kteří se o své mladší spolužáky postarali (Nikola Hynčicová a Robert Šlosárek). V této tradici budeme nadále pokračovat, pravidelně každé úterý a čtvrtek, až do vánočních prázdnin. Už teď se těšíme na básničky žáků z I.A a I.B . 

      Mgr. Iveta Frolková

    • VII.B - Vánoční výzdoba
     • VII.B - Vánoční výzdoba

     • Těšíme se na Vánoce!

      Celý víkend před nástupem do školy jsme doma tvořili vločky, svícny, hvězdy, sněhuláky a baňky. Moc jsme se těšili, že si naši třídu vyzdobíme!

      Přejeme všem krásný předvánoční čas.

      Žáci ze VII.B

      Vojtěch Najman, tř. učitel VII.B

    • Přijímací řízení na SŠ
     • Přijímací řízení na SŠ

     • Vážení rodiče a milí žáci,

      informujeme vás, že dnes tj. 30. 11. 2020 vydalo MŠMT na svých webových stránkách informace k přijímacímu řízení pro tento rok. Na informace přejdete kliknutím ZDE.​​​​​​​

      Mgr. Gabriela Pippalová, výchovný poradce

    • Betlém Josefa Lady
     • Betlém Josefa Lady

     • Žáci třídy I. B pracují v letošním školním roce na projektu "Se zvířátky pana Lady po Malenovicích". Po návratu z distanční výuky 18. listopadu si zpestřili výuku vystřihováním figurek z Betlému pana Lady. Josef Lada je symbolem českých Vánoc. Dříve v každé chaloupce měly děti svůj Betlém. Ten Ladův patří určitě k těm nejkrásnějším. Žáci si dávali při stříhání pozor, aby postavičkám neodstřihli kus těla. Občas se to sice zcela nepodařilo, ale na co máme lepidlo, nebo izolepu. V hodině hudební výchovy si vyslechli Českou mši vánoční od Jakuba Jana Ryby s obrázky pana Lady. V matematice jsme porovnávali postavičky. Dnes posledního listopadu žáci Betlém dokončili. Stačilo "nasněžit" a dílo bylo hotovo. Někteří si "překvapení" pro rodiče brali domů již dnes, jiní v dalších dnech. Věřím, že všem zpříjemní Betlém adventní svátky. Žáci budou mít milou vzpomínku na první třídu. A všem čtenářům školních stránek udělají dílka žáků také radost. Hezké adventní dny přejí žáci třídy I. B.

      Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka I. B

    • Kalendář Josefa Lady - Podzim
     • Kalendář Josefa Lady - Podzim

     • V pondělí 23. listopadu si žáci třídy I. B zopakovali s obrázky pana Lady jednotlivé měsíce v roce. Ty poté rozdělili do čtvero ročního období. Listopad je posledním podzimním měsícem. V září, kdy nastoupili do školy, podzim teprve začínal. Polovinu tohoto času žáci strávili přímo ve škole, druhou distanční výukou. Ve škole i doma s rodiči odvedli hezké výkony. Nadále pracují na svém celoročním projektu Se zvířátky pana Lady po Malenovicích. Žáci se seznamují s příběhy kocoura Mikeše a jeho kamarádů. Řeší a vymýšlí slovní úlohy, kde Mikeš hází Pepíkovi hrušky ze stromu, rytmizují říkadla z obrázků Josefa Lady. Kdo by neznal: "Foukej, foukej větříčku, shoď mi jednu hruštičku ....". Nedávno se žáci zapojili do kampaně Lísky Vsetín "Stromy a my". Na tuto akci navázali další hezkou aktivitou. V září 2020 zachránila Nadace Veronica z Holandska 4 600 hrušní, které by jinak skončily ve štěpkovači. Současná epidemie postihla mezi jinými  i ovocnou školku holandské nadace Corazón. Kvůli zrušeným objednávkám zůstaly tisíce stromků bez odběratelů a školka je nemohla dále skladovat. Žáci třídy I. B obdrželi 3 kusy těchto hrušní, které společně zasadili na školní zahradě. S vykopáním jámy jim pomohl pan Ištok a paní Kristýna Štekovič zase s jejich správnou výsadbou. Zachráněné hrušně jsou dvou odrůd - staré odrůdy Konference a nové odrůdy Sweet Sensation (červená mutace odrůdy Doyenne du Comice - Děkanka Robertova). Odrůdy se navzájem opylují. Jedná se o čtvrtkmeny se zapěstovanou korunou. Žáci z této aktivity nakreslili také hezké obrázky. Velké poděkování patří také paní Janštové, která všechno zdokumentovala. Žáci mají do budoucna velký úkol, musí všechny tři stromy kontrolovat a pečlivě zalévat, aby neuschly. Odměnou jim budou sladké hrušky v příštích letech. Už teď je může hřát dobrý pocit, že pomohli přírodě a ta se jim po čase odmění. Škola je základ života a všechno, co se v ní naučí, se jim jednou bude hodit do života. 

      Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka

    • Dotazník - distanční výuka
     • Dotazník - distanční výuka

     • Vážení rodiče,

      obracíme se na Vás s prosbou o součinnost při sběru dat o průběhu distančního vzdělávání na naší škole.

      Cílovou skupinou dotazování jsou rodiče žáků. 

      Vyplněním jednotného dotazníku se zapojíte do tohoto průzkumu na odkazu: https://bit.ly/36OtJUS.

      Děkujeme Vám za vyplnění a přejeme mnoho zdraví

       

      Vedení školy

    • Jsme zpět ve škole!
     • Jsme zpět ve škole!

     • ...když nemůžeme cvičit v tělocvičně, tak tvoříme podzimní obrázky!

      Zdraví vás žáci z 2.A

      Mgr. Klára Bartoníková, Bc. Tereza Pekárková

    • Provoz školní družiny od 18. 11. 2020
     • Provoz školní družiny od 18. 11. 2020

     • Přes všechna povinná a přísná opatření (žáci se nemohou potkat napříč třídami/ročníky) zajišťujeme provoz školní družiny tímto způsobem.

      - ranní družina/dohled nad žáky: od 6:15 - 7:30

      - odpolední družina: 11:40 - 16:30

      Každá třída má vlastní oddělení v pavilonu družin, vyzvedávání dětí probíhá přes zvonky u hlavního vchodu na I. stupeň.

      Žádáme Vás, abyste využili služeb ranní družiny jen v nutných případech.

      Děkujeme

      Ing. Jana Kafková