Novinky

 • /
    • Halloween ve II. oddělení ŠD
     • Halloween ve II. oddělení ŠD

     • Ve II. oddělení ŠD slavíme Halloween.

      Už při vstupu do našeho oddělení upoutá každého návštěvníka velká dýně přes celou plochu dveří. Třídu i okna si děti vyzdobily, strašidýlky, pavoučími sítěmi, veselými dýněmi, černými kočkami i velkým kostlivcem, na kterém jsme si procvičili názvy i význam kostí v lidském těle. Děti si vyráběly masky z papíru a některé se oblékly do strašidelných kostýmů. Zatancovali jsme si i zazpívali a nechyběly hry a legrace. Vydlabali jsme si vlastní dýni. Touto cestou děkuji všem dětem a rodičům za krásné dýně v rámci naší družinové výstavy. Také si děti ze všech oddělení zasoutěžily na školní zahradě v rámci družinové akce s názvem Putování za dýněmi. S kartičkou děti obcházely jednotlivá stanoviště a plnily zajímavé úkoly. Koncem prvního listopadového týdne proběhne vyhodnocení soutěže včetně odměn. Společně jsme si všechny činnosti moc užili. 

      Mgr. Iveta Frolková

    • Halloweenský karneval
     • Halloweenský karneval

     • V pondělí 25. října proběhl v 1. oddělení školní družiny  halloweenský karneval. Před ním se podzimně a strašidelně vyzdobila družinová třída - děti malovaly  dýně, strašidelné masky, pavouky, duchy, zkrátka vše, co k oslavám svátku duchů a strašidel patří.

      Na karneval se převlékly za strašidelné bytosti a při tanci rozhýbaly svá těla a užily si spoustu zábavných soutěží a her, u nichž si procvičily svou obratnost, postřeh i trpělivost.  

      Domů odcházely s úsměvy na tvářích a sladkou odměnou.            

      Mgr. Jana Svozilová

    • Podzimní vycházka
     • Podzimní vycházka

     • 26. října se žáci třídy II. B vydali na podzimní vycházku. Cílem bylo pozorovat změny v přírodě na podzim a prozkoumat bezpečná a riziková místa v blízkosti školy. Velkou odměnou byl pohled "z okna na hrad", které bylo nainstalováno v sadu nad zadním rybníkem k výročí 700 let první písemné zmínky o Malenovicích. V budoucnu zde vznikne naučná stezka, kterou určitě rádi využijeme. Žáci nyní mohou na stejné místo vzít i své rodiče během podzimních prázdnin. Příští týden už začne listopad a může přijet i Martin "na bílém koni". Kromě zimních radovánek se může hodit i něco hezkého k četbě. Pokud Vás zajímá historie Malenovic, můžete si v recepci školy zakoupit druhou sadu pexesa k výročí Malenovic. Krásné podzimní prázdniny všem.

      Mgr. Libuše Přílučíková

    • Pevnost poznání v Olomouci
     • Pevnost poznání v Olomouci

     • V minulém týdnu navštívily třídy I.C, II.C, III.C, IV.B a V.C Pevnost poznání v Olomouci, kde pro ně byl připraven různorodý program včetně prohlídky planetária. Program byl zaměřen na oblast matematiky, biologie, geografie a médií.

      Žáci první třídy prozkoumali pohádkový svět matematiky. Přesvědčili se, že matematika není vůbec žádný strašák. Ponořili se do tajů pohádkového světa, který byl protkán kouzelnou geometrií. Formou zábavných her a pohybových aktivit se společně seznámili se základy matematického myšlení. Každý si také vytvořil svůj originální obrázek z geometrických útvarů – fantazii se tu meze rozhodně nekladly.

      Pro žáky druhé třídy byl připraven program s názvem Kouzla s vodou. Co víme o vodě? Voda je bezbarvá kapalina bez chuti a zápachu. Za to má ale zásadní význam pro život na Zemi a i pouhá kapička vody má mimořádnou moc a sílu. Tato látka má unikátní vlastnosti a neobvyklé chování – doslova kouzlí. Žáci měli jedinečnou možnost se s touto pozoruhodnou kapalinou seznámit blíže, a to vše prostřednictvím zajímavých pokusů, zábavných her a pohybových aktivit.

      Třetí třída se zabývala tvary světa. Aniž si to někdy uvědomujeme, matematika se vyskytuje všude kolem nás. V tomto programu odhalili žáci kouzlo matematiky v podobě geometrie. Prostřednictvím zajímavých úkolů a pohybových aktivit si hravě zopakovali základní rovinné a prostorové geometrické útvary. Zábavnou formou si také procvičili geometrickou představivost, díky které již nyní dokáží vnímat svět kolem sebe jako geometrické obrazce a tělesa.

      Žáci čtvrtého ročníku se na chvíli stali architekty budoucnosti. Stali se členy týmu architektů a postavili si společnými silami vlastní město. Pokusili se, aby se jejich město stalo městem budoucnosti.  Zkusili postavit fungující město, které bude stát za to! Dozvěděli se, jak se města rozšiřovala a jak se nyní plánuje jejich výstavba. Zjistili, co vše je nutné zohlednit při takovémto plánování a výstavbě.

      Pro žáky páté třídy byl připraven program s názvem Růžová zhouba – reklamě na stopě. Hlavní myšlenkou programu bylo uvědomění si, že žijeme ve společnosti, ve které se informační a komunikační technologie staly běžnou součástí života. Sociální sítě, on-line zpravodajství, life-style magazíny a e-shopy, to vše je za obrazovkami k dispozici 24 hodin 7 dní v týdnu. Nejen uživatele internetu provázejí reklamy na každém kroku. Jak odolat pokušení? A podle čeho se rozhodovat, kterým informacím můžeme věřit? Ve vzdělávacím programu si žáci zahráli příběh z alternativní reality, ve kterém poznali, jakými způsoby se nás reklamy a jejich autoři pokouší ovlivňovat.

      Tuto hromadnou akci si žáci užili, odnášejí si spoustu nových poznatků a dovedností.

       

      Mgr. Markéta Krotká

    • "Já vám, babičko, plo tu cikoliji dojdu!"
     • "Já vám, babičko, plo tu cikoliji dojdu!"

     • "Já vám, babičko, plo tu cikoliji dojdu!"

      Právě tak to píše Josef Lada ve své knížce Mikeš v příběhu "Nejlepší kousek Franty Kuldanů. Knížky pana Lady provázely žáky letošní II. B minulý školní rok. V letošním roce jsme si však prakticky ukázali, co to taková cikorka je a také jak chutná. V rámci svého projektu "Za vůní bylinek po hradech a zámcích" poznali žáci čekanku. Poznávali ji již během projektového týdne v Lednici, ale bohatě roste i na našem školním hřišti. Má krásné modré květy, sbírá se její kořen. Ten se musí umýt, nakrájet na kousky a usušit. Poté se opraží a pomele na kávomlýnku. Kořen nám přinesli naši spolužáci Lukášek a Tadeášek. Opražili jsme ho po vysušení společně. Kluci byli nejvíce žhaví po mletí na ručním kávomlýnku. Mohli jsme si prášek prohlédnout a přivonět k němu. Pro celou třídu by ho bylo málo, proto jsme si ukázali i další na trhu prodejné přípravky. Většina dětí ho zná pod názvem Caro nebo Melta. Málo-kdo ale věděl, že jde právě o pražený drcený kořen čekanky, který má příchuť kávy, ale neobsahuje žádný kofein. My jsme si ho ještě přisladili medem od Nikolky a zředili mlékem. Všem žákům chutnal. Teď už všichni ví, jak vypadá čekanka i z čeho se vyrábí "cikorka".

                                                                                                Mgr. Libuše Přílučíková

    • Adaptační pobyt – II.A a II.C
     • Adaptační pobyt – II.A a II.C

     • Po náročném loňském školním roku distanční výuky vyrazily třídy II.A a II.C na adaptační pobyt do Rokytnice nad Rokytnou – Outdoor Resortu Březová. Cílem pobytu bylo  usnadnit žákům návrat do školního kolektivu. Kvůli náročnému loňskému školnímu roku neměly děti dostatek příležitostí k vybudování vzájemných vztahů, neprobíhaly ani tradiční třídní a školní akce, které vedou ke vzájemnému poznávání mimo vyučování. Prostřednictvím zážitkových aktivit měli žáci II. A možnost více se poznat a žáci II.C se také sžít s novou třídní učitelkou. Pobyt to byl hlavně sportovně založený, navíc si však vyzkoušeli vzájemné poznávání mimo vyučovací proces, týmovou spolupráci na řešení úkolů, respektovat názor druhého. Spousta žáčků překonala svůj strach z výšek, nástrah strašidel a odloučení od domova. Program byl plný skvělých aktivit jako: 

      Zakleté městečko Dolmen, bungee trampolíny, zbojnický hrad Sherwood, lukostřelba, jízda na koni, horolezecká stěna, hrad Nothingham, překážková dráha Bongo, pirátská vesnice, lanové centrum, nízká lana, strašidelná věž Karlštejn, táborák, ohnivá show a karneval. 

      Akce se mohla uskutečnit také díky finanční podpoře Magistrátu města Zlína.

      Jak si žáci pobyt užili, už se podívejte v galerii. 

      Mgr. Markéta Krotká 

    • Centra aktivit – ČAS II.C
     • Centra aktivit – ČAS II.C

     • Čas nás doprovází na každém kroku, čas je nezastavitelný….. proto se na něj zaměřili i žáci II.C. Časem se netradičně zabývali v úlohách jako: ,,Dokáži správně odhadnout, za jak dlouho přečtu odstavec textu/udělám deset dřepů/vypiji kelímek vody?” Poté svůj výkon reálně stopovali a časy porovnali. Zaznamenávali údaje z textu do tabulky, pracovali s kalendáři, řešili slovní úlohy s digitálním časem, hledali a seřazovali měsíce ukryté ve větách, pokusili se měsíce co nejlépe výtvarně vystihnout. 

      Tento den zaměřený na čas si moc užili, spoustu se toho naučili! 

      Mgr. Markéta Krotká 

    • Je kopřiva plevel, nebo ne?
     • Je kopřiva plevel, nebo ne?

     • Na tuto otázku se pokouší odpovědět žáci třídy II. B v rámci svého projektu Za vůní bylin po hradech a zámcích. Po návratu z projektového týdne v Lednici se ve škole nyní věnujeme bylinkám. A jednou z nich je právě kopřiva. Žáci lisovali její listy k výzdobě ručního papíru, vyzkoušeli si barvící roztok a ochutnali kopřivový čaj. Vše si pečlivě zaznamenali do svých projektových sešitů. Čtení procvičují na textech z knížky Pohádky a hry s bylinkami, ze které také získávají další informace. Na jaře si tak mohou z mladých kopřiv připravit také kopřivový špenát či polévku. Doma mohou zjistit, zda nemají v koupelně kopřivový šampón. Budoucí archeologové už ví, že podle kopřiv se dá někdy poznat, že na určitém místě žili i před velmi dávnou dobou lidé. I když některé žáky kopřivy popálily, jejich síla už není taková, jakou mají mladé kopřivy na jaře. Naši předci si těchto bylin vážili daleko více. Kopřivy celoročně vysekali pro domácí zvířata a sušili je na zimu. Je škoda, že dnes si děti myslí, že kopřivy jsou "jen plevel". 

                                   Mgr. Libuše Přílučíková

    •    Bezpečnost (nejen) dětí v digitální džungli - workshop pro veřejnost
     • Bezpečnost (nejen) dětí v digitální džungli - workshop pro veřejnost

     • Projekt „Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín II“ je spolufinancován Evropskou unií.

      Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0009039

       

       

      V rámci projektu MAP II v ORP Zlín zveme všechny rodiče i širokou veřejnost na workshop

      Bezpečnost (nejen) dětí v digitální džungli

       

      Lektoruje Ing. Jiří Kučík

      Uskuteční se ve středu 6. října 2021 od 16 hodin

      v Základní škole Fryšták, 1. patro, učebna přírodopisu.

      Předpokládaná délka trvání cca 3 hodiny.

       

      CÍL: posílení bezpečnostního povědomí rodičů a jejich digitální gramotnosti, bezpečnosti dětí na internetu a otevření diskuse o rizicích on-line života.

       

       

       

      PROGRAM:

      1. Digitální desatero pro rodiče
      2. Jak na bezpečnost podle věku dítěte
      3. IT hygiena
      4. Diskuse
      5. Sdílení zkušeností

       

       

      Přihlásit se můžete zde.

      Účastníci musí splňovat podmínky Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky platné od 1. 9. 2021 (potvrzení o ukončeném očkování, prodělaném covidu nebo negativní test).

    • Skřítci
     • Skřítci

     • V letošním školním roce provází žáky třídy II. B skřítci paní Vítězslavy Klimtové, české malířky a spisovatelky. Paní Klimtové kreslila skřítky a pohádkové postavy lesů, hájů, luk, ... Žáci se v rámci svého projektu "Za vůní bylin po hradech a zámcích" ocitají právě v těchto prostředích. Sbírají byliny, zpracovávají je. V rámci pracovních činností vytvořili krásné skřítky z přírodních materiálů. 

      Mgr. Libuše Přílučíková

    • 28. ročník ankety Suk – čteme všichni
     • 28. ročník ankety Suk – čteme všichni

     • Dne 1. června 2021 se v Pedagogické knihovně J. A. Komenského konalo slavnostní vyhlášení Ceny za literaturu pro děti a mládež „Suk - čteme všichni“ na podporu čtenářské gramotnosti za rok 2020. Tuto cenu již 29 let pořádá Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK), Sukova studijní knihovna pro mládež, a to za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

      Cena byla vyhlášena ve třech kategoriích:

      • Cena dětí v Anketě „Suk - čteme všichni“ – anketa, v níž hlasují sami dětští čtenáři (ze zaslaných hlasů organizátoři vylosují vždy 50 dětí, které dostanou odměnu v podobě kvalitní knihy)
      • Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství – hlasování odborné poroty učitelů o knihách českých autorů
      • Počin školních knihoven – hlasování poroty o zajímavém projektu školní knihovny

      V kategorii dětí, které hlasují o nejoblíbenější knihu minulého roku, zvítězila kniha Prašina – bílá komnata, spisovatele Vojtěcha Matochy, z produkce nakladatelství Paseka. Tato kniha získala i cenu Noci s Andersenem.

      My máme velkou radost, že mezi vylosovanými dětmi byla i žákyně třídy II. B Karolína Tomanová. Karolínce děkujeme, že se do ankety zapojila a gratulujeme k pěkné knize.

      Mgr. Libuše Přílučíková

    • Logická olympiáda
     • Logická olympiáda

     • V letošním školním roce se opět naši žáci mohou zúčastnit Logické olympiády pořádané Mensou ČR. Jedná se o soutěž, která nevyžaduje naučené znalosti, ale schopnost samostatně, kreativně a pohotově uvažovat.

      KAŽDÝ soutěžící se musí registrovat na www.logickaolympiada.cz. nejpozději do 30. září 2021. Potom v daném termínu vyplní online test:

      kategorie A: žáci prvního stupně základních škol  (3. – 5. třída) ve dnech 1. – 7. října 2021

      kategorie B: žáci druhého stupně základních škol ve dnech 8. -  14. října 2021

      kategorie C: studenti všech druhů středních škol ve dnech 15. – 21.  října 2021

      kategorie A1, A2: mateřské školy a 1. a 2. ročník základní školy ve dnech 22. - 28.  října 2021 

      V základním kole soutěžící vyplní krátký on-line test. Délka testu je  20 minut pro kategorii A1 a A2, 30 minut pro kategorie A a B. Nejlepší řešitelé  z kategorií A, B a C postoupí do krajských kol. Nejlepší řešitelé z kategorie MŠ ve vybraných okresech postoupí do okresních kol. Soutěžící z kategorie A1 a A2 absolvují jen základní kolo a nepostupují do krajských kol.

      Krajská kola letos proběhnou 5. listopadu 2021, celostátní kolo se uskuteční v Míčovně Pražského hradu 29. listopadu 2021.

      Případné dotazy zodpoví Mgr. Gabriela Pippalová, můžete ji kontaktovat na e-mailu pippalova@zsmalenovice.cz.

    • II. B - Projektový týden v Lednici
     • II. B - Projektový týden v Lednici

     • V letošním školním roce pracují žáci třídy II. B na projektu "Za vůní bylin po hradech a zámcích". Hned na začátku školního roku se proto vydali na týdenní pobyt do Lednice. Na úvod nemohli vynechat zámek ve Valticích, který byl hlavním sídlem rodu Lichtenštejnů (1395 - 1945) a ukrývá druhou nejdelší enfiládu v Evropě. Rod Lichtenštejnů dnes žije v malinkém státě Lichtenštejnsko, který má jen 35 tisíc obyvatel. Jeho hlavním městem je Vaduz. Právě zde stojí na skále nad městem jejich dnešní sídlo. Žáci ve Valticích prošli soukromé pokoje posledního knížete Františka a reprezentační okruh. Prohlédli si také anglický park, který zámek obklopuje. Celý Lednicko-valtický areál leží na pomezí Moravy a Dolního Rakouska. Další dny už pobývali žáci v Lednici. I zde na ně čekal bohatý program. Postupně navštívili Janův hrad, pluli lodí k Minaretu, vyšlapali 302 schodů až na jeho poslední ochoz, ze kterého měli nádherný výhled. V zámku navštívili všechny okruhy - reprezentační místnosti, soukromé pokoje dospělých i dětské pokoje s výstavou loutek. Exotické rostliny obdivovali ve skleníku, ale také po celém parku. Prohlédli si také Maurskou vodárnu. Žáky okouzlily také krásně vysázené francouzské zahrady. Vydali se stezkou po okolí. V blízkosti Lednice se nachází 6 rybníků, z nichž největší je Nesyt. My jsme procházeli mezi Prostředním a Mlýnským rybníkem k dalším památkám - Nový dvůr a Apollonův chrám. Ze střechy byl nádherný výhled na okolí a v rybníku mohli pozorovat a určovat bezpočet vodních ptáků.  Během dne si žáci procvičovali také učivo z první třídy, čtení, počty. Naučili se téměř celou abecedu, podle které řešili zašifrovaná slova. Poznávali stromy a byliny. Po prázdninách tak začali pracovat netradičně, ale velmi brzy si na náročné pracovní tempo zvykli. Vyzkoušeli si komunikaci a vystupování na veřejnosti. Domů se vrátili unaveni, ale plni nových zážitků a nově získaných informací. Ve škole budou ve své práci na projektu pokračovat a určitě navštíví další zajímavá místa a poznají další léčivé bylinky. Všechny žáky, kteří se pobytového týdne v Lednici zúčastnili chválím a děkuji rodičům i vedení školy, že nám umožnili v rámci učení venku uskutečnit tento nádherný projektový týden. 

      Mgr. Libuše Přílučíková

    • Výsledky finálního kola Velkomoravské olympiády
     • Výsledky finálního kola Velkomoravské olympiády

     • Na samý závěr loňského školního roku jsme obdrželi výsledky finálního kola Velkomoravské olympiády v I. kategorii pro 4. - 6. třídy. Naši školu reprezentovali tito žáci Natálie Tomíčková, Veronika Velčovská, Johana Vavrušová a Robert Večerka. První místo nám sice uniklo, ale další krásná místa hned za sebou (2., 3., 4., 5.) obsadili naši žáci a stali se tak i nejlepším školním týmem. V těchto dnech obdrželi odměny od pořadatele Slovanského hradiště v Mikulčicích. Všem žákům ještě jednou gratulujeme a věříme, že se zapojí do soutěže i v tomto školním roce.

      Mgr. Libuše Přílučíková 

    • Vyhodnocení soutěže "Staré stromy a jejich obyvatelé"
     • Vyhodnocení soutěže "Staré stromy a jejich obyvatelé"

     • Při příležitosti Dne stromů v roce 2020 vyhlásila Arnika výtvarnou a literární soutěž pro žáky mateřských, základních, uměleckých i speciálních škol v Moravskoslezském kraji. Vzhledem k velkému počtu účastníků i z jiných krajů se rozhodli soutěž rozšířit pro všechny. Do soutěže se zapojili také žáci "loňské třídy I. B", kteří na svých obrázcích zachytili naši lípu v Malenovicích.  Výsledky soutěže dorazily až o prázdninách a udělaly nám velkou radost. 

       Odborná porota vybrala z těchto obrázků také dva naše žáky. Na krásném 2. místě v kategorii 0. - 1. třída se umístil se svým obrázkem Illia Podoprygora. Speciální cenu za kombinované dílo obrázek s textem obdržel Viktor Holubec. Všem žákům, kteří se zúčastnili děkujeme a úspěšným žákům samozřejmě gratulujeme.  Ceny obdrželi úspěšní žáci první školní den a určitě měli velkou radost. Gratulujeme!

      Na vítězné obrázky se můžete podívat zde https://poodrizije.cz/…tez, fotogalerii všech příspěvků najdete tady https://poodrizije.cz/…eti.

        Mgr. Libuše Přílučíková

    • Burza zájmových kroužků
     • Burza zájmových kroužků

     • AKTUALIZACE

      Vážení rodiče a milí žáci,

      burza zájmových kroužků proběhne 1.9.2021 od 13:00 do 16:00 ve školní jídelně.

      Nabídku kroužků naleznete zde: Nabidka_krouzku.pdf

      Přijďte se přihlásit.

      Mgr. Vladislava Švehlíková