Novinky

 • /
    • Archeoskanzen a Živá voda - Modrá
     • Archeoskanzen a Živá voda - Modrá

     • Toto úterý vyrazily třídy Erin (1.-5.ročník) na Modrou, kde navštívily Archeologický skanzen a expozici Živá voda.

      Živá voda naše žáky seznámila s životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami řeky Moravy a přilehlých potoků, tůní. Žáci měli možnost pozorovat sladkovodní živočichy skrze prosklený tunel, ve venkovním areálu sledovali želvy, žáby a předchůdce dnešních turů – majestátní pratury. Naši žáci také pobývali v naučné zahradě, plné rozmanitých bylin, keřů a stromů typických pro biotopy Bílých Karpat a Chřibských vrchů.

      Archeologický skanzen, neboli muzeum pod širým nebem, žáky vrátil do dávné minulosti, do slavné doby Velké Moravy. V tomto opevněném sídlišti prozkoumávali jednotlivá obydlí, tehdejší školu, dílny, hospodářské stavby i palác knížat a biskupů zbudovanými na podkladě skutečných archeologických nálezů, z nichž některé pocházejí přímo z plochy archeoskanzenu. Po celou dobu nás také doprovázelo nádherné káně, které si na své ruce naši nejmenší žáci přidrželi, stali se tak na chvíli sokolníky.

      Tento den jsme si velmi užili, počasí nám přálo, odnášíme si spoustu nových informací a zážitků.

       

      Mgr. Markéta Krotká

    • Zápis ukrajinských dětí do ZŠ
     • Zápis ukrajinských dětí do ZŠ

     • MŠMT STANOVILO, ŽE ZÁPISY UKRAJINSKÝCH DĚTÍ DO ŠKOL NA ŠKOLNÍ ROK 2022 – 2023, PROBĚHNOU V TERMÍNU OD 1. 6. 2022 DO 15. 7. 2022.

       

      STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN SE S ŘEDITELI ŠKOL DOHODLO, ŽE DEN ZÁPISU BUDE JEDNOTNÝ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY A TAKÉ JEDNOTNÝ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY, KTERÉ JSOU STATUTÁRNÍM MĚSTEM ZLÍNEM ZŘIZOVÁNY.

       

      Z  Á  P  I  S

      ukrajinských dětí do základních škol,které jsou zřizovány statutárním městem Zlínem

      pro školní rok 2022 - 2023

       

      se koná v příslušných základních školách

      15. ČERVNA 2022 OD 13:00 DO 15:00 HODIN.

       

      Z  Á  P  I  S

      ukrajinských dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol,které jsou zřizovány statutárním městem Zlínem pro školní rok 2022 – 2023

       

      se koná v příslušných mateřských školách 2. ČERVNA 2022 OD 13:00 DO 15:00 HODIN.

    • Bazalka ke Dni Země
     • Bazalka ke Dni Země

     • Ke DNI ZEMÉ si připravili žáci I. stupně zajímavý projekt v rámci hodin pracovní činnosti. Ve škole už počátkem dubna společně zaseli do kelímků semínka bazalky, s láskou o tuto bylinku pečovali, a nakonec ji věnovali na veřejných prostranstvích Malenovic jejich obyvatelům. Reakce byly velice příjemné a děti s radostí v očích nabízely kolemjdoucím své výpěstky. Dokonce přidaly i informace, jak bazalku použít při přípravě různých jídel. 

      Na ukázku máme několik fotek.

      Mgr. Iveta Frolková

    • Žákyně 5. ročníku uspěly v literární soutěži
     • Žákyně 5. ročníku uspěly v literární soutěži

     • Naše škola se zúčastnila 22. ročníku literární soutěže „Hledání“, kterou vyhlásila pro děti od 6 do 15 let Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. „Aby ze světa nevymizela radost“, tak znělo motto letošního ročníku, kdy si žáci mohli z předepsaných témat vybrat to, s kterým se pojí nějaký jejich příběh či záliba. I přes velký zájem uchazečů se umístily v této soutěži dvě žákyně z naší školy. V okresním kole v kategorii 4. – 5. třída/poezie získala ocenění Leontýna Matulíková z 5.A s básní „Nejlepší bratr“. Krásné 3. místo obsadila i Ellen Petříková taktéž z 5.A, v kategorii 4. – 5. ročník/próza s příběhem „Moje vítězství“.Výherkyním ještě jednou moc blahopřejeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších úspěchů. 

      Bc. Kristýna Váňová

    • Slavnostní večer
     • Slavnostní večer

     • Dne 2. 5. v 18:00 hodin konečně přišla dlouho očekávaná chvíle, na kterou jste se jistě mnozí z vás velmi těšili. Žáci v krásných kostýmech a plni očekávání předstoupili před publikum v slavnostním sále Kongresového centra. Celý sál byl nabitý emocemi a jistou dávkou napětí, co vlastně publikum čeká a zda se vše těm našim ratolestem podaří. Děti, učitelé, choreografové aj. měli všechna vystoupení tak dokonale připravena, že již ani tréma nebyla 😊. Odměnou pro všechny byly tváře plné napětí, nadšení, smíchu a uznání. Nejvíc nás zahřál na srdci aplaus na konci představení a krásné komentáře na sociálních sítích - DĚKUJEME.

      Jak to slušelo všem zúčastněním posuďte v galerii.

      Mgr. Zuzana Hynčicová

    • Chemické laboratorní cvičení
     • Chemické laboratorní cvičení

     • Žáci osmých ročníků absolvovali v rámci hodiny chemie laboratorní cvičení na téma elektrolýza. Osmáci se naučili princip elektrolýzy, a to na roztoku kuchyňské soli a skalice modré. Cílem hodiny bylo si prakticky vyzkoušet možnost výroby kovů a výsledky své činnosti zaznamenat do protokolu. Všichni žáci byli úspěšní, pokus se podařil.

      Mgr. Sylvie Vašinová

    • Čarodějné odpoledne v II.A
     • Čarodějné odpoledne v II.A

     • V pátek 29.4. se proměnila třída II.A v čarodějnice a čaroděje. Děti se dozvěděly o tradicích Filipojakubské noci, vyrobily si čarodějnici se svou špatnou vlastností, kterou pak spálily v ohništi, a absolvovaly čarodějnickou stezku plnou strašidelných úkolů. Za odměnu si opekly špekáčky a zazpívaly s kytarou. Děkujeme p. Gazdošové za hudební doprovod.

      Mgr. Jana Svozilová

    • Setkání školních parlamentů
     • Setkání školních parlamentů

     • Dne 27. dubna 2022  se konalo v obřadní síni Magistrátu města Zlína setkání školních parlamentů v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín III.  Tohoto setkání se zúčastnilo celkem 11 ZŠ ze Zlína.

      Naši školu reprezentovali dva zástupci žákovského parlamentu ze třídy  8.A, Karolína Balajková a Jakub Zavadil. Měli připravenou prezentaci na zakoupení vyvýšených záhonů pro naši školu, které určitě využijeme hlavně v hodinách pracovní činnosti.  Projekt zahrnuje také využívání dešťové vody na zalévání těchto záhonů. Také bychom rádi zakoupili za získané finanční prostředky jeden interaktivní prvek v rámci Včelí stezky, která již bude brzy umístěna na naší školní zahradě.

      Musím oba žáky velice pochválit za přípravu i prezentaci tohoto projektu, který chceme zrealizovat ještě v tomto školním roce.

      Mgr. Iveta Frolková

    • Daniel v recitaci mezi nejlepšími
     • Daniel v recitaci mezi nejlepšími

     • Dnes 26. 4. 2022 se uskutečnilo krajské kolo "Přehlídky dětských recitátorů" v Klubu kultury v Uherském Hradišti. Už samotný postup je pro každého velký úspěch. 

      Nás reprezentoval Daniel Kunst ze 7. B., jenž obsadil 1. místo v kole okresním.

      Ve starší kategorii bylo 14 soutěžících. Do užšího výběru - 6 žáků - se dostal i "náš" Daniel. 

      Můžeme tedy směle říci, že Daniel patří mezi šest nejlepších recitátorů Zlínského kraje! Byl pochválen nejen za svou recitaci, ale především za osobitý výběr obou básní.

      Moc mu blahopřejeme!

      Mgr. Dana Kozárková

    • "Zpívání je to, co máme společné"
     • "Zpívání je to, co máme společné"

     • Včerejší neděle byla pro naši školu sváteční. Konal se, jak jistě víte, Koncert dětských pěveckých sborů Čamlíci a Carmina bona a souboru COLLEGIUM CLASSIC v Uherském Brodě v rámci projektu "Zpívání je to, co máme společné".  Jak to našim zpěváčkům, sbormistryním a souboru slušelo, můžete zhlédnout v naší galerii. Již velmi brzy se můžete také těšit na videonahrávku. 

      Mgr. Zuzana Hynčicová

    • Kde žije slon🐘 nebo žirafa🦒?
     • Kde žije slon🐘 nebo žirafa🦒?

     • Žáci ze šesté ”BÉ” začínají probírat zajímavou kapitolu v zeměpisu - BIOSFÉRU🌎🌴🦩🦜🦍🦧.

      V dnešní hodině přemýšleli🧠 , kde žijí jednotliví živočichové🐋🦀🐛, které měli k dispozici.

      Podívejte se na fotografie 📸 a posuďte sami!

      Vojtěch Najman

    • Pozdrav ze školy v přírodě
     • Pozdrav ze školy v přírodě

     • Třídy III.ABC odjely po velikonočních prázdninách do krásného Outdoor Resortu Březová. Žáci, i přes nepřízeň počasí, v úterním dni zvládli lukostřelbu, lanový parkour, hru Dolmen, ve které zapojily nejenom svaly, ale i své bystré hlavičky. Další dny si již užívají sluníčka a těší se ze sportovních aktivit, které můžete vidět na fotografiích. 

      Všichni Vás zdravíme! Sportu zdar!

      Bc. Tereza Pekárková

    • S pastelkami městem Zlín
     • S pastelkami městem Zlín

     • Víte, kde přesně byly v centru Zlína nalezeny mamutí kly? Co bylo dříve pod dnešním nákupním centrem Zlaté Jablko? Kde byly nalezeny základy tehdejšího slovanského osídlení? Odkud kam vede tunel pod městem? Kde se nachází nejstarší strom Zlína? Jak vypadala současná místa ve Zlíně dříve? Odpovědi na tyto otázky a mnohé další již znají žáci druhého a čtvrtého ročníku tříd Erin. Průzkum a poznávání našeho krajského města probíhal převážně v terénu. Program seznámil žáky hravou formou s historií Zlína, jeho pověstmi, architekturou a érou Tomáše Bati. Vzhledem k tomu, že se oba ročníky v předmětu člověk a jeho svět věnovaly městu Zlín, stal se pro ně program rozšířením a obohacením tohoto učiva. Během putování Zlínem využívali žáci také plán města, který byl součástí pracovního sešitu vytvořeného k této příležitosti. Co všechno jsme prozkoumali, už se podívejte v galerii.

      Mgr. Markéta Krotká

    • Netradiční dopoledne
     • Netradiční dopoledne

     • V minulém týdnu žáci pátých tříd prožili netradiční školní dopoledne. Jsme velmi rádi, že naše pozvání přijali také páťáci z Tečovic. Hned na úvod soutěžní týmy předvedly své znalosti v soutěžní hře „RISKUJ“. Vědomosti všech dětí byly skvělé, odpovídat na otázky v časovém termínu zvládli všichni hravě. Hlavní roli při vítězství sehrála však taktika! Nejúspěšnějším se stal zelený tým z Tečovic, kterému ještě jednou blahopřejeme.  

      A nejlepší odměna za krásné výsledky v soutěži? Nevíte? No přeci adrenalin v tělocvičně!!! Zvládli jsme turnaj ve stolním tenise. Ve fotogalerii můžete vidět nejúspěšnější hráče, kteří zvítězili v konkurenci neuvěřitelných dvaceti účastníků!!! To nám ale nestačilo, a tak jsme všechny svaly v těle rozhýbali na trampolínách. Někteří bojovníci zde dokázali hopsat neuvěřitelné dvě hodiny!!! Doma poté pocítili svaly, o kterých do té chvíle vůbec netušili, že existují 😊.  

      Všem žáčkům děkujeme za nadšení a rozzářené úsměvy. Vítězům ve všech soutěžích blahopřejeme za krásnou prezentaci znalostí i dovedností. 

      Mgr. Zuzana Hynčicová

    • Nejsladší hodina?
     • Nejsladší hodina?

     •  

      No přeci matematika. O tom, že v každém předmětu se dá vytvořit oblíbená hodina, která každého potěší a sladce zasytí, se můžete přesvědčit v naší fotogalerii. Výuka zlomků v tomto pojetí bavila celou třídu a už žádný žáček neudělá chybu ve vyjadřování zlomků v procentech. Čokoláda je totiž nezapomenutelná 😊

      Mgr. Zuzana Hynčicová

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • V pátek 18. března do naší školy po dvou letech doskákal Matematický klokan. Jeho úkoly tentokrát řešilo 317 žáků  2. – 9. ročníku, zapojilo se i 5 žáků ze třídy I.C. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh. V kategorii Cvrček je možné získat maximálně 90 bodů, v ostatních kategoriích 120 bodů.

      Nejlepší řešitele v jednotlivých kategoriích najdete níže: