Novinky

 • /
    • Vánoční přání VII. C
     • Vánoční přání VII. C

     • V předvánočních hodinách informatiky s třídou VII. C jsme nechali plavat excelovské tabulky či formátování textu ve Wordu a relaxovali jsme u tvorby vánočního přání. 

      Žáci tvořili v různých grafických programech svá díla. A jak se jim to povedlo? Mrkněte:-)

      chmel.pptx

      sevcik.pptx

      romanko.pptx​​​​​​​

      Vojtěch Najman

    • Udělali jsme radost
     • Udělali jsme radost

     • Udělali jsme radost.

      Vykouzlili jsme úsměv na tvářích seniorů a to je nejkrásnější dárek, který může člověk dát člověku.

      Zahřát u srdce se nám vzájemně podařilo.

      Erika Salkim

    • Přání lidem do Domova pro seniory na Burešově
     • Přání lidem do Domova pro seniory na Burešově

     • Žáci třídy VII.B a a IV. oddělení školní družiny vyrobili přání k adventu a Vánocům pro cílené seniory.

      Přání o víkendu předá pracovnice seniorům a my pevně věříme, že v této nelehké době vykouzlí úsměv na jejich tvářích.

      Všem patří velký dík.

      Erika Salkim

    • Jablečný týden ve 4. oddělení ŠD
     • Jablečný týden ve 4. oddělení ŠD

     • Ve čtvrtém oddělení školní družiny jsme se věnovali tento týden jablkům. Ochutnávali jsme různé odrůdy a bodovali chuť. Vyhledávali jsme na internetu informace, jaké vitamíny jablka obsahují a čím jsou pro naše zdraví prospěšná. Vyhledané informace jsme si zaznamenali a v pátek jsme tento šťavnatý a zdravý týden ukončili vařením jablečného kompotu.

      Erika Salkim

    • Planetárium a vědecký park VIDA! v Brně
     • Planetárium a vědecký park VIDA! v Brně

     • Ve středu 24.11.2021 vyrazily třídy II.C, III.C, IV.B a V.C do Brna, kde pro ně byl připraven program v planetáriu a vědeckém parku VIDA!

      Nejprve navštívili žáci planetárium, kde si vyzkoušeli potěžkat jednotlivé vesmírné objekty, dalekohledy pozorovali oblohu, viděli model vesmírné sondy, prošli se noční oblohou, připomněli si pojmy jako: souhvězdí, mléčná dráha, východ a západ Slunce, světové strany, podívali se na naši planetu Zemi z vesmíru. Hlavně ale zhlédli představení, která se promítala na stěnách kopule jednoho z objektů planetária.

      Pro naše nejmladší žáky bylo připraveno představení s názvem: Ptačí ostrov, které jim odpovědělo na tyto otázky: Čím drží svět pohromadě? Kde najdeme Ptačí ostrov? Má Měsíc skutečně tisíc tváří? Kam ukazuje Severní hvězda? Podaří se Tomášovi s Katkou napravit celou neplechu a zachránit kouzelnou říši za knihovnou?

      Starší žáci viděli program: Cesta za miliardou hvězd. Tento program byl zaměřen na historii poznávání vesmíru, názvy hvězd a souhvězdí, měření vzdáleností, vznik a vývoj hvězd, orientaci na hvězdné obloze s mottem: Pokud platí známé fyzikální zákony, jsou mezihvězdné lety nedosažitelným snem.

      Z planetária už jsme se přesouvali do vědeckého parku VIDA!, kde na nás čekalo na ploše 6200 m² přes 180 interaktivních exponátů, díky kterým naši žáci objevovali, jak funguje svět kolem nás. Expozice byly rozděleny do šesti tematických celků: Planeta, Civilizace, Člověk, Mikrosvět, Dětské science centrum, každý si tak našel to své. Jak je toto objevování bavilo, už se můžete podívat v galerii.                                                                  

      Mgr. Markéta Krotká

    • Přestávky v pohybu
     • Přestávky v pohybu

     • I v letošním školním roce jsme na I.stupni navázali na tradici společných tanečních chvilek o velké přestávce. Žáci se schází na koberci v prvním patře a mají možnost se hýbat v hudebním rytmu. Moc nás těší, že děti při online výuce nezapomněly na pohyb a naopak na tyto aktivity netrpělivě čekají a užívají si je.

                                                                                                                           Mgr. Gabriela Pippalová

    • Učení venku
     • Učení venku

     • Letošní krásný podzim přímo vybízí k učení venku. Žáci třídy II. B se v úterý vydali nejprve na vycházku po Malenovicích. Cestou poznávali stromy, připomínali si názvy ulic a historii Malenovic. V rámci pracovních činností se pustili do výtvorů z listí. Hlavy skřítků, veselé i smutné obličeje je plně zaměstnali. Nejvíce se obávali, aby jim výtvory nikdo nezničil a těšili se, jak to cestou ze školy zkontrolují. Materiálu ke tvoření je zatím všude dost a za chvíli ho nahradí bílý sníh. Někdy stačí k radosti docela málo. Jako bonus si žáci užili pobyt na čerstvém povětří.

      Mgr. Libuše Přílučíková

    • Zvířátka z ovoce
     • Zvířátka z ovoce

     • V pátek 12. listopadu tvořili žáci třídy II. B v předmětu výtvarné tvoření zvířátka z ovoce. Minulý týden poznávali ovoce v hodinách Člověk a jeho svět a tak si učivo o ovoci tento týden netradiční formou zopakovali. Pod šikovnými rukami vznikali ježci, ptáčci, srnky. Někteří žáci si to doma vyzkoušeli s kaštany a s ovocem je to o mnoho snazší. Stačí párátka, protože ovoce je měkké. Využili jsme i ovoce do škol, které žáci obdrželi ve čtvrtek. Netradiční pochoutky žáci ochutnali a kdo nechtěl, ten zanese pochoutky v pondělí při vycházce ptáčkům a zvířátkům v okolí hradu v Malenovicích. Určitě potěší pohled na naše výrobky i další děti, které rády tvoří. Tak hurá do toho!  

       Mgr. Libuše Přílučíková

    • NE/ZAPOMENUTÉ POMNÍKY
     • NE/ZAPOMENUTÉ POMNÍKY

     • 11. listopad si každý z nás spojuje především se svátkem svatého Martina, který má přijet na bílém koni. Málo-kdo si však vzpomene, že v tento den skončila 1. světová válka. V kalendáři najdeme, že je to "Den válečných veteránů".  Národní pedagogická knihovna a muzeum Jana Ámose Komenského při příležitosti tohoto významného svátku odměnila pamětním listem účastníky projektu NE/ZAPOMENUTÉ POMNÍKY  1. světové války. Za naši školu se tohoto projektu zúčastnili žáci letošní třídy II. B. Již v loňském školním roce zadali do systému pomník v Malenovicích, v Pohořelicích, v Karlovicích. Na konci roku přidali pomník  z obce Spytihněv a na začátku letošního školního roku pomníky v Otrokovicích a Kvítkovicích. Za třídu VII. B byla zaslána omalovánka Nely Zádrapové o legionáři Štěpánu Bradáčovi. Všechny příspěvky i fotografie jsou pravidelně umisťovány na facebooku Národní pedagogické knihovny a muzea J. A. Komenského. Všem účastníkům projektu děkujeme.

       Připomenout si válečné útrapy můžeme i my všichni. Symbolem připomínky válečných veteránů se stal kvítek vlčího máku, protože právě vlčí máky kvetly na polích, kde byly pohřbeny tisíce vojáků, kteří během první světové války padli. U nás máme Den válečných veteránů v kalendáři od roku 2001, ve světě si jej připomínají mnohem déle. Zakoupením vlčího máku za 30 Kč na vybraných místech v ČR můžete i vy všichni přispět na zaznamenání vzpomínek válečných veteránů. 

      Mgr. Libuše Přílučíková

    • Halloween ve II. oddělení ŠD
     • Halloween ve II. oddělení ŠD

     • Ve II. oddělení ŠD slavíme Halloween.

      Už při vstupu do našeho oddělení upoutá každého návštěvníka velká dýně přes celou plochu dveří. Třídu i okna si děti vyzdobily, strašidýlky, pavoučími sítěmi, veselými dýněmi, černými kočkami i velkým kostlivcem, na kterém jsme si procvičili názvy i význam kostí v lidském těle. Děti si vyráběly masky z papíru a některé se oblékly do strašidelných kostýmů. Zatancovali jsme si i zazpívali a nechyběly hry a legrace. Vydlabali jsme si vlastní dýni. Touto cestou děkuji všem dětem a rodičům za krásné dýně v rámci naší družinové výstavy. Také si děti ze všech oddělení zasoutěžily na školní zahradě v rámci družinové akce s názvem Putování za dýněmi. S kartičkou děti obcházely jednotlivá stanoviště a plnily zajímavé úkoly. Koncem prvního listopadového týdne proběhne vyhodnocení soutěže včetně odměn. Společně jsme si všechny činnosti moc užili. 

      Mgr. Iveta Frolková

    • Halloweenský karneval
     • Halloweenský karneval

     • V pondělí 25. října proběhl v 1. oddělení školní družiny  halloweenský karneval. Před ním se podzimně a strašidelně vyzdobila družinová třída - děti malovaly  dýně, strašidelné masky, pavouky, duchy, zkrátka vše, co k oslavám svátku duchů a strašidel patří.

      Na karneval se převlékly za strašidelné bytosti a při tanci rozhýbaly svá těla a užily si spoustu zábavných soutěží a her, u nichž si procvičily svou obratnost, postřeh i trpělivost.  

      Domů odcházely s úsměvy na tvářích a sladkou odměnou.            

      Mgr. Jana Svozilová

    • Podzimní vycházka
     • Podzimní vycházka

     • 26. října se žáci třídy II. B vydali na podzimní vycházku. Cílem bylo pozorovat změny v přírodě na podzim a prozkoumat bezpečná a riziková místa v blízkosti školy. Velkou odměnou byl pohled "z okna na hrad", které bylo nainstalováno v sadu nad zadním rybníkem k výročí 700 let první písemné zmínky o Malenovicích. V budoucnu zde vznikne naučná stezka, kterou určitě rádi využijeme. Žáci nyní mohou na stejné místo vzít i své rodiče během podzimních prázdnin. Příští týden už začne listopad a může přijet i Martin "na bílém koni". Kromě zimních radovánek se může hodit i něco hezkého k četbě. Pokud Vás zajímá historie Malenovic, můžete si v recepci školy zakoupit druhou sadu pexesa k výročí Malenovic. Krásné podzimní prázdniny všem.

      Mgr. Libuše Přílučíková

    • Pevnost poznání v Olomouci
     • Pevnost poznání v Olomouci

     • V minulém týdnu navštívily třídy I.C, II.C, III.C, IV.B a V.C Pevnost poznání v Olomouci, kde pro ně byl připraven různorodý program včetně prohlídky planetária. Program byl zaměřen na oblast matematiky, biologie, geografie a médií.

      Žáci první třídy prozkoumali pohádkový svět matematiky. Přesvědčili se, že matematika není vůbec žádný strašák. Ponořili se do tajů pohádkového světa, který byl protkán kouzelnou geometrií. Formou zábavných her a pohybových aktivit se společně seznámili se základy matematického myšlení. Každý si také vytvořil svůj originální obrázek z geometrických útvarů – fantazii se tu meze rozhodně nekladly.

      Pro žáky druhé třídy byl připraven program s názvem Kouzla s vodou. Co víme o vodě? Voda je bezbarvá kapalina bez chuti a zápachu. Za to má ale zásadní význam pro život na Zemi a i pouhá kapička vody má mimořádnou moc a sílu. Tato látka má unikátní vlastnosti a neobvyklé chování – doslova kouzlí. Žáci měli jedinečnou možnost se s touto pozoruhodnou kapalinou seznámit blíže, a to vše prostřednictvím zajímavých pokusů, zábavných her a pohybových aktivit.

      Třetí třída se zabývala tvary světa. Aniž si to někdy uvědomujeme, matematika se vyskytuje všude kolem nás. V tomto programu odhalili žáci kouzlo matematiky v podobě geometrie. Prostřednictvím zajímavých úkolů a pohybových aktivit si hravě zopakovali základní rovinné a prostorové geometrické útvary. Zábavnou formou si také procvičili geometrickou představivost, díky které již nyní dokáží vnímat svět kolem sebe jako geometrické obrazce a tělesa.

      Žáci čtvrtého ročníku se na chvíli stali architekty budoucnosti. Stali se členy týmu architektů a postavili si společnými silami vlastní město. Pokusili se, aby se jejich město stalo městem budoucnosti.  Zkusili postavit fungující město, které bude stát za to! Dozvěděli se, jak se města rozšiřovala a jak se nyní plánuje jejich výstavba. Zjistili, co vše je nutné zohlednit při takovémto plánování a výstavbě.

      Pro žáky páté třídy byl připraven program s názvem Růžová zhouba – reklamě na stopě. Hlavní myšlenkou programu bylo uvědomění si, že žijeme ve společnosti, ve které se informační a komunikační technologie staly běžnou součástí života. Sociální sítě, on-line zpravodajství, life-style magazíny a e-shopy, to vše je za obrazovkami k dispozici 24 hodin 7 dní v týdnu. Nejen uživatele internetu provázejí reklamy na každém kroku. Jak odolat pokušení? A podle čeho se rozhodovat, kterým informacím můžeme věřit? Ve vzdělávacím programu si žáci zahráli příběh z alternativní reality, ve kterém poznali, jakými způsoby se nás reklamy a jejich autoři pokouší ovlivňovat.

      Tuto hromadnou akci si žáci užili, odnášejí si spoustu nových poznatků a dovedností.

       

      Mgr. Markéta Krotká

    • "Já vám, babičko, plo tu cikoliji dojdu!"
     • "Já vám, babičko, plo tu cikoliji dojdu!"

     • "Já vám, babičko, plo tu cikoliji dojdu!"

      Právě tak to píše Josef Lada ve své knížce Mikeš v příběhu "Nejlepší kousek Franty Kuldanů. Knížky pana Lady provázely žáky letošní II. B minulý školní rok. V letošním roce jsme si však prakticky ukázali, co to taková cikorka je a také jak chutná. V rámci svého projektu "Za vůní bylinek po hradech a zámcích" poznali žáci čekanku. Poznávali ji již během projektového týdne v Lednici, ale bohatě roste i na našem školním hřišti. Má krásné modré květy, sbírá se její kořen. Ten se musí umýt, nakrájet na kousky a usušit. Poté se opraží a pomele na kávomlýnku. Kořen nám přinesli naši spolužáci Lukášek a Tadeášek. Opražili jsme ho po vysušení společně. Kluci byli nejvíce žhaví po mletí na ručním kávomlýnku. Mohli jsme si prášek prohlédnout a přivonět k němu. Pro celou třídu by ho bylo málo, proto jsme si ukázali i další na trhu prodejné přípravky. Většina dětí ho zná pod názvem Caro nebo Melta. Málo-kdo ale věděl, že jde právě o pražený drcený kořen čekanky, který má příchuť kávy, ale neobsahuje žádný kofein. My jsme si ho ještě přisladili medem od Nikolky a zředili mlékem. Všem žákům chutnal. Teď už všichni ví, jak vypadá čekanka i z čeho se vyrábí "cikorka".

                                                                                                Mgr. Libuše Přílučíková

    • Adaptační pobyt – II.A a II.C
     • Adaptační pobyt – II.A a II.C

     • Po náročném loňském školním roku distanční výuky vyrazily třídy II.A a II.C na adaptační pobyt do Rokytnice nad Rokytnou – Outdoor Resortu Březová. Cílem pobytu bylo  usnadnit žákům návrat do školního kolektivu. Kvůli náročnému loňskému školnímu roku neměly děti dostatek příležitostí k vybudování vzájemných vztahů, neprobíhaly ani tradiční třídní a školní akce, které vedou ke vzájemnému poznávání mimo vyučování. Prostřednictvím zážitkových aktivit měli žáci II. A možnost více se poznat a žáci II.C se také sžít s novou třídní učitelkou. Pobyt to byl hlavně sportovně založený, navíc si však vyzkoušeli vzájemné poznávání mimo vyučovací proces, týmovou spolupráci na řešení úkolů, respektovat názor druhého. Spousta žáčků překonala svůj strach z výšek, nástrah strašidel a odloučení od domova. Program byl plný skvělých aktivit jako: 

      Zakleté městečko Dolmen, bungee trampolíny, zbojnický hrad Sherwood, lukostřelba, jízda na koni, horolezecká stěna, hrad Nothingham, překážková dráha Bongo, pirátská vesnice, lanové centrum, nízká lana, strašidelná věž Karlštejn, táborák, ohnivá show a karneval. 

      Akce se mohla uskutečnit také díky finanční podpoře Magistrátu města Zlína.

      Jak si žáci pobyt užili, už se podívejte v galerii. 

      Mgr. Markéta Krotká 

    • Centra aktivit – ČAS II.C
     • Centra aktivit – ČAS II.C

     • Čas nás doprovází na každém kroku, čas je nezastavitelný….. proto se na něj zaměřili i žáci II.C. Časem se netradičně zabývali v úlohách jako: ,,Dokáži správně odhadnout, za jak dlouho přečtu odstavec textu/udělám deset dřepů/vypiji kelímek vody?” Poté svůj výkon reálně stopovali a časy porovnali. Zaznamenávali údaje z textu do tabulky, pracovali s kalendáři, řešili slovní úlohy s digitálním časem, hledali a seřazovali měsíce ukryté ve větách, pokusili se měsíce co nejlépe výtvarně vystihnout. 

      Tento den zaměřený na čas si moc užili, spoustu se toho naučili! 

      Mgr. Markéta Krotká 

    • Je kopřiva plevel, nebo ne?
     • Je kopřiva plevel, nebo ne?

     • Na tuto otázku se pokouší odpovědět žáci třídy II. B v rámci svého projektu Za vůní bylin po hradech a zámcích. Po návratu z projektového týdne v Lednici se ve škole nyní věnujeme bylinkám. A jednou z nich je právě kopřiva. Žáci lisovali její listy k výzdobě ručního papíru, vyzkoušeli si barvící roztok a ochutnali kopřivový čaj. Vše si pečlivě zaznamenali do svých projektových sešitů. Čtení procvičují na textech z knížky Pohádky a hry s bylinkami, ze které také získávají další informace. Na jaře si tak mohou z mladých kopřiv připravit také kopřivový špenát či polévku. Doma mohou zjistit, zda nemají v koupelně kopřivový šampón. Budoucí archeologové už ví, že podle kopřiv se dá někdy poznat, že na určitém místě žili i před velmi dávnou dobou lidé. I když některé žáky kopřivy popálily, jejich síla už není taková, jakou mají mladé kopřivy na jaře. Naši předci si těchto bylin vážili daleko více. Kopřivy celoročně vysekali pro domácí zvířata a sušili je na zimu. Je škoda, že dnes si děti myslí, že kopřivy jsou "jen plevel". 

                                   Mgr. Libuše Přílučíková