Novinky

 • /
    • Adaptační program třídy 6. B
     • Adaptační program třídy 6. B

     •  

      Netradiční den plný her a zábavy si užili ve čtvrtek dne 6. 10. žáci třídy 6. B s lektory z externí organizace Tokaheya. Den plný fyzických aktivit, logických úkolů a her důvěry byl zaměřen na upevnění dobrých kamarádských vztahů a navázání nových. Žákům se povedlo krásně spolupracovat při týmových úkolech a přemýšlet nad taktikami k dosažení lepších výsledků v jednotlivých disciplínách. Jak bychom chtěli zlepšit vztahy a klima třídy, jsme si zapsali na tabuli ve třídě. Teď nám jen držte palce, aby se nám vše z nástěnky podařilo splnit 😊

      Mgr. Zuzana Hynčicová

    • III.C v Buchlovicích
     • III.C v Buchlovicích

     • Třída III.C vyrazila do Buchlovic, kde navštívila záchrannou stanici volně žijících živočichů a zámek.

      Záchranná stanice je v areálu zámecké zahrady od roku 2003, můžeme zde najít trvalou expozici živočichů, zejména pak ptáků, kteří pocházejí převážně z naší přírody. V expozici jsou umístěni zdraví, ale také trvale handicapovaní živočichové. Stanice se zaměřuje na jejich léčení, rehabilitaci a přípravu na zpětné vypuštění do volné přírody. Zabývají se ale i chovem vybraných druhů dravců a sov. Viděli jsme například jestřába lesního, sokola stěhovavého či sovu pálenou.

      Čekala na nás také prohlídka zámku Buchlovice, který je považován za jeden z nejvýznamnějších barokních šlechtických sídel na území České republiky. Viděli jsme nádhernou architekturu, rozsáhlé sbírky, dozvěděli se o slavných majitelích i to, jak dopadl poslední majitel zámku.

      Počasí nám bohužel příliš nepřálo, i tak se tato exkurze velmi vydařila.

      Mgr. Markéta Krotká

    • ZÁHONY JSOU NAŠE
     • ZÁHONY JSOU NAŠE

     • Zástupci žákovského parlamentu v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín III získali na konci školního roku od Magistrátu města Zlína pro naši školu finanční částku v celkové výši třicet tisíc korun na zajímavý projekt.  Na školní pozemek, který využíváme v hodinách pracovní činnosti, byly zakoupeny tři vyvýšené záhony z modřínového dřeva, které budou sloužit žákům pro pěstování zeleniny a dalších rostlin.  Během září, jakmile nám to počasí dovolilo, žáci v rámci hodin pracovní činnosti tyto záhony usadili na školní pozemek. Pro zaplnění záhonů jsme využili větve, listí i obsah našeho školního kompostéru. Teď už zbývá doplnit poslední vrstvu kvalitní zeminy a upravit okolí záhonů. Čeká nás ještě mnoho práce,  abychom si na jaře mohli zasadit první rostlinky. Chci velmi poděkovat žákům, kteří se na tomto projektu podíleli, panu školníkovi i všem zúčastněným pedagogům. Děkujeme také vedení školy za podporu při realizaci tohoto projektu. 

       

      Mgr. Iveta Frolková 

    • ZÁVOD V ORIENTAČNÍM BĚHU
     • ZÁVOD V ORIENTAČNÍM BĚHU

     • Zlínská olympiáda škol v orientačním běhu 2022/2023 I.kolo již zná své vítěze! Především šlo o to si to užít, proběhnout se podle mapy a fandit. O to víc potěší naprosto skvělá umístění naší výpravy. Gratulujeme a máme radost!

      Kategorie I (dvojice): 1.místo Kája Tesárková a Ota Vintr, oba ze 4.C

      Kategorie II: 11.místo Mikuláš Holub z 5.B

      Kategorie IV. 1.místo Natálie Malounová , 9.místo Ella Tylová, obě z 5.B

      Těšíme se na další kolo!

    • Logická olympiáda 2022
     • Logická olympiáda 2022

     • Milí příznivci matematiky,

      blíží se nový ročník Logické olympiády. Tato soutěž je pořádaná Mensou České republiky a je založená na logických úlohách. O úspěchu nerozhodují naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování, kreativního myšlení a pohotového rozhodování. Účast na soutěži je zdarma.

      KAŽDÝ soutěžící se musí registrovat na www.logickaolympiada.cz. Pouze pod svým e- mailem, který slouží jako unikátní přihlašovací jméno, totiž může vyplnit online test základního kola. Registrace soutěžících z minulých let nejsou platné! Rádi bychom požádali především rodiče dětí mladších 15 let o spolupráci a pomoc s registrací, protože je potřeba, aby rodič či případně jiný zákonný zástupce souhlasil se zpracováním osobních údajů dětí pro účely soutěže.


      Základní kolo pro
      kategorii A – žáci prvního stupně ZŠ proběhne ve dnech 1. – 7. října 2022,
      kategorii B – žáci druhého stupně ZŠ proběhne ve dnech 8. – 14. října 2022,
      kategorii A1 a A2 – žáci první a druhé třídy ZŠ proběhne ve dnech 22. – 28. října 2022.

      Krajská kola se uskuteční v pátek 4. listopadu 2022, a to prezenčně, pokud to epidemiologická situace dovolí. Nejúspěšnější řešitelé postoupí do celorepublikového finále, které se bude konat 28. listopadu 2022.

      Děkujeme za spolupráci.

      Mgr. Gabriela Pippalová

       

      Letak_LO.pdf

    • 4 ŽIVLY
     • 4 ŽIVLY

     • Ve středu 7. 9. 2022 se žáci všech osmých ročníků zúčastnili na Filmových ateliérech ve Zlíně představení slovenského Divadelného centra s názvem Čtyři živly. Dychtivě jsme očekávali, co nám tvůrci nabídnou.

      Už při příchodu mnohé z nás překvapilo, že program budeme sledovat v divadelním šapito. Kromě češtiny byla slyšet i slovenština, a dokonce polština. Alegorické postavy představující Zemi, Vzduch, Oheň a Vodu se chovaly jako ztělesněné bytosti…Každá chtěla být šťastná, každá si chtěla dokázat svoji moc, občas se však ocitla v naprosté bezmoci. Jaký vztah máme my lidé k naší planetě? Jak ji svým chováním ovlivňujeme?  Můžeme pomocí empatie, citlivého přístupu, i odhodlání znovu nastolit rovnováhu života a zlepšit podmínky na zeměkouli? Můžeme bojovat proti klimatickým změnám? Ještě je šance!

      Myšlenkou tohoto inspirativního představení bylo, aby se diváci zamysleli nad otázkami environmentálních problémů. Po krátké diskusi bylo jasné, že se záměr tvůrcům povedl.

      Později se žáci rozdělili do skupin a aktivně se zúčastnili workshopu. Mimo jiné si vyzkoušeli pobyt ve speciálním stanu, který simuloval skleníkový efekt. Jak se cítili, vám mohou říci jen ti, kteří tuto zkušenost zažili na vlastní kůži.

      Nezavírejme oči před problémy naší planety! Řešme je….vždyť každý může začít u sebe!

      Za třídní učitelky 8. ročníku Dana Kozárková

     • PRO RODIČE PRVŇÁČKŮ

     • Vážení rodiče,

       

      přikládáme dokument, ve kterém naleznete seznam pomůcek do 1.třídy.

      Dále vás chceme informovat o rozvrhu vašich dětí v prvních 4 dnech jejich docházky.

      1.září 2022 1 vyučovací hodinu

      2. září 2022 2 vyučovací hodiny (do 9:40) poté jdou děti do ŠD a na oběd nebo s doprovodem domů

      5. září 2022 3 vyučovací hodiny (do 10:45) poté jdou děti do ŠD a na oběd nebo s doprovodem domů

      6. září 2022 4 vyučovací hodiny (do 11:40) poté jdou děti do ŠD a na oběd nebo s doprovodem domů

      od 7.září již dle rozvrhu, který obdržíte 1. září od třídních učitelek.

       

      Těšíme se na setkání s vámi i dětmi.

       

      Vedení školy

       

     • ÚŘEDNÍ HODINY V DOBĚ PRÁZDNIN

     •  

      V době hlavních prázdnin, tj. od 1. 7. do 31. 8. 2022 bude škola přístupna pro jednání:

      1.7. – 12.8. :  pondělí 7:30 – 12:30

      15. 8. - 31. 8. :  pondělí a středa 7:30 do 14:00

      V těchto úředních hodinách si můžete převzít nevyzvednutá vysvědčení.

      RODIČE BUDOUCÍCH PRVÁČKŮ SI MOHOU VYZVEDNOUT OBÁLKU S PŘIHLÁŠKAMI, ČIPEM ATD. OD PÁTKU 26. 8. DO STŘEDY 31.8. 2022 OD 7 DO 15 HODIN. (Kancelář šk. jídelny)

       

      Se školou lze komunikovat:

       

      Email:             jancikova@zsmalenovice.cz

      Telefon:          774 106 119

      Pošta:             Základní škola Zlín, tř. Svobody 868

      Třída Svobody 868

      763 02 Zlín Malenovice

       

      Datová schránka: ia4muq4

       

       

      PaedDr. Zdeňka Jančíková, Ph.D.

      ředitelka školy

       

    • Učíme se s projekty
     • Učíme se s projekty

     • Máme rádi různé  projekty, říkají děti z III. C. Letos si vybraly Vzduchoplavbu a prozkoumání vynálezů Leonarda da Vinci. Po té je zase nadchla starověká Čína se všemi slavnými vynálezy jako je kompas, porcelán hedvábí i peníze. Zaujalo je i čínské písmo, ale údajně raději budou psát jako doposud. Čínské písmo je moc složité. K povídání o dnešní Číně jsme si pozvali Mudr. Petru Uríkovou, která nám poutavě vyprávěla o zvycích i způsobu života dnešních lidí. Na vlastní oči se totiž přesvědčila, například  jak úžasná stavba je Velká čínská zeď.

      Ze světa jsme se vrátili do České republiky za trochou historie nejen v pověstech A. Jiráska. V muzeu v Kroměříži se děti přenesly do pradávné minulosti. Dokonce si vyzkoušely jak těžké je umlít mezi kameny trocha obilí nebo vydlabat do kamene díru a postavit z kousků dřeva obydlí. Zajeli jsme si také  do Modré, abychom se na vlastní oči přesvědčili, jak žili dávní Slované, jak se jejich život nedá srovnávat s vymoženostmi dnešní doby.

      Do středověku jsme se přenesli na hradě v Malenovicích, kde v programu U tkalce a soukeníka poznaly děti různá řemesla, tkalcovský stav, co potřeboval takový kovář nebo knoflíkář. Poutavý byl i program v muzeu jihovýchodní Moravy o zvycích masopustu, kde si děti  zahrály jako děti v minulosti, vyrobily si svíčku i ochutnaly křížaly a špek.

      S tím co děti prožily i se naučily, se můžete seznámit v několika málo fotografiích.

      Mgr. I. Štěpánová

    • Žáci V.A v roli družiny Karla IV.
     • Žáci V.A v roli družiny Karla IV.

     • Dne 22. 6. žáci V.A se vydali na školní výlet do „stověžaté“ Prahy. Děti tak na vlastní oči spatřily památky, o kterých jsme hovořili ve vlastivědě (Katedrála sv. Víta, Zlatá ulička, Starý královský palác, Malostranská strana, Karlův most, Staroměstská radnice apod.) Na Pražském hradě jsme nevynechali krásné vyhlídkové místa, kde jsme si ukázali jednotlivé budovy a urbanistické řešení města. Vydali jsme se také po stopách Karla IV., kdy současná metropole zažívala právě za císaře největší rozmach. Spolu s edukátorkou z Muzea hl. Prahy jsme se vžili do družiny Karla IV. Na atraktivních modelech a videomappingu jsme pozorovali stavební a urbanistický rozvoj města v průběhu 14. st. Náš program jsme završili sladkou odměnou na Václavském náměstí a závěrečným kvízem po cestě domů.​​​​​​​​​​​​​

      Bc. Kristýna Váňová

    • PALAČINKOVÝ DEN VE 2.A a 1. oddělení družiny
     • PALAČINKOVÝ DEN VE 2.A a 1. oddělení družiny

     • Mouku, cukr, špetku soli, 3 vejce a trochu mléka zpracujeme do tekutého hladkého těsta, nakonec přimícháme kousek rozpuštěného másla a zbytek mléka a mixujeme. Necháme asi 1 hod odstát a smažíme palačinky. Takový popis pracovního postupu si prakticky vyzkoušely děti ve čtvrtek 23.6. Nasmažili jsme si velkou hromadu palačinek, a pak zdobili podle chuti – marmeládou, nutelou, malinami, borůvkami, hrozny, ananasem a dalším ovocem. Nechyběla ani zakysaná smetana, šlehačka a nahoru oříšky a toppingy. To byla dobrota...

      Mgr. Jana Svozilová

    • Zpíváme pro nadaci Korunka
     • Zpíváme pro nadaci Korunka

     • Sobota 18. 6. 2022 nebyla volným dnem pro sboristy naší školy. Pro rodiče a širokou veřejnost jsme připravili vystoupení pro nadaci Korunka s podtitulem Dobrými činy proti zlým časům. Svým zpěvem a instrumentálním doprovodem jsme rozezpívali hradní nádvoří. Zazněly lidové i umělé písně, nechyběly ani známé melodie z českých pohádek. Všichni účinkující si sobotní koncert velmi užili. Děkujeme Muzeu jihovýchodní Moravy za vřelé přijetí, poskytnutí zázemí a zajištění občerstvení. Budeme se k vám rádi vracet…

      Přikládáme také odkaz na záznam z vysílání:

      https://itvs24.cz/zlin/hrad-malenovice-v-sobotu-ozil-kulturou

      Sbormistryně dětských pěveckých sborů ZŠ Zlín, tř. Svobody 868

    • Třída II.A v Kroměříži
     • Třída II.A v Kroměříži

     • Až třetina všeho jídla na světě se vyhodí. Jak snížit plýtvání jídlem se dozvěděli žáci II.A v edukačním interaktivním programu "Zachraň jídlo" v Muzeu v Kroměříži. Zjistili, jak využít potraviny, jež mají zdánlivě to nejlepší za sebou. Vypátrali, co potraviny zažívají, než se dostanou na stůl, jak často neekologicky cestují a další zajímavosti.

      Pak následovala projížďka a prohlídka Podzámecké zahrady. Dozvěděli jsme se něco o historii a také o vzácných rostlinách a stromech z různých částí Evropy, Ameriky i Asie. Mimo to je v zahradě chován i omezený počet živočichů (exotické ptactvo, primáti, kopytníci) a volně žijící ptactvo.

      Mgr. Jana Svozilová

    • Pasování na čtenáře
     • Pasování na čtenáře

     • Minulý týden v pátek byli žáci všech prvních tříd slavnostně pasováni na čtenáře. Kromě her, kvízů a soutěží přijela za dětmi i královská družina s panem králem, který je pasoval svým mečem. Děti kromě pamětního listu dostaly i pěkné knihy, aby si své čtenářské dovednosti mohly procvičovat i o prázdninách. Potom následovalo opékání u ohně na naší školní zahradě. Velké poděkování patří paní učitelce Velískové, Kolářové i Balajkové, které pro děti připravily krásný program. Nesmíme zapomenout poděkovat také všem žákům třídy 8.A, kteří pohádkově ztvárnili královskou družinu a ochotně pomáhali dětem při opékání.   

      Mgr. Iveta Frolková

    • Jako praví umělci
     • Jako praví umělci

     • Letní prázdniny už klepou na dveře a slunečné počasí nás vylákalo ven na školní zahradu. Žáci 4.B si tak v hodině výtvarné výchovy vyzkoušeli kresbu v plenéru = výtvarná tvorba v přírodě, na čerstvém vzduchu. Účelem bylo pozorování reality, zobrazení postav i předmětů zasazených do přírody, skici rostlin, stínování, spontánní vzájemné ohodnocení..ale také jsme si chtěli společně užít hodinu Vv jinak než obvykle, což se nám povedlo.

      Mgr. Magda Šůstková

    • Carmina bona v jižních Čechách
     • Carmina bona v jižních Čechách

     • Ve čtvrtek 2. 6. vyjel sbor Carmina bona na pozvání Jubilejní základní školy svatováclavské ve Strýčicích a jejího ředitele PhDr. Tomáše Drse, Ph.D. do jižních Čech. Program byl nabitý. Ve čtvrtek po příjezdu do obce Sedlec proběhla v kostele svatého Jana Nepomuckého nejdříve zkouška a potom od 18.00 koncert pro místní obyvatele. Koncert se opravdu líbil a sbor byl odměněn velkým potleskem. Po koncertu byli všichni zpěváčci i jejich doprovod pozváni spolkem obcí Dehtář na večeři do místní restaurace. Poté následovala cesta do Českých Budějovic, kde byl sbor ubytovaný v hotelu Adler.

      V pátek 3. 6. po snídani jsme se vrátili do obce Sedlec, kde po zkoušce proběhl v 10 hodin koncert pro všechny žáky a pedagogy Jubilejní základní školy svatováclavské ve Strýčicích. Zpěváci i instrumentalisté opět sklidili aplaus, některé písničky si místní děti notovaly spolu se sborem.

      Po koncertu k nám do autobusu nastoupil také ředitel školy PhDr. Tomáš Drs, Ph.D. a sám nás provedl po významných obcích v okolí. Navštívili jsme obce Plástovice a Malé Chrášťany, kde jsme se seznámili s blatskou lidovou architekturu ve stylu selského baroka, na svazích Blanského lesa jsme si prohlédli obec Dobčice, kterou proslavil režisér Zdeněk Troška filmem Babovřesky. Nachází se zde také vojenské muzeum Dobčická tvrz 1945. Další navštívenou obcí byly Holašovice, které jsou na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

      Na oběd jsme byli opět pozvaní, tentokrát do základní školy ve Strýčicích. Po krátkém poledním klidu jsme se vydali na prohlídku zámku Hluboká. Na zpáteční cestě nás pan řidič vysadil kousek od náměstí v Českých Budějovicích. Pěšky jsme se vydali přes náměstí, kolem Černé věže k nákupnímu centru Igy. Pak už nás čekala jen cesta do hotelu, večeře a zasloužený klid po náročném dni. Ale nebyli by to naši hudebníci, kdyby vydrželi v klidu odpočívat. Stačila jim krátká relaxace a hned začali nacvičovat pohybovou kreaci na další vystoupení.

      V sobotu 4. 6. jsme se po chutné snídani, sbalili, vyklidili pokoje, nasedli do autobusu a odjeli domů.

      Irena Bělíková a Mgr. Dana Kozárková

    • Čarovné barvy země
     • Čarovné barvy země

     • Právě tak se jmenuje výtvarná soutěž, kterou vyhlašuje každoročně Slovanské hradiště v Mikulčicích. V letošním školním roce se uskutečnil již XI. ročník této soutěže. Za naši školu se zapojil kolektiv děvčat ze třídy II. B ve složení Kašparová, Skalická, Tomanová, Tomíčková ve II. kategorii a ve III. kategorii to byl kolektiv děvčat zastoupený Plačkovou, Tomíčkovou a Zádrapovou. Úkolem soutěžících je vytvořit kolektivní dvourozměrné malířské práce vytvořené přírodními jíly a z přírodních materiálů bez použití syntetických a jiných barev a pojidel. Soutěžilo 78 obrázků ve 4 kategoriích. Odborná porota nominovala z každé kategorii 5 obrazů, díla našich žákyň bohužel mezi nimi nebyla. Všichni soutěžící se však zúčastnili za odměnu slavnostního vyhlášení ve Veselí nad Moravou ve čtvrtek 9. června. Soutěžící obdrželi taštičku s upomínkovými předměty, oběd v podobě pizzy, byla pro ně připravena stanoviště se zajímavými výtvarnými a hudebními technikami. Děvčata měla také možnost prohlédnout si všechny obrazy a hlasovat o cenu publika. Každý účastník také namaloval na společné plátno "hvězdu", která ho bude připomínat tímto obrazem i v dalších letech. Naše škola tak prostřednictvím děvčat zanechala stopu i v této soutěži. Věříme, že příští rok se třeba poštěstí a bude tato stopa zřetelnější. Všem děvčatům děkuji za vzornou reprezentaci a ochotu pracovat a udělat něco navíc.

      Mgr. Libuše Přílučíková

    • II. B na Karlštejně a v Praze
     • II. B na Karlštejně a v Praze

     • Ve dnech 7. - 8. června se žáci třídy II. B vydali v rámci svého celoročního projektu Za vůní bylin po hradech a zámcích navštívit jeden z nejkrásnějších hradů v naší vlasti. Žáci zde navštívili expozici Císařská rezidence a výukový program pro žáky Kaple sv. Kříže. Velkou radost měli žáci v Muzeu Betlémů. Toto muzeum nabízí betlémy mechanické, papírové, perníkové, .... vše s pozadím impozantního hradu Karlštejn. Nejvíce se žákům líbí mechanické loutky českých panovníků pod hradem. Další postavy ze středověku, ale i naše nejvýznamnější osobnosti poznávali žáci v Muzeu voskových figurín. Ve středu žáci prošli Václavské náměstí v Praze a objevovali přírodu i historii v Národním muzeu.

      Mgr. Libuše Přílučíková, Mgr. Aneta Ovesná