Novinky

 • /
    • Setkání školních parlamentů
     • Setkání školních parlamentů

     • Dne 27. dubna 2022  se konalo v obřadní síni Magistrátu města Zlína setkání školních parlamentů v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín III.  Tohoto setkání se zúčastnilo celkem 11 ZŠ ze Zlína.

      Naši školu reprezentovali dva zástupci žákovského parlamentu ze třídy  8.A, Karolína Balajková a Jakub Zavadil. Měli připravenou prezentaci na zakoupení vyvýšených záhonů pro naši školu, které určitě využijeme hlavně v hodinách pracovní činnosti.  Projekt zahrnuje také využívání dešťové vody na zalévání těchto záhonů. Také bychom rádi zakoupili za získané finanční prostředky jeden interaktivní prvek v rámci Včelí stezky, která již bude brzy umístěna na naší školní zahradě.

      Musím oba žáky velice pochválit za přípravu i prezentaci tohoto projektu, který chceme zrealizovat ještě v tomto školním roce.

      Mgr. Iveta Frolková

    • Daniel v recitaci mezi nejlepšími
     • Daniel v recitaci mezi nejlepšími

     • Dnes 26. 4. 2022 se uskutečnilo krajské kolo "Přehlídky dětských recitátorů" v Klubu kultury v Uherském Hradišti. Už samotný postup je pro každého velký úspěch. 

      Nás reprezentoval Daniel Kunst ze 7. B., jenž obsadil 1. místo v kole okresním.

      Ve starší kategorii bylo 14 soutěžících. Do užšího výběru - 6 žáků - se dostal i "náš" Daniel. 

      Můžeme tedy směle říci, že Daniel patří mezi šest nejlepších recitátorů Zlínského kraje! Byl pochválen nejen za svou recitaci, ale především za osobitý výběr obou básní.

      Moc mu blahopřejeme!

      Mgr. Dana Kozárková

    • "Zpívání je to, co máme společné"
     • "Zpívání je to, co máme společné"

     • Včerejší neděle byla pro naši školu sváteční. Konal se, jak jistě víte, Koncert dětských pěveckých sborů Čamlíci a Carmina bona a souboru COLLEGIUM CLASSIC v Uherském Brodě v rámci projektu "Zpívání je to, co máme společné".  Jak to našim zpěváčkům, sbormistryním a souboru slušelo, můžete zhlédnout v naší galerii. Již velmi brzy se můžete také těšit na videonahrávku. 

      Mgr. Zuzana Hynčicová

    • Kde žije slon🐘 nebo žirafa🦒?
     • Kde žije slon🐘 nebo žirafa🦒?

     • Žáci ze šesté ”BÉ” začínají probírat zajímavou kapitolu v zeměpisu - BIOSFÉRU🌎🌴🦩🦜🦍🦧.

      V dnešní hodině přemýšleli🧠 , kde žijí jednotliví živočichové🐋🦀🐛, které měli k dispozici.

      Podívejte se na fotografie 📸 a posuďte sami!

      Vojtěch Najman

    • Pozdrav ze školy v přírodě
     • Pozdrav ze školy v přírodě

     • Třídy III.ABC odjely po velikonočních prázdninách do krásného Outdoor Resortu Březová. Žáci, i přes nepřízeň počasí, v úterním dni zvládli lukostřelbu, lanový parkour, hru Dolmen, ve které zapojily nejenom svaly, ale i své bystré hlavičky. Další dny si již užívají sluníčka a těší se ze sportovních aktivit, které můžete vidět na fotografiích. 

      Všichni Vás zdravíme! Sportu zdar!

      Bc. Tereza Pekárková

    • S pastelkami městem Zlín
     • S pastelkami městem Zlín

     • Víte, kde přesně byly v centru Zlína nalezeny mamutí kly? Co bylo dříve pod dnešním nákupním centrem Zlaté Jablko? Kde byly nalezeny základy tehdejšího slovanského osídlení? Odkud kam vede tunel pod městem? Kde se nachází nejstarší strom Zlína? Jak vypadala současná místa ve Zlíně dříve? Odpovědi na tyto otázky a mnohé další již znají žáci druhého a čtvrtého ročníku tříd Erin. Průzkum a poznávání našeho krajského města probíhal převážně v terénu. Program seznámil žáky hravou formou s historií Zlína, jeho pověstmi, architekturou a érou Tomáše Bati. Vzhledem k tomu, že se oba ročníky v předmětu člověk a jeho svět věnovaly městu Zlín, stal se pro ně program rozšířením a obohacením tohoto učiva. Během putování Zlínem využívali žáci také plán města, který byl součástí pracovního sešitu vytvořeného k této příležitosti. Co všechno jsme prozkoumali, už se podívejte v galerii.

      Mgr. Markéta Krotká

    • Netradiční dopoledne
     • Netradiční dopoledne

     • V minulém týdnu žáci pátých tříd prožili netradiční školní dopoledne. Jsme velmi rádi, že naše pozvání přijali také páťáci z Tečovic. Hned na úvod soutěžní týmy předvedly své znalosti v soutěžní hře „RISKUJ“. Vědomosti všech dětí byly skvělé, odpovídat na otázky v časovém termínu zvládli všichni hravě. Hlavní roli při vítězství sehrála však taktika! Nejúspěšnějším se stal zelený tým z Tečovic, kterému ještě jednou blahopřejeme.  

      A nejlepší odměna za krásné výsledky v soutěži? Nevíte? No přeci adrenalin v tělocvičně!!! Zvládli jsme turnaj ve stolním tenise. Ve fotogalerii můžete vidět nejúspěšnější hráče, kteří zvítězili v konkurenci neuvěřitelných dvaceti účastníků!!! To nám ale nestačilo, a tak jsme všechny svaly v těle rozhýbali na trampolínách. Někteří bojovníci zde dokázali hopsat neuvěřitelné dvě hodiny!!! Doma poté pocítili svaly, o kterých do té chvíle vůbec netušili, že existují 😊.  

      Všem žáčkům děkujeme za nadšení a rozzářené úsměvy. Vítězům ve všech soutěžích blahopřejeme za krásnou prezentaci znalostí i dovedností. 

      Mgr. Zuzana Hynčicová

    • Nejsladší hodina?
     • Nejsladší hodina?

     •  

      No přeci matematika. O tom, že v každém předmětu se dá vytvořit oblíbená hodina, která každého potěší a sladce zasytí, se můžete přesvědčit v naší fotogalerii. Výuka zlomků v tomto pojetí bavila celou třídu a už žádný žáček neudělá chybu ve vyjadřování zlomků v procentech. Čokoláda je totiž nezapomenutelná 😊

      Mgr. Zuzana Hynčicová

    • Matematický klokan
     • Matematický klokan

     • V pátek 18. března do naší školy po dvou letech doskákal Matematický klokan. Jeho úkoly tentokrát řešilo 317 žáků  2. – 9. ročníku, zapojilo se i 5 žáků ze třídy I.C. Ve všech kategoriích soutěžící řeší soubor testových úloh ve stanoveném čase, přičemž vybírá jednu z pěti nabízených možností řešení. Úlohy jsou seřazeny ve třech skupinách podle obtížnosti, za správnou odpověď získává soutěžící 3, 4 nebo 5 bodů, za špatnou odpověď se mu jeden bod strhává. Aby soutěžící nedosahovali záporných výsledků, dostávají do vínku takový počet bodů, kolik je v kategorii úloh. V kategorii Cvrček je možné získat maximálně 90 bodů, v ostatních kategoriích 120 bodů.

      Nejlepší řešitele v jednotlivých kategoriích najdete níže:

       

       

       

    • Zeměpisná exkurze na Macochu
     • Zeměpisná exkurze na Macochu

     • Žáci osmého ročníku se hned na úvod dubna zúčastnili zeměpisné exkurze na Macochu, která se nachází v CHKO Moravský kras. 

      Všechno to, co znají z hodin přírodopisu a zeměpisu, si nyní mohli prohlédnout na vlastní oči.

      Po ubytování jsme vyšli do přírody na hodinovou procházku, kde se děti naučili orientovat v lese - buď pomocí navigace v mobilu nebo barevných značek na stromech. Naším dalším cílem byl Dům přírody. K této moderní stavbě jsme se dostali po "žluté" Křenkové stezce za cca hodinu. Dozvěděli jsme se plno nových zajímavostí o naší krásné Zemi. Čekal na nás také 3D film o ročních obdobích v této krásné krajině. Po úspěšné odborné exkurzi na nás vyčkával vláček, který nás odvezl k lanovce. Někteří měli strach z výšek, ale zvládli to! Po náročném dni si žáci řádně odpočinuli. V 18:00 h se začali scházet na večeři. A to nejlepší? No přece....večerní program! První koutek patřil zeměpisným hrám, druhý koutek byl karetní......a třetí? Diskotéka. :-)

      Dalším cílem byla Punkevní jeskyně, která je v mnoha ohledech raritní. Nejenže jsme se nejdříve proplížili úzkými tunely, abychom následně stanuli na dně hluboké propasti, naše touha vidět, co nejvíce, byla odměněna dobrodružnou projížďkou po říčce Punkvě. Milovníci hloubek si rozhodně přišli na své! 

      Po obědě jsme se přesunuli k autobusu příjemně unavení a plní dojmů, takže není divu, že si někteří zdřímli. 

      Vojtěch Najman

    • PREZENTIÁDA – krajské kolo
     • PREZENTIÁDA – krajské kolo

     • Ve středu 30.3. se konalo krajské kolo soutěže Prezentiáda, ve kterém nás reprezentovali i žáci z naší školy. Žáci si připravili prezentace na zadaná témata a předvedli své prezentační dovednosti před odbornou porotou a také před žáky z jiných škol Zlínského kraje. Za tým Šesťácká trojka naši školu reprezentovala děvčata Alice Ondíková, Eliška Bárová a Adéla Vidlářová ze třídy 6. B. Se svou prezentací, na téma „Co řešíme o přestávkách“, se umístila na 8. místě. Tým Malenovičtí vypravěči tvořili žáci 7. ročníků Veronika Novotná, Monika Picková a Daniel Kunst. Ti představili svou prezentaci „Co by kdyby“ a společně si vybojovali 6. místo. Žákům blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy a přejeme hodně dalších úspěchů! 

      Ing. Adéla Pešlová Hrubošová

    • ❤️VÍÍÍTEJTE MEZI NÁMI❤️
     • ❤️VÍÍÍTEJTE MEZI NÁMI❤️

     • V pátek 1. dubna 2022 se na naší škole konal ZÁPIS DO 1. TŘÍD.🖌🧩Budoucí žáčci 👧🏼👦🏼přicházeli v doprovodu rodičů👨🏼👩🏼, sourozenců👱🏼‍♀️👱🏼, babiček 👵🏻 i dědečků 👨🏻‍🦳 do naší školy🏫, aby ukázali všechno, co umí, 🧮📝👏🏽 a mohli tak být přijati do školy.Zápis se konal ve třech třídách a paní učitelky👩🏼‍🏫 měly celou dobu co dělat. Pro čekající a hlavně netrpělivé děti byly připraveny na kouzelném 🔮koberci různé aktivity.Jsme rádi, že jsme vás dnes mohli všechny poznat! 

      Těšíme se na vás!☺️

      Vedení školy

    • Vlastní jarní vitamíny ve II. oddělení ŠD
     • Vlastní jarní vitamíny ve II. oddělení ŠD

     • Děti si samy ve školní družině zasely semínka řeřichy a zasadily řízky léčivé rostlinky známé jako Rýmovník. Poctivě a s nadšením se dle rozpisu o bylinky staraly. Nakonec jsme si z řeřichy udělali zdravé chuťovky plné prvních jarních vitamínů a minerálů. Dětem velmi chutnalo a dozvěděly se mnoho zajímavých informací. 

      Mgr. Iveta Frolková

    • II. B v muzeu Komenského
     • II. B v muzeu Komenského

     • Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodu

      Na 28. březen připadá výročí narození učitele národů Jana Amose Komenského.

      Tohoto velikána a jeho dílo si připomněli žáci třídy II. B dne 24. března, kdy se zúčastnili v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodu výukového programu Orbis pictus. Žáci si tak připomněli poselství Komenského, který chtěl, aby se žáci učili názorně. Žákům se líbila ukázka výroby malé fujary z běžných materiálů. Poznali, jak fungovalo školství nejen v dobách Komenského, ale i později. Nejvíce samozřejmě pracovali s obrázky z díla Orbis Pictus - Svět v obrazech. Některá slovíčka se sice dnes už nepoužívají, ale "pan učitel" hned poznal, jak jsou na tom žáci se svými vědomostmi i pozorností.

      Mgr. Libuše Přílučíková

    • Páťáci se vrátili do pravěku, pak hledali poklady
     • Páťáci se vrátili do pravěku, pak hledali poklady

     • Den plný dobrodružství zažili žáci z V.B. V rámci projektového dne konaného mimo školu navštívili Muzeum Kroměřížska. Nejdříve se ocitli v pravěku. Dozvěděli se spoustu informací, vyzkoušeli si stavbu neolitické obydlí, nelehkou práci pravěkých lidí na zrnotěrce či jak obtížné bylo vrtat do kamene. Zaujala je i malba v jeskyni. Poté se přesunuli na tajemnou půdu, na níž pomocí baterek hledali ukryté poklady. Procházeli přitom světem literárních a filmových hrdinů. U Alenky v říši divů nahlédli do malinkatého pokojíčku a protáhli se králičí norou, poté v přístěnku pod schody okusili pocity Harryho Pottera. Celý den si náramně užili a odnesli si spoustu nezapomenutelných zážitků.

      Mgr. Martina Malá

    • Finále Velkomoravské olympiády
     • Finále Velkomoravské olympiády

     • Finální kolo Velkomoravské olympiády se konalo 18. března 2022 v Mikulčicích. Naši školu reprezentovali tři žáci sedmých ročníků ve II. kategorii pro 7. - 9. třídy. Do této kategorie bylo přihlášeno 32 žáků, 4 se nedostavili. Naši žáci nás výtečně reprezentovali. Nejlepšího umístění dosáhla Johanka Vavrušová, která získala 2. místo. Velká gratulace a poděkování.  Natálie Tomíčková obsadila 6. místo a Robert Večerka 10. Díky všem třem našim soutěžícím jsme v soutěži týmů obsadili druhé místo. Předběhli nás jen žáci Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné škole pedagogické z Brna, na třetím místě se umístili žáci Gymnázia Brno - Řečkovice. Děkujeme všem našim žákům za vzornou reprezentaci.     

      Mgr. Libuše Přílučíková

    • Zahradničíme
     • Zahradničíme

     • Žáci tříd 3.A, 3.B a 5.B si v hodinách pracovních činností zasadili pokojové rostliny. Nejdříve se seznámili s tím, jakým způsobem můžeme pokojové rostliny rozmnožovat, jaký postup dodržovat při jejich sázení do květináče, a jak o ně pečovat, aby prospívaly. Poté si vše prakticky vyzkoušeli a rostliny si zasadili. Všem zahradníkům se práce zdařila! 

      Ing. Adéla Pešlová Hrubošová