Novinky

 • /
    • Úspěchy bývalých žáků naší školy
     • Úspěchy bývalých žáků naší školy

     • Milí čtenáři,

      rádi bychom se s Vámi podělili o úspěchy bývalých žáků naší školy, máme z nich obrovskou radost! Pod textem už naleznete výborná umístění těchto žáků ve vědomostních soutěžích z tohoto školního roku. Informace jsme získali z Gymnázia Zlín - Lesní čtvrť, velmi nás to potěšilo.

      Vedení školy

    • Žák druhé třídy učitelem? Ano!
     • Žák druhé třídy učitelem? Ano!

     • Žáčci z II.C sami projevili zájem o to, zda mohou zažít den naruby, tedy den, kdy se oni sami stanou učiteli. Umožněno jim to bylo, jak to dopadlo? Naprosto perfektně! Hodiny byly natolik nápadité, že se vystřídaly opravdu nejrůznější metody a formy práce. Žáci si hodiny připravili sami, někteří podle učiva v týdenním plánu, jiní zvolili hodinu opakování, objevila se však i témata nová. Jeden žák se například rozhodl, že spolužáky naučí programovat, stalo se tak, program Scratch jim už není cizí. Zažili jsme hodinu anglického jazyka s rytmizací, výklad při práci s tabulkou o vlastnostech materiálů, skupinovou práci plnou logických úkolů, jedna žákyně zvolila vlastní výukové video s postupem pro výrobu papírového notebooku, práci s interaktivní tabulí, hodinu fotbalu, opravy textu v SMS zprávách, vysvětlení předností v matematice, práci se skvělými, vlastní rukou vytvořenými pracovními listy a opakovací testíky. Malí vyučující v hodinách individuálně pomáhali svým žákům, poskytovali zpětnou vazbu a také hodnotili známkou či body v celoroční hře.

      Všichni byli naprosto skvělí, byl to obdivuhodný výkon na žáky druhého ročníku. Všem patří velká pochvala!

      Jak jim to šlo, už se podívejte v galerii.

      Mgr. Markéta Krotká

    • Vůně a chuť bazalky
     • Vůně a chuť bazalky

     • O tom, že je bazalka zdravá, aromatická a chutná bylinka se přesvědčili žáci II.A. Nejdříve si bazalku zasadili, starali se o ni, pěstovali ji. Když měla paní učitelka svátek, rozhodli se, že si na oslavu upečou pizzu s bazalkou. Natrénovali popis pracovního postupu a hurá do práce. A že se pizza povedla a všem chutnalo, můžete poznat z fotografií.

      Mgr. Jana Svozilová

    • AZ Quiz v NJ
     • AZ Quiz v NJ

     • Vybraní žáci devátého ročníku se 19. května zúčastnili soutěže AZ QUIZ v německém jazyce. Jedná se o soutěž, která probíhala v Základní škole a mateřské škole v Mysločovicích do propuknutí koronavirové pandemie každý rok. Hygienická opatření neumožnila konání předcházejících dvou ročníků, takže jsme rádi, že jsme letos opět mohli vyrazit a uplatnit svou znalost německých slovíček. Kdo zná stejnojmennou televizní soutěž, ví, že nestačí mít dobré znalosti, ale že stejně důležitá je i taktika při výběru polí. A právě díky dobrým znalostem a propracované taktice chlapci uspěli v souboji s pěti dalšími školami. Pavel Srovnal soutěž vyhrál, Jakub Beňo obsadil druhé místo a Petr Keňo se umístil na čtvrtém místě. Gratulujeme a děkujeme za reprezentaci školy.

      Letos poprvé proběhla stejná soutěž i v anglickém jazyce, tak možná příští rok …

      Irena Bělíková

    • Vycházka mezi stromy
     • Vycházka mezi stromy

     • V pondělí 16. 5. 2022 se žáci tříd III. A a III. B vypravili do Zlína. Cílem jejich cesty byl Sad Svobody (u zámku). Tam byl pro ně lektorem MJVM ve Zlíně připraven edukační program. Žáci se v rámci tohoto vzdělávacího programu seznámili pomocí pracovních listů se známými a cizokrajnými stromy a keři v okolí zámku.

      Tak co se příště sejít ve Zlíně místo ve Zlatém Jablku pod liliovníkem tulipánokvětým?

      Mgr. Klára Bartoníková, Mgr. Miluše Nožičková

    • Den prázdných tříd
     • Den prázdných tříd

     • Na čtvrtek 19. 5. 2022 připadá letos mezinárodní Den prázdných tříd. Děti a studenti společně se svými učiteli opustí třídy a stráví tento školní den, nebo alespoň jednu vyučovací hodinu, v přírodě.

      "Outdoor Classroom Day" zavedla v roce 2012 skupina londýnských učitelů jako svátek vzdělávání na čerstvém vzduchu s jasným cílem: "Podpořit venkovní vzdělávání a motivovat další učitele, aby během tohoto dne strávili alespoň jednu vyučovací hodinu se svými žáky mimo školní budovu. Z iniciativy několika mála učitelů se během pár let stala mezinárodní kampaň, která každým rokem nachází rostoucí počet příznivců z celého světa. 

      V letošním roce se díky žákům třídy II. B zapojila do této kampaně i naše škola. Pod širým nebem lze učit téměř všechny předměty. Žáci třídy II. B dnes měli např. tělesnou výchovu, matematiku, český jazyk, člověk a jeho svět a další předměty. Nejvíce aktivit bylo samozřejmě k jejich projektu "Za vůní bylin po hradech a zámcích". Zajímavá byla např. bylinková abeceda. Další aktivity poznáte z fotografií. Tak hurá do přírody! 

      Mgr. Libuše Přílučíková

    • Dopravní hřiště II. odd ŠD
     • Dopravní hřiště II. odd ŠD

     • Ve II. oddělení školní družiny jsme si minulý týden vyráběli vlastní dopravní značky a vyprávěli jsme si, co znamenají. Pomocí básničky se děti seznámily s důležitými telefonními čísly IZS a vyzkoušely si, v jakých situacích je mohou použít. Na konci týdne jsme pak navštívili Dopravní hřiště v Malenovicích. Počasí nám přálo a děti si návštěvu pořádně užily. 

      Mgr. Iveta Frolková

    • II. A a II. B ve Vídni
     • II. A a II. B ve Vídni

     • Vídeň je hlavní město Rakouska. Ne všichni však ví, že originální české pojmenování Rakousko, historicky Rakúsy, pochází od pohraničního hradu Ratgoz, jehož název čeští kupci zkomolili na Rakús. Podle něho pak pojmenovali okolní území a později celou zemi. Žáci druhých ročníků se v letošním roce vydali na exkurzi do Přírodovědného muzea ve Vídni. Toto muzeum patří mezi největší v Evropě. Jeho podrobná prohlídka zabrala žákům hodně času. Počasí jim však přálo, svítilo sluníčko. Žáci se tak mohli společně vyfotografovat nejen u památníku Marie Terezie, ale vydali se také na procházku historickou částí Vídně. Poznali tak např. Hofburg, zimní sídlo rodu Habsburků. V centru Vídně navštívili také katedrálu svatého Štěpána. Samozřejmě chtěli přivézt z exkurze domů nějaký drobný dárek, či ochutnat místní zmrzlinu. Všichni žáci si zaslouží velkou pochvalu za výdrž, slušné chování i výbornou finanční gramotnost.

      Mgr. Libuše Přílučíková, Mgr. Jana Svozilová

    • Exkurze v chemické laboratoři
     • Exkurze v chemické laboratoři

     • V úterý 17. května se žáci VIII. A zúčastnili exkurze na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Osmáci měli možnost pracovat v chemické laboratoři pod vedením čtyř vysokoškolských učitelů. Žáci si vyzkoušeli různé metody oddělování složek směsí, určování pH roztoků a efektní pokusy. V druhé části exkurze žáci řešili chemické úkoly a rébusy v knihovně katedry anorganické chemie. Na závěr si žáci prohlédli posluchárny, aulu, studovnu a knihovnu. Pro všechny zúčastněné to byla přínosná exkurze.

      Mgr. Sylvie Vašinová

    • Archeoskanzen a Živá voda - Modrá
     • Archeoskanzen a Živá voda - Modrá

     • Toto úterý vyrazily třídy Erin (1.-5.ročník) na Modrou, kde navštívily Archeologický skanzen a expozici Živá voda.

      Živá voda naše žáky seznámila s životem ve vodě i kolem vody, s vodními živočichy i rostlinami řeky Moravy a přilehlých potoků, tůní. Žáci měli možnost pozorovat sladkovodní živočichy skrze prosklený tunel, ve venkovním areálu sledovali želvy, žáby a předchůdce dnešních turů – majestátní pratury. Naši žáci také pobývali v naučné zahradě, plné rozmanitých bylin, keřů a stromů typických pro biotopy Bílých Karpat a Chřibských vrchů.

      Archeologický skanzen, neboli muzeum pod širým nebem, žáky vrátil do dávné minulosti, do slavné doby Velké Moravy. V tomto opevněném sídlišti prozkoumávali jednotlivá obydlí, tehdejší školu, dílny, hospodářské stavby i palác knížat a biskupů zbudovanými na podkladě skutečných archeologických nálezů, z nichž některé pocházejí přímo z plochy archeoskanzenu. Po celou dobu nás také doprovázelo nádherné káně, které si na své ruce naši nejmenší žáci přidrželi, stali se tak na chvíli sokolníky.

      Tento den jsme si velmi užili, počasí nám přálo, odnášíme si spoustu nových informací a zážitků.

       

      Mgr. Markéta Krotká

    • Zápis ukrajinských dětí do ZŠ
     • Zápis ukrajinských dětí do ZŠ

     • MŠMT STANOVILO, ŽE ZÁPISY UKRAJINSKÝCH DĚTÍ DO ŠKOL NA ŠKOLNÍ ROK 2022 – 2023, PROBĚHNOU V TERMÍNU OD 1. 6. 2022 DO 15. 7. 2022.

       

      STATUTÁRNÍ MĚSTO ZLÍN SE S ŘEDITELI ŠKOL DOHODLO, ŽE DEN ZÁPISU BUDE JEDNOTNÝ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLY A TAKÉ JEDNOTNÝ PRO MATEŘSKÉ ŠKOLY, KTERÉ JSOU STATUTÁRNÍM MĚSTEM ZLÍNEM ZŘIZOVÁNY.

       

      Z  Á  P  I  S

      ukrajinských dětí do základních škol,které jsou zřizovány statutárním městem Zlínem

      pro školní rok 2022 - 2023

       

      se koná v příslušných základních školách

      15. ČERVNA 2022 OD 13:00 DO 15:00 HODIN.

       

      Z  Á  P  I  S

      ukrajinských dětí k předškolnímu vzdělávání do mateřských škol,které jsou zřizovány statutárním městem Zlínem pro školní rok 2022 – 2023

       

      se koná v příslušných mateřských školách 2. ČERVNA 2022 OD 13:00 DO 15:00 HODIN.

    • Bazalka ke Dni Země
     • Bazalka ke Dni Země

     • Ke DNI ZEMÉ si připravili žáci I. stupně zajímavý projekt v rámci hodin pracovní činnosti. Ve škole už počátkem dubna společně zaseli do kelímků semínka bazalky, s láskou o tuto bylinku pečovali, a nakonec ji věnovali na veřejných prostranstvích Malenovic jejich obyvatelům. Reakce byly velice příjemné a děti s radostí v očích nabízely kolemjdoucím své výpěstky. Dokonce přidaly i informace, jak bazalku použít při přípravě různých jídel. 

      Na ukázku máme několik fotek.

      Mgr. Iveta Frolková

    • Žákyně 5. ročníku uspěly v literární soutěži
     • Žákyně 5. ročníku uspěly v literární soutěži

     • Naše škola se zúčastnila 22. ročníku literární soutěže „Hledání“, kterou vyhlásila pro děti od 6 do 15 let Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně. „Aby ze světa nevymizela radost“, tak znělo motto letošního ročníku, kdy si žáci mohli z předepsaných témat vybrat to, s kterým se pojí nějaký jejich příběh či záliba. I přes velký zájem uchazečů se umístily v této soutěži dvě žákyně z naší školy. V okresním kole v kategorii 4. – 5. třída/poezie získala ocenění Leontýna Matulíková z 5.A s básní „Nejlepší bratr“. Krásné 3. místo obsadila i Ellen Petříková taktéž z 5.A, v kategorii 4. – 5. ročník/próza s příběhem „Moje vítězství“.Výherkyním ještě jednou moc blahopřejeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme mnoho dalších úspěchů. 

      Bc. Kristýna Váňová

    • Slavnostní večer
     • Slavnostní večer

     • Dne 2. 5. v 18:00 hodin konečně přišla dlouho očekávaná chvíle, na kterou jste se jistě mnozí z vás velmi těšili. Žáci v krásných kostýmech a plni očekávání předstoupili před publikum v slavnostním sále Kongresového centra. Celý sál byl nabitý emocemi a jistou dávkou napětí, co vlastně publikum čeká a zda se vše těm našim ratolestem podaří. Děti, učitelé, choreografové aj. měli všechna vystoupení tak dokonale připravena, že již ani tréma nebyla 😊. Odměnou pro všechny byly tváře plné napětí, nadšení, smíchu a uznání. Nejvíc nás zahřál na srdci aplaus na konci představení a krásné komentáře na sociálních sítích - DĚKUJEME.

      Jak to slušelo všem zúčastněním posuďte v galerii.

      Mgr. Zuzana Hynčicová

    • Chemické laboratorní cvičení
     • Chemické laboratorní cvičení

     • Žáci osmých ročníků absolvovali v rámci hodiny chemie laboratorní cvičení na téma elektrolýza. Osmáci se naučili princip elektrolýzy, a to na roztoku kuchyňské soli a skalice modré. Cílem hodiny bylo si prakticky vyzkoušet možnost výroby kovů a výsledky své činnosti zaznamenat do protokolu. Všichni žáci byli úspěšní, pokus se podařil.

      Mgr. Sylvie Vašinová

    • Čarodějné odpoledne v II.A
     • Čarodějné odpoledne v II.A

     • V pátek 29.4. se proměnila třída II.A v čarodějnice a čaroděje. Děti se dozvěděly o tradicích Filipojakubské noci, vyrobily si čarodějnici se svou špatnou vlastností, kterou pak spálily v ohništi, a absolvovaly čarodějnickou stezku plnou strašidelných úkolů. Za odměnu si opekly špekáčky a zazpívaly s kytarou. Děkujeme p. Gazdošové za hudební doprovod.

      Mgr. Jana Svozilová