Novinky

 • /
    • ZÁHONY JSOU NAŠE
     • ZÁHONY JSOU NAŠE

     • Zástupci žákovského parlamentu v rámci projektu Místní akční plán rozvoje vzdělávání v ORP Zlín III získali na konci školního roku od Magistrátu města Zlína pro naši školu finanční částku v celkové výši třicet tisíc korun na zajímavý projekt.  Na školní pozemek, který využíváme v hodinách pracovní činnosti, byly zakoupeny tři vyvýšené záhony z modřínového dřeva, které budou sloužit žákům pro pěstování zeleniny a dalších rostlin.  Během září, jakmile nám to počasí dovolilo, žáci v rámci hodin pracovní činnosti tyto záhony usadili na školní pozemek. Pro zaplnění záhonů jsme využili větve, listí i obsah našeho školního kompostéru. Teď už zbývá doplnit poslední vrstvu kvalitní zeminy a upravit okolí záhonů. Čeká nás ještě mnoho práce,  abychom si na jaře mohli zasadit první rostlinky. Chci velmi poděkovat žákům, kteří se na tomto projektu podíleli, panu školníkovi i všem zúčastněným pedagogům. Děkujeme také vedení školy za podporu při realizaci tohoto projektu. 

       

      Mgr. Iveta Frolková 

    • ZÁVOD V ORIENTAČNÍM BĚHU
     • ZÁVOD V ORIENTAČNÍM BĚHU

     • Zlínská olympiáda škol v orientačním běhu 2022/2023 I.kolo již zná své vítěze! Především šlo o to si to užít, proběhnout se podle mapy a fandit. O to víc potěší naprosto skvělá umístění naší výpravy. Gratulujeme a máme radost!

      Kategorie I (dvojice): 1.místo Kája Tesárková a Ota Vintr, oba ze 4.C

      Kategorie II: 11.místo Mikuláš Holub z 5.B

      Kategorie IV. 1.místo Natálie Malounová , 9.místo Ella Tylová, obě z 5.B

      Těšíme se na další kolo!

    • Logická olympiáda 2022
     • Logická olympiáda 2022

     • Milí příznivci matematiky,

      blíží se nový ročník Logické olympiády. Tato soutěž je pořádaná Mensou České republiky a je založená na logických úlohách. O úspěchu nerozhodují naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování, kreativního myšlení a pohotového rozhodování. Účast na soutěži je zdarma.

      KAŽDÝ soutěžící se musí registrovat na www.logickaolympiada.cz. Pouze pod svým e- mailem, který slouží jako unikátní přihlašovací jméno, totiž může vyplnit online test základního kola. Registrace soutěžících z minulých let nejsou platné! Rádi bychom požádali především rodiče dětí mladších 15 let o spolupráci a pomoc s registrací, protože je potřeba, aby rodič či případně jiný zákonný zástupce souhlasil se zpracováním osobních údajů dětí pro účely soutěže.


      Základní kolo pro
      kategorii A – žáci prvního stupně ZŠ proběhne ve dnech 1. – 7. října 2022,
      kategorii B – žáci druhého stupně ZŠ proběhne ve dnech 8. – 14. října 2022,
      kategorii A1 a A2 – žáci první a druhé třídy ZŠ proběhne ve dnech 22. – 28. října 2022.

      Krajská kola se uskuteční v pátek 4. listopadu 2022, a to prezenčně, pokud to epidemiologická situace dovolí. Nejúspěšnější řešitelé postoupí do celorepublikového finále, které se bude konat 28. listopadu 2022.

      Děkujeme za spolupráci.

      Mgr. Gabriela Pippalová

       

      Letak_LO.pdf

    • 4 ŽIVLY
     • 4 ŽIVLY

     • Ve středu 7. 9. 2022 se žáci všech osmých ročníků zúčastnili na Filmových ateliérech ve Zlíně představení slovenského Divadelného centra s názvem Čtyři živly. Dychtivě jsme očekávali, co nám tvůrci nabídnou.

      Už při příchodu mnohé z nás překvapilo, že program budeme sledovat v divadelním šapito. Kromě češtiny byla slyšet i slovenština, a dokonce polština. Alegorické postavy představující Zemi, Vzduch, Oheň a Vodu se chovaly jako ztělesněné bytosti…Každá chtěla být šťastná, každá si chtěla dokázat svoji moc, občas se však ocitla v naprosté bezmoci. Jaký vztah máme my lidé k naší planetě? Jak ji svým chováním ovlivňujeme?  Můžeme pomocí empatie, citlivého přístupu, i odhodlání znovu nastolit rovnováhu života a zlepšit podmínky na zeměkouli? Můžeme bojovat proti klimatickým změnám? Ještě je šance!

      Myšlenkou tohoto inspirativního představení bylo, aby se diváci zamysleli nad otázkami environmentálních problémů. Po krátké diskusi bylo jasné, že se záměr tvůrcům povedl.

      Později se žáci rozdělili do skupin a aktivně se zúčastnili workshopu. Mimo jiné si vyzkoušeli pobyt ve speciálním stanu, který simuloval skleníkový efekt. Jak se cítili, vám mohou říci jen ti, kteří tuto zkušenost zažili na vlastní kůži.

      Nezavírejme oči před problémy naší planety! Řešme je….vždyť každý může začít u sebe!

      Za třídní učitelky 8. ročníku Dana Kozárková