Novinky

 • /
    • Učíme se s projekty
     • Učíme se s projekty

     • Máme rádi různé  projekty, říkají děti z III. C. Letos si vybraly Vzduchoplavbu a prozkoumání vynálezů Leonarda da Vinci. Po té je zase nadchla starověká Čína se všemi slavnými vynálezy jako je kompas, porcelán hedvábí i peníze. Zaujalo je i čínské písmo, ale údajně raději budou psát jako doposud. Čínské písmo je moc složité. K povídání o dnešní Číně jsme si pozvali Mudr. Petru Uríkovou, která nám poutavě vyprávěla o zvycích i způsobu života dnešních lidí. Na vlastní oči se totiž přesvědčila, například  jak úžasná stavba je Velká čínská zeď.

      Ze světa jsme se vrátili do České republiky za trochou historie nejen v pověstech A. Jiráska. V muzeu v Kroměříži se děti přenesly do pradávné minulosti. Dokonce si vyzkoušely jak těžké je umlít mezi kameny trocha obilí nebo vydlabat do kamene díru a postavit z kousků dřeva obydlí. Zajeli jsme si také  do Modré, abychom se na vlastní oči přesvědčili, jak žili dávní Slované, jak se jejich život nedá srovnávat s vymoženostmi dnešní doby.

      Do středověku jsme se přenesli na hradě v Malenovicích, kde v programu U tkalce a soukeníka poznaly děti různá řemesla, tkalcovský stav, co potřeboval takový kovář nebo knoflíkář. Poutavý byl i program v muzeu jihovýchodní Moravy o zvycích masopustu, kde si děti  zahrály jako děti v minulosti, vyrobily si svíčku i ochutnaly křížaly a špek.

      S tím co děti prožily i se naučily, se můžete seznámit v několika málo fotografiích.

      Mgr. I. Štěpánová

    • Žáci V.A v roli družiny Karla IV.
     • Žáci V.A v roli družiny Karla IV.

     • Dne 22. 6. žáci V.A se vydali na školní výlet do „stověžaté“ Prahy. Děti tak na vlastní oči spatřily památky, o kterých jsme hovořili ve vlastivědě (Katedrála sv. Víta, Zlatá ulička, Starý královský palác, Malostranská strana, Karlův most, Staroměstská radnice apod.) Na Pražském hradě jsme nevynechali krásné vyhlídkové místa, kde jsme si ukázali jednotlivé budovy a urbanistické řešení města. Vydali jsme se také po stopách Karla IV., kdy současná metropole zažívala právě za císaře největší rozmach. Spolu s edukátorkou z Muzea hl. Prahy jsme se vžili do družiny Karla IV. Na atraktivních modelech a videomappingu jsme pozorovali stavební a urbanistický rozvoj města v průběhu 14. st. Náš program jsme završili sladkou odměnou na Václavském náměstí a závěrečným kvízem po cestě domů.​​​​​​​​​​​​​

      Bc. Kristýna Váňová

    • PALAČINKOVÝ DEN VE 2.A a 1. oddělení družiny
     • PALAČINKOVÝ DEN VE 2.A a 1. oddělení družiny

     • Mouku, cukr, špetku soli, 3 vejce a trochu mléka zpracujeme do tekutého hladkého těsta, nakonec přimícháme kousek rozpuštěného másla a zbytek mléka a mixujeme. Necháme asi 1 hod odstát a smažíme palačinky. Takový popis pracovního postupu si prakticky vyzkoušely děti ve čtvrtek 23.6. Nasmažili jsme si velkou hromadu palačinek, a pak zdobili podle chuti – marmeládou, nutelou, malinami, borůvkami, hrozny, ananasem a dalším ovocem. Nechyběla ani zakysaná smetana, šlehačka a nahoru oříšky a toppingy. To byla dobrota...

      Mgr. Jana Svozilová

    • Zpíváme pro nadaci Korunka
     • Zpíváme pro nadaci Korunka

     • Sobota 18. 6. 2022 nebyla volným dnem pro sboristy naší školy. Pro rodiče a širokou veřejnost jsme připravili vystoupení pro nadaci Korunka s podtitulem Dobrými činy proti zlým časům. Svým zpěvem a instrumentálním doprovodem jsme rozezpívali hradní nádvoří. Zazněly lidové i umělé písně, nechyběly ani známé melodie z českých pohádek. Všichni účinkující si sobotní koncert velmi užili. Děkujeme Muzeu jihovýchodní Moravy za vřelé přijetí, poskytnutí zázemí a zajištění občerstvení. Budeme se k vám rádi vracet…

      Přikládáme také odkaz na záznam z vysílání:

      https://itvs24.cz/zlin/hrad-malenovice-v-sobotu-ozil-kulturou

      Sbormistryně dětských pěveckých sborů ZŠ Zlín, tř. Svobody 868

    • Třída II.A v Kroměříži
     • Třída II.A v Kroměříži

     • Až třetina všeho jídla na světě se vyhodí. Jak snížit plýtvání jídlem se dozvěděli žáci II.A v edukačním interaktivním programu "Zachraň jídlo" v Muzeu v Kroměříži. Zjistili, jak využít potraviny, jež mají zdánlivě to nejlepší za sebou. Vypátrali, co potraviny zažívají, než se dostanou na stůl, jak často neekologicky cestují a další zajímavosti.

      Pak následovala projížďka a prohlídka Podzámecké zahrady. Dozvěděli jsme se něco o historii a také o vzácných rostlinách a stromech z různých částí Evropy, Ameriky i Asie. Mimo to je v zahradě chován i omezený počet živočichů (exotické ptactvo, primáti, kopytníci) a volně žijící ptactvo.

      Mgr. Jana Svozilová

    • Pasování na čtenáře
     • Pasování na čtenáře

     • Minulý týden v pátek byli žáci všech prvních tříd slavnostně pasováni na čtenáře. Kromě her, kvízů a soutěží přijela za dětmi i královská družina s panem králem, který je pasoval svým mečem. Děti kromě pamětního listu dostaly i pěkné knihy, aby si své čtenářské dovednosti mohly procvičovat i o prázdninách. Potom následovalo opékání u ohně na naší školní zahradě. Velké poděkování patří paní učitelce Velískové, Kolářové i Balajkové, které pro děti připravily krásný program. Nesmíme zapomenout poděkovat také všem žákům třídy 8.A, kteří pohádkově ztvárnili královskou družinu a ochotně pomáhali dětem při opékání.   

      Mgr. Iveta Frolková

    • Jako praví umělci
     • Jako praví umělci

     • Letní prázdniny už klepou na dveře a slunečné počasí nás vylákalo ven na školní zahradu. Žáci 4.B si tak v hodině výtvarné výchovy vyzkoušeli kresbu v plenéru = výtvarná tvorba v přírodě, na čerstvém vzduchu. Účelem bylo pozorování reality, zobrazení postav i předmětů zasazených do přírody, skici rostlin, stínování, spontánní vzájemné ohodnocení..ale také jsme si chtěli společně užít hodinu Vv jinak než obvykle, což se nám povedlo.

      Mgr. Magda Šůstková

    • Carmina bona v jižních Čechách
     • Carmina bona v jižních Čechách

     • Ve čtvrtek 2. 6. vyjel sbor Carmina bona na pozvání Jubilejní základní školy svatováclavské ve Strýčicích a jejího ředitele PhDr. Tomáše Drse, Ph.D. do jižních Čech. Program byl nabitý. Ve čtvrtek po příjezdu do obce Sedlec proběhla v kostele svatého Jana Nepomuckého nejdříve zkouška a potom od 18.00 koncert pro místní obyvatele. Koncert se opravdu líbil a sbor byl odměněn velkým potleskem. Po koncertu byli všichni zpěváčci i jejich doprovod pozváni spolkem obcí Dehtář na večeři do místní restaurace. Poté následovala cesta do Českých Budějovic, kde byl sbor ubytovaný v hotelu Adler.

      V pátek 3. 6. po snídani jsme se vrátili do obce Sedlec, kde po zkoušce proběhl v 10 hodin koncert pro všechny žáky a pedagogy Jubilejní základní školy svatováclavské ve Strýčicích. Zpěváci i instrumentalisté opět sklidili aplaus, některé písničky si místní děti notovaly spolu se sborem.

      Po koncertu k nám do autobusu nastoupil také ředitel školy PhDr. Tomáš Drs, Ph.D. a sám nás provedl po významných obcích v okolí. Navštívili jsme obce Plástovice a Malé Chrášťany, kde jsme se seznámili s blatskou lidovou architekturu ve stylu selského baroka, na svazích Blanského lesa jsme si prohlédli obec Dobčice, kterou proslavil režisér Zdeněk Troška filmem Babovřesky. Nachází se zde také vojenské muzeum Dobčická tvrz 1945. Další navštívenou obcí byly Holašovice, které jsou na Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

      Na oběd jsme byli opět pozvaní, tentokrát do základní školy ve Strýčicích. Po krátkém poledním klidu jsme se vydali na prohlídku zámku Hluboká. Na zpáteční cestě nás pan řidič vysadil kousek od náměstí v Českých Budějovicích. Pěšky jsme se vydali přes náměstí, kolem Černé věže k nákupnímu centru Igy. Pak už nás čekala jen cesta do hotelu, večeře a zasloužený klid po náročném dni. Ale nebyli by to naši hudebníci, kdyby vydrželi v klidu odpočívat. Stačila jim krátká relaxace a hned začali nacvičovat pohybovou kreaci na další vystoupení.

      V sobotu 4. 6. jsme se po chutné snídani, sbalili, vyklidili pokoje, nasedli do autobusu a odjeli domů.

      Irena Bělíková a Mgr. Dana Kozárková

    • Čarovné barvy země
     • Čarovné barvy země

     • Právě tak se jmenuje výtvarná soutěž, kterou vyhlašuje každoročně Slovanské hradiště v Mikulčicích. V letošním školním roce se uskutečnil již XI. ročník této soutěže. Za naši školu se zapojil kolektiv děvčat ze třídy II. B ve složení Kašparová, Skalická, Tomanová, Tomíčková ve II. kategorii a ve III. kategorii to byl kolektiv děvčat zastoupený Plačkovou, Tomíčkovou a Zádrapovou. Úkolem soutěžících je vytvořit kolektivní dvourozměrné malířské práce vytvořené přírodními jíly a z přírodních materiálů bez použití syntetických a jiných barev a pojidel. Soutěžilo 78 obrázků ve 4 kategoriích. Odborná porota nominovala z každé kategorii 5 obrazů, díla našich žákyň bohužel mezi nimi nebyla. Všichni soutěžící se však zúčastnili za odměnu slavnostního vyhlášení ve Veselí nad Moravou ve čtvrtek 9. června. Soutěžící obdrželi taštičku s upomínkovými předměty, oběd v podobě pizzy, byla pro ně připravena stanoviště se zajímavými výtvarnými a hudebními technikami. Děvčata měla také možnost prohlédnout si všechny obrazy a hlasovat o cenu publika. Každý účastník také namaloval na společné plátno "hvězdu", která ho bude připomínat tímto obrazem i v dalších letech. Naše škola tak prostřednictvím děvčat zanechala stopu i v této soutěži. Věříme, že příští rok se třeba poštěstí a bude tato stopa zřetelnější. Všem děvčatům děkuji za vzornou reprezentaci a ochotu pracovat a udělat něco navíc.

      Mgr. Libuše Přílučíková

    • II. B na Karlštejně a v Praze
     • II. B na Karlštejně a v Praze

     • Ve dnech 7. - 8. června se žáci třídy II. B vydali v rámci svého celoročního projektu Za vůní bylin po hradech a zámcích navštívit jeden z nejkrásnějších hradů v naší vlasti. Žáci zde navštívili expozici Císařská rezidence a výukový program pro žáky Kaple sv. Kříže. Velkou radost měli žáci v Muzeu Betlémů. Toto muzeum nabízí betlémy mechanické, papírové, perníkové, .... vše s pozadím impozantního hradu Karlštejn. Nejvíce se žákům líbí mechanické loutky českých panovníků pod hradem. Další postavy ze středověku, ale i naše nejvýznamnější osobnosti poznávali žáci v Muzeu voskových figurín. Ve středu žáci prošli Václavské náměstí v Praze a objevovali přírodu i historii v Národním muzeu.

      Mgr. Libuše Přílučíková, Mgr. Aneta Ovesná

    • Lukáš ze 7. A. - oceněný!
     • Lukáš ze 7. A. - oceněný!

     • I v tomto školním roce jsme zaslali několik prací literárního a výtvarného charakteru do soutěže s názvem "Voda štětcem a básní", kterou každoročně vyhlašuje Povodí Moravy. Náš Lukáš Zahradník ze 7. A.  získal cenu generálního ředitele za prózu "Voda čaruje".

      Moc mu blahopřejeme a přejeme hodně dalších inspirativních nápadů!

      Voda_caruje_-_Lukas_Zahradnik.rtf​​​​​​​


      Mgr. Dana Kozárková

    • Pěstitelské úspěchy v pracovních činnostech
     • Pěstitelské úspěchy v pracovních činnostech

     • Žáci prvního stupně v rámci pracovních činností pečovali na školním pozemku v pařeništích o přísadu salátu a kedluben.  S nadšením sázeli mladé rostlinky, pravidelně pleli a zalévali záhony. Na fotkách se můžete přesvědčit, jak se jim podařilo vypěstovat výstavní zeleninu. Také musíme poděkovat za pomoc i některým třídám z druhého stupně. 

      S prvňáčky jsme také osázeli naši školní skalku. Zaslouží si velikou pochvalu za odvedenou práci. Teď nás jen čeká pravidelné zalévání.

      Mgr. Iveta Frolková

    • Slavnostní vyhlášení krajského kola literární soutěže
     • Slavnostní vyhlášení krajského kola literární soutěže

     • Dne 7. 6. 2022 byly slavnostně vyhlášeny výsledky krajského kola literární soutěže Kde končí svět, jejíž součástí jsou kola okresní.

      Garanty v jednotlivých okresech Zlínského kraje jsou Knihovna Kroměřížska v Kroměříži se soutěží Kroměřížská litera, Knihovna Bedřicha Beneše Buchlovana v Uherském Hradišti se soutěží Píšu povídky, píšu básně..., Masarykova veřejná knihovna ve Vsetíně se soutěží O poklad strýca Juráša a Krajská knihovna Františka Bartoše ve Zlíně se soutěží Hledání.

      Nejlepší příspěvky z jednotlivých okresů postoupily do krajského kola, ve kterém se sešlo celkem 559 prací, zúčastnilo se 380 dívek, 169 chlapců, hodnoceno bylo 375 příspěvků prózy a 131 příspěvků poezie a 53 komiksů.

      Naši školu reprezentovala mladá a možná budoucí spisovatelka Leontýna Matulíková z 5.A, která vyhrála krásné 1. místo v kategorii 4. – 5. ročník, poezie. 

      Můžeme tak směle říci, že Leontýnka patří mezi nejlepší básníky ve Zlínském kraji! 

      Děkujeme za práci a odvahu soutěžit v této velké konkurenci. Blahopřejeme a přejeme mnoho dalších úspěchů!

      Bc. Kristýna Váňová

    • Aktivity dětí II. oddělení ŠD
     • Aktivity dětí II. oddělení ŠD

     • V jarních měsících si ve školní družině užíváme hlavně pobytu venku, kde sportujeme a těšíme se ze sluníčka. Pohybem jsme oslavili i MDD. Rádi se dozvídáme nové informace, objevujeme svět přírody, tvoříme a kreslíme, dělali jsme pokus "sopka", cestujeme pomocí atlasu po celém světě. Společně jsme si připravili sirup z bezových květů.

      Mgr. Iveta Frolková

    • VI. A a VII. A ve Vizovicích
     • VI. A a VII. A ve Vizovicích

     • I přes vytrvalý déšť se ve středu 8. 6. vydaly třídy VI. A a VII. A na školní výlet do Vizovic. Po počátečních problémech se zpožděním vlaku jsme kolem 9. hodiny dorazili na místo. Šesťáci si prohlédli místní sklárnu s více než třicetiletou tradicí a ocenili zručnost a píli místních sklářů. Sedmáci si mezitím prošli vizovický zámek. Svým zpěvem v hudebním salonku překvapili a potěšili průvodkyni. Obě třídy absolvovaly workshop Výroba a tradice vizovického pečiva. Domů jsme si odváželi plnou krabici našich výrobků. Energii jsme doplnili v proslulé čokoládovně. Paní učitelky ještě doma čekal jeden úkol – syrové výrobky upéct.

      Mgr. Andrea Hobzová

    • Exkurze Praha
     • Exkurze Praha

     • Páťáci se podívali zmiji do tlamy

      Podívali jste se někdy přímo do zvětšené tlamy zmije? Zkusili jste, jakou sílu je potřeba vynaložit k zavření obří mušle? Žáci z V.B si nejen tyto dvě aktivity, ale i řadu dalších vyzkoušeli během edukačního programu v Národním muzeu, který se týkal výstavy Zázraky evoluce a byl vyvrcholením jednodenního výletu do Prahy. Při prohlídce hlavního města děti viděly na vlastní oči památky, o kterých jsme se učili v hodinách vlastivědy – sochu sv. Václava na Václavském náměstí, Prašnou bránu, staroměstskou radnici s orlojem, Karlův most a samozřejmě Pražský hrad, kde jsme ve Starém královském paláci obdivovali Vladislavský sál a přesné kopie korunovačních klenotů. Poslední fotkou demonstrují děti únavu po výletu :) .

       

                                                                                                                                                   Mgr. Martina Malá

                                                                                                                                                   Mgr. Zuzana Hynčicová

    • Příprava zdravé svačinky
     • Příprava zdravé svačinky

     • Žáci třídy 3.A a 3.B se v hodinách pracovních činností seznámili se zásadami zdravé výživy. Nejdříve si ujasnili, jak by měla vypadat zdravá a chutná svačinka, vypracovali recept s potřebnými potravinami i postupem přípravy a doplnili jej lákavou ilustrací. Poté si vyzkoušeli jednoduché pokrmy připravit sami. Dnešní menu se skládalo z tuňákové pomazánky, sýrové pomazánky s mrkví, a to vše bylo doplněné zeleninovou oblohou. A takhle všem chutnalo! 

      Ing. Adéla Pešlová Hrubošová

    • Ročníkové práce – malá ochutnávka
     • Ročníkové práce – malá ochutnávka

     • Žáci z IV.B a V.C se v pondělí postavili před odbornou porotu, aby představili své ročníkové práce. Každý žák na svém tématu pracoval celý školní rok pod vedením garanta práce. Za každou prezentací šel vidět obrovský kus práce, byla to skvělá podívaná.

      Již v tuto chvíli jsme se rozhodli udělit 4 speciální ocenění:

      Anně Čižmářové z V.C za prezentaci na téma ŘEMESLA, pracovala pod vedením paní garantky Mgr. Miluše Nožičkové. Anička ve své práci široce prozkoumala oblast pivovarnictví a obuvnictví, spoustu si toho vyzkoušela, vytyčila zásadní posun v těchto oblastech.

      Dominiku Gureckému z IV.B za prezentaci o VAŘENÍ, pracoval pod vedením paní garantky Mgr. Martiny Kolářové. Dominik si vyzkoušel připravit celou škálu tradičních pokrmů jednotlivých zemí světa, vytvořil vlastní kuchařku, která obsahuje jeho rady a zkušenosti s recepty.

      Karlu Koutnému z IV.B za prezentaci na téma MINIFAUNA, pracoval pod vedením paní garantky Mgr. Zuzany Kašíkové. Kája celý rok pozoroval vývoj a život žábronožek, pracoval s mikroskopem, popsal úskalí péče o tento druh.

      Rudolfu Pernickému z IV.B za prezentaci o ČISTIČKÁCH ODPADNÍCH VOD, pracoval pod vedením paní garantky Aleny Machalové. Rudu tato oblast fascinuje již několik let, ve své práci prakticky ověřoval výsledky svých domácích čističek.  

      Všem prezentujícím patří velká pochvala, děkujeme za odborné vedení garantům ročníkových prací, poděkování patří také třídním paní učitelkám Mgr. Dorotě Osičkové a Ing. Lence Reňákové za soustavnou přípravu a vedení v hodinách obohacení.

      Velké finále nás však teprve čeká, všech 28 prezentací ročníkových prací uvidíte 14.6. na půdě naší školy, určitě se máte na co těšit!

      Mgr. Markéta Krotká

    • Školní výlet 8.A a 8.B
     • Školní výlet 8.A a 8.B

     • Osmáci se ve středu 7. června podívali do krásné Kroměříže🤩.

      Nejdříve jsme se zúčastnili programu “Soukolí dějin 1848-1948”📖 v Muzeum Kroměříž👍🏻. 

      Další zábava na nás čekala v Květné zahradě, kde jsme si vyzkoušeli tvorbu mapy.🗺

      MOOOC jsme si to užili!👌🏼

      Vojtěch Najman