Novinky

 • /
    • Vlastní jarní vitamíny ve II. oddělení ŠD
     • Vlastní jarní vitamíny ve II. oddělení ŠD

     • Děti si samy ve školní družině zasely semínka řeřichy a zasadily řízky léčivé rostlinky známé jako Rýmovník. Poctivě a s nadšením se dle rozpisu o bylinky staraly. Nakonec jsme si z řeřichy udělali zdravé chuťovky plné prvních jarních vitamínů a minerálů. Dětem velmi chutnalo a dozvěděly se mnoho zajímavých informací. 

      Mgr. Iveta Frolková

    • II. B v muzeu Komenského
     • II. B v muzeu Komenského

     • Muzeum J. A. Komenského v Uherském Brodu

      Na 28. březen připadá výročí narození učitele národů Jana Amose Komenského.

      Tohoto velikána a jeho dílo si připomněli žáci třídy II. B dne 24. března, kdy se zúčastnili v Muzeu J. A. Komenského v Uherském Brodu výukového programu Orbis pictus. Žáci si tak připomněli poselství Komenského, který chtěl, aby se žáci učili názorně. Žákům se líbila ukázka výroby malé fujary z běžných materiálů. Poznali, jak fungovalo školství nejen v dobách Komenského, ale i později. Nejvíce samozřejmě pracovali s obrázky z díla Orbis Pictus - Svět v obrazech. Některá slovíčka se sice dnes už nepoužívají, ale "pan učitel" hned poznal, jak jsou na tom žáci se svými vědomostmi i pozorností.

      Mgr. Libuše Přílučíková

    • Páťáci se vrátili do pravěku, pak hledali poklady
     • Páťáci se vrátili do pravěku, pak hledali poklady

     • Den plný dobrodružství zažili žáci z V.B. V rámci projektového dne konaného mimo školu navštívili Muzeum Kroměřížska. Nejdříve se ocitli v pravěku. Dozvěděli se spoustu informací, vyzkoušeli si stavbu neolitické obydlí, nelehkou práci pravěkých lidí na zrnotěrce či jak obtížné bylo vrtat do kamene. Zaujala je i malba v jeskyni. Poté se přesunuli na tajemnou půdu, na níž pomocí baterek hledali ukryté poklady. Procházeli přitom světem literárních a filmových hrdinů. U Alenky v říši divů nahlédli do malinkatého pokojíčku a protáhli se králičí norou, poté v přístěnku pod schody okusili pocity Harryho Pottera. Celý den si náramně užili a odnesli si spoustu nezapomenutelných zážitků.

      Mgr. Martina Malá

    • Finále Velkomoravské olympiády
     • Finále Velkomoravské olympiády

     • Finální kolo Velkomoravské olympiády se konalo 18. března 2022 v Mikulčicích. Naši školu reprezentovali tři žáci sedmých ročníků ve II. kategorii pro 7. - 9. třídy. Do této kategorie bylo přihlášeno 32 žáků, 4 se nedostavili. Naši žáci nás výtečně reprezentovali. Nejlepšího umístění dosáhla Johanka Vavrušová, která získala 2. místo. Velká gratulace a poděkování.  Natálie Tomíčková obsadila 6. místo a Robert Večerka 10. Díky všem třem našim soutěžícím jsme v soutěži týmů obsadili druhé místo. Předběhli nás jen žáci Cyrilometodějského gymnázia a střední odborné škole pedagogické z Brna, na třetím místě se umístili žáci Gymnázia Brno - Řečkovice. Děkujeme všem našim žákům za vzornou reprezentaci.     

      Mgr. Libuše Přílučíková

    • Zahradničíme
     • Zahradničíme

     • Žáci tříd 3.A, 3.B a 5.B si v hodinách pracovních činností zasadili pokojové rostliny. Nejdříve se seznámili s tím, jakým způsobem můžeme pokojové rostliny rozmnožovat, jaký postup dodržovat při jejich sázení do květináče, a jak o ně pečovat, aby prospívaly. Poté si vše prakticky vyzkoušeli a rostliny si zasadili. Všem zahradníkům se práce zdařila! 

      Ing. Adéla Pešlová Hrubošová

    • 🍓Vůně jižní Evropy v VII. ABC🍇
     • 🍓Vůně jižní Evropy v VII. ABC🍇

     • V dnešní hodině zeměpisu 🌏 si sedmáci připadali jako v zemích jižní Evropy. Na mobilních telefonech📱 vyhledávali zajímavosti a vlajky států, které následně kreslili🎨 do svých sešitů📗.K práci jim hrála španělská hudba 🎼 a zkoušeli mluvit 🗣 i jinými jazyky než angličtinou nebo němčinou. Vyzkoušeli si pozdravy ve španělštině, řečtině, nebo italštině.

      Která část Evropy nás čeká příště?? To je překvapením 😋😊

      Vojtěch Najman

    • Tvorba map🗺 v VIII. B
     • Tvorba map🗺 v VIII. B

     • Když nám dnes tak krásně začalo svítit ☀️, využili jsme toho a šli jsme se učit ven! 🌷

      V rámci hodiny zeměpisu🌏 se snažili osmáci vytvořit mapu okolí školy 🏫 z ptačí 🦅perspektivy. K tvorbě mapy 🗺 mohli využít “pomocnou ruku” jako Google maps nebo Mapy.cz.

      V příštích měsících se pokusíme vytvořit 3D mapu ve speciálním softwaru🖥.

      Vojtěch Najman

    • Projektový den na 2.st
     • Projektový den na 2.st

     • Minulý týden ve čtvrtek (17.3) se konal na naší škole PROJEKTOVÝ DEN pro 2. stupeň.

      Od rána panoval v pavilonu druhého stupně pracovní ruch. Děti spolu se svými učiteli se zabývaly připravenými tématy. Každý žák si sestavil svůj denní rozvrh, kdy si vybral TŘI hnízda (stanoviště).

       

      A co děti vlastně dělaly?

      Propojovaly občanku, hudebku, výtvarku, zeměpis, angličtinu, chemii, fyziku, dějepis, informatiku a češtinu. Vyhledávaly informace, malovaly, lepily, stříhaly, četly, hrály, zpívaly, vyráběly, cvičily...A MNOHO DALŠÍCH AKTIVIT!

       

      Jaká témata si učitelé připravili?

       

      1. (Ne) unikneme dějinám - p. uč. Malá, Ovesná

      Žáci si zábavnou formou únikové hry zopakovali a procvičili učivo dějepisu od starověku až po moderní dějiny. Přenesli se do doby konce druhé světové války. Stali se německými zajatci, kteří se ocitli v zamčené stodole. Měli jen 60 minut na to, aby získali šestimístný kód, díky němuž mohli uniknout. Všem skupinám se to podařilo!

      V průběhu hry žáci psali hieroglyfy a klínové písmo, luštili runy i morseovku, podle indicií určovali historickou postavu, luštili číselné řady, z nichž získávali důležité letopočty, pracovali s mapou i textem, k obrázkům staveb přiřazovali architektonický styl, informace hledali v encyklopediích i na internetu, poslouchali nahrávky z doby první republiky, sledovali naučná videa. V druhé části projektu pak pracovali na historických plakátech. Výtvarně ztvárnili historická období, která před tím ve hře procvičili.

       

      2. Healthy lifestyle - p. uč. Lagová

      Žáci se dozvěděli, co je zdravý životní styl a faktory ovlivňující naše zdraví. Hráli hry, kde poslepu, podle chuti čichu nebo hmatu se snažili uhodnout, co mají v ruce. V další části relaxovali a cvičili jógu

       

      3. Zpívající hrad - p. uč. Kozárková

      Co mohli žáci očekávat? Přece zpívání o našem snad nejznámějším hradě - o Karlštejně. Nejdříve jsme si připomněli informace, které známe z historických pramenů ohledně jeho stavby, umístění korunovačních klenotů atd.  Avšak hlavní náplní naší práce bylo zaměřit se na český filmový muzikál Noc na Karlštejně, a to  velmi známé písně Karla Svobody. Naučili jsme se nejen zpívat známé songy ve dvojhlase, ale také doprovodit je buď na přinesené hudební nástroje, nebo na nástroje Orffovy. Bonusem bylo zazpívat si na mikrofon. Toto někteří zkusili poprvé. Takže zážitků byla spousta. Ovšem atmosféra po celou dobu byla příjemná, uvolněná...Vždyť je to jasné: hudba všechny spojí!! 

       

      4. Stromy - p. uč. Benkovičová

      Žáci pozorovali buněčnou stavbu dřeva pod mikroskopem. Naučili se poznávat dřeva základních dřevin na konkrétních vzorcích. Prakticky zjišťovali hustotu některých dřevin a podle hustoty určovali dřeva lehká, středně těžká a těžká. Prohloubili si znalosti o morfologických znacích stromů - listy, kůra, květy, plody a dozvěděli se spoustu zajímavostí o nejstarších a nejvyšších organismech na Zemi. 

       

      5. Otestuj své tělo - dýchání - p. uč. Chmelická

      Na modelu člověka jsme zopakovali jednotlivé orgány našeho těla a vyzkoušeli  si, zda vůbec víme, kde se v našem těle nachází. Navázali jsme vysvětlením, jakým způsobem dýcháme, jak celý proces probíhá a které části dýchací soustava vůbec má.

      V klidovém režimu jsme počítali nádechy a výdechy. Poté bylo pro nás výzvou krátké tři minuty intenzivně aerobně cvičit a opět počítat nádechy a výdechy. Ach, jak se zpočátku zdály být tři  minuty krátké……, zjistili jsme však, že to byla doba nekonečná, ale všichni jsme vše zvládli. Veškerá data se zaznamenala na tabuli a každý je mohl porovnat se spolužáky a diskutovat o nich …..

      Následně jsme nejdříve odhadli, jakou máme každý vitální kapacitu plic a pak si ji prakticky určili…Po maximálním nádechu jsme maximálně vydechli do balónku. Svůj balónek si žáci postupně ponořili do vody a zjišťovali objem vody vytlačené. Vitální kapacitu plic jsme vyjadřovali v litrech.

      Pozvolna jsme si vysvětlili, že velkou úlohu při dýchání sehrává bránice, která nám velmi při nádechu a výdechu pomáhá. Proto jsme si vyrobili jednoduchý model plic i s bránicí a prakticky si vyzkoušeli její funkci.

      V závěru jsme se ponořili do uklidňující relaxační hudby, naučili se správné dýchání a vnímání svého těla…….

       

      6. Den s keramikou - p. uč. Kolářová

      Jednou z možností, kterou si mohli naši žáci vybrat při projektovém dnu byla i keramická dílna. Keramika se na naší škole vždy vyráběla a je stále pěkným zpestřením hodin výtvarné výchovy. Na tři bloky se přihlásili žáci šestých, sedmých, osmých i devátých ročníků. Udělali jsme si příjemnou atmosféru s hudbou a poslechem vyprávění herce Jiřího Lábuse. Velice mne překvapila přátelská atmosféra i vzájemné rozhovory mezi mladšími a staršími žáky. Velmi pěkně pracovali dokonce i naši „kmeti deváťáci“, letošní vystupující ročník. Chlapci i dívky tvořili s chutí a měli bezva nápady. Zajímali se o tvorbu, pálení i glazování keramiky. Dozvěděli se, co je to střep, přežah i ostrý výpal. Společně jsme vytvořili krásné dárečky na letošní akademii.   

       

      7. Za chvíli na chvíli hercem - p. uč. Hobzová

      Na tomto stanovišti se žáci seznámili s příběhem J. Vrchlického Noc na Karlštejně. Naučili se dramatickému umění - práce s vlastním tělem a hlasem. Rozvíjeli obrazotvornost, představivost, kritické myšlení, osobnostně sociální rozvoj a sociální cítění jedince.

       

      8. Manažer produktového oddělení cestovní kanceláře - p. uč. Najman

      Žáci pomocí počítače vytvářeli nabídku zahraničního poznávacícho zájezdu. Pracovali v PowerPointu a pomocí internetu hledali informace o dané zemi, ceny letenek, ubytování apod. Seznámili se se zajímavostmi dané země, přemýšleli nad názvem své firmy, kalkulovali cenu zájezdu, vytvořili časový harmonogram zájezdu, přemýšlení nad marketingovou strategií, ALE HLAVNĚ SE ZDOKONALILI V ICT DOVEDNOSTECH. :-) 

       

      9. Objevujeme tradiční britské recepty - p. uč. Gallasová, Surovíková

      Žáci podle originálního receptu připravili těsto na bochánky (scones). Po upečení a vychladnutí je ozdobili džemem a šlehačkou. Ke konzumaci této speciality si připravili tradiční anglický čaj podávaný s mlékem. 

       

      10. Markeťákem snadno a rychle - p. uč. Bartoníková A.

      Žáci pomocí brainstormingu diskovali nad pojmy, které souvisí s pojmem reklama. Doplňovali známé reklamní slogany a vyjadřovali své názory nad významem a pravdivostí reklam. Žáci se rozdělili do skupin, ve kterých navrhli originální produkt nebo službu. Pomocí marketingového mixu a krátké prezentace žáci prezentovali finální produkt nebo službu před cílovým publikem (spolužáky).

       

      11. Chemie jednoduše a zábavně - p. uč. Vašinová

      Žáci si vyzkoušeli jednoduché a zábavné chemické pokusy (barvy cestují, červené zelí mění barvy jako chameleon, křížovky pro alchymisty, tajné písmo, duch v láhvi, galvanický článek z ovoce, sloní pasta…). Dozvěděli se, že chemie není žádná nuda a hraje všemi barvami.

       

      12. Kryptografie - p. uč. Bělíková

      Žáci se seznámili s různými druhy šifrovacích klíčů (připravené šifrovací klíče a pomůcky, vyhledávání na internetu). V další části pomocí šifrovacích klíčů luštili připravený text a vytvořili pomocí získaných znalostí jiný zašifrovaný text.

       

      Tento den se nám všem líbil a doufáme, že se ještě někdy všichni společně setkáme.

      Vojtěch Najman

    • Programování je bezva
     • Programování je bezva

     • Hodiny programování pro nás neznamenají jen učení postupů a algoritmů, ale především tvoření zajímavých her ve všech možných programech. Některé hodiny si zpestřujeme 3D tiskárnami, kde pracujeme v programu Tinkercad. V poslední době nás nejvíce baví programovat roboty EDISON. Pohyb po černé čáře jsme perfektně rozšířili o mega dráhu, kde můžeme zapojit celou třídu robotů. Zápasy SUMO jsou pak třešničkou na dortu zábavy. Nově sestavujeme Robota Boost, s kterým se jistě také rychle skamarádíme a tím v žádném případě v tomto školním roce nekončíme, ještě nás čeká spousta novinek a překvapení 😊

       Mgr. Zuzana Hynčicová

    • „Čtení, psaní, matika, s tím se každý potýká“
     • „Čtení, psaní, matika, s tím se každý potýká“

     • Jako prvňáčci jsme ve škole už více jak půl roku a už umíme spoustu těžkých věcí. Píšeme už celá slova a i věta pro nás není velkým problémem. Sčítáme a odčítáme do patnácti, ale někteří umíme napočítat i do stovky. Vyluštíme matematické hady i pyramidy či postavíme složité krychlové stavby. Poznáváme svět kolem nás a učíme se poznávat čas. Pěstujeme bylinky a pozorujeme, jak rostou. Učíme se o lidském těle i o naší planetě. Svět chráníme a třídíme odpadky. V angličtině se učíme spousty slovíček, zpíváme a řádíme třeba na písničku „The Party Freeze“. Rádi tvoříme, experimentujeme, stříháme, kreslíme i malujeme. V tělocviku si zacvičíme na trampolínce, žíněnkách, žebřinách i lavičkách. Zrelaxujeme se při józe, ale nejraději máme bláznivé pohybové hry. V hudební výchově si zazpíváme a doprovodíme se na hudební nástroje. Ten, který může „mlátit“ do bubnu, je prostě „king“. Učíme se, objevujeme, hrajeme si a snažíme se vzájemně respektovat. Chystáme se na květnové překvapení, těšíme se na výlet na Macochu a spoustu dalších akcí. Co více dodat? 

      Trochu někdy zazlobíme, 

      svačinky si rozbalíme. 

      Úsměv od ucha k uchu máme, 

      a všem budoucím školáčkům radu dáme.  

      Mgr. Martina Kolářová

    • Recitační soutěž - okresní kolo
     • Recitační soutěž - okresní kolo

     • Dne 21.3. 2022 se uskutečnilo okresní kolo recitační soutěže v DDM Napajedla. Naši školu reprezentovali dva žáci, kteří postoupili z okrskového kola. Opět se soutěžilo ve čtyřech kategoriích, kdy žáci přednesli své básně či prózu. 

      I v tomto kole naši žáci uspěli a opět si dovezli hezká umístění. V kategorii 4. a 5. tříd se umístila Vanda Šimková z 5.A na 3. místě. V kategorii 6. a 7. tříd obsadil 1. místo Daniel Kunst ze 7.B, který postupuje do krajského kola. 

      Výhercům blahopřejeme, děkujeme za vzornou reprezentaci naši školy a přejeme úspěch v dalším kole. 

      Bc. Kristýna Váňová

    • Setkání s knihovnou
     • Setkání s knihovnou

     • Žáci třídy 3. B navštívili dne 15.3. 2022 obvodní knihovnu v Malenovicích. Paní knihovnice si pro ně připravila program na téma Setkání s knihovnou. Děti se nedozvěděly jen to, kolik knih se v knihovně nachází, ale získaly také informace o tom, podle čeho jsou jednotlivé knihy roztřízeny nebo kde najít knihu, kterou zrovna potřebují. Na závěr besedy měly samy možnost si zajímavou knihu či časopis vyhledat a prohlédnout si je. Nejvíc se jim líbily knihy o zvířatech, dinosaurech, Deník poseroutky či detektivky s lupou. Budeme se těšit na další návštěvu knihovny! 

      Mgr. Marie Oškerová

    • Měsíc knihy ve II. odd. ŠD
     • Měsíc knihy ve II. odd. ŠD

     • V měsíci březnu mají svůj svátek všichni čtenáři a také knihy. I děti z II. oddělení školní družiny se staly na týden spisovateli a vyrobily si svá vlastní leporela. Zahráli jsme si společně divadlo, ve kterém jsme si připomněli známé pohádky. Společné čtení, zábavné kvízy i výtvarná tvoření k jednotlivým pohádkám děti velmi bavila. Víme, jak se máme ke knihám chovat, kde si je můžeme koupit či zapůjčit. Děti v rámci vyučování byly na návštěvě knihovny v Malenovicích. Ve školní družině si pak tuto profesi samy vyzkoušely při hře.

      Děti dostaly domů čtenářské listy, kde si mohou zaznamenávat pomocí smajlíků každodenní čtení svých oblíbených knih. Proto si také technikou origami vyrobily veselé záložky do knih. Na začátku měsíce dubna jejich čtenářské nadšení společně oceníme. 

      Mgr. Iveta Frolková

    • Recitační soutěž – okrskové kolo
     • Recitační soutěž – okrskové kolo

     • Dne 15. 3. 2022 se uskutečnilo okrskové kolo recitační soutěže v Mysločovicích, kde naši školu reprezentovalo 7 žáků. Ve čtyřech kategoriích prvního a druhého stupně ZŠ soutěžily i děti z Tečovic, Sazovic, Velkého Ořechova, Mysločovic a 8. ZŠ Zlín. Bylo to milé dopoledne plné emocí, rýmů, veršů a dramatických textů. I přes velkou konkurenci jsme dovezli 3 krásná umístění.

      V kategorii 4. a 5. tříd se umístila Vanda Šimková z 5.A na 1. místě a Viktorie Nešporová ze 4. B na 3. místě. V další kategorii 6. a 7. tříd obsadil 1. místo Daniel Kunst ze 7.B. Výherci, kteří se umístili na 1. a 2. místě postupují dále do okresního kola.

      Děkujeme všem zúčastněným žákům naši školy za vzornou reprezentaci a výhercům blahopřejeme.

      Bc. Kristýna Váňová

    • Vyzkoušeli jsme kruhový trénink
     • Vyzkoušeli jsme kruhový trénink

     • Sedmáci si vyzkoušeli v tělesné výchově 💪🏽⭕️ kruhový trénink. Začali jsme pořádným zahřátím 🔥 a poté jsme přešli k samotnému cvičení, které bylo zaměřeno na posílení 🏋🏼těla. Byly zařazeny i relaxační prvky. 👍🏻Závěr cvičení jsme zakončili společným protažením.🙌🏻Děti si zaslouží velkou pochvalu 🏆👏🏽 za výkony a snahu❗️

      Vojtěch Najman

    • NOC VE ŠKOLE S KNIHOU
     • NOC VE ŠKOLE S KNIHOU

     • Když se řekne březen, vybaví se automaticky slogan Březen – měsíc knih. Jedno je ale jisté – měsíc, ve kterém začíná kalendářní jaro, prostě patří všem, kdo rádi čtou.

       

      V této souvislosti byla ve dnech 8 - 9. března uspořádána akce „Noc ve škole s knihou“, noc toužebně očekávaného přespání ve škole. Zúčastnili se jí žáci  I. C, II. C, IV. B a V. C.

       

      Program byl různorodý - čtenářské dílny, nejznámější autoři pohádek a povídek, poslech audioknih, výtvarná reprodukce čteného a slyšeného textu, dramatizace.

      A jak to vypadalo v jednotlivých třídách?

      Žáci I. C se věnovali četbě knihy Josefa Čapka – O pejskovi a kočičce a následně se zapojili do hry související s tvorbou vlastní pohádky. Druhý den absolvovali ranní procházku na čerstvém vzduchu a navštívili knihovnu v Malenovicích, kde se zúčastnili přednášky „Poprvé v knihovně“.

       

      Žáci II. C  pracovali se svou oblíbenou knihou, kterou nejprve představili svým spolužákům, poté z ní předčítali, nakonec vytvořili velmi povedené práce, které obsahovaly ilustraci a úryvek textu. Po setmění absolvovali žáci noční bojovku, kdy ve škole s pomocí čelových svítilen hledali indicie k doplnění tajenky. Všichni tento úkol zvládli na výbornou, zaslouženě na ně čekala odměna v podobě knihy. Následující den třída II. C navštívila Krajskou knihovnu Františka Bartoše ve Zlíně, kde pro ně byl připraven program s názvem Pohádkový Zlín. Byly jim představeny pohádkové příběhy z prostředí Zlína, vysvětleny dříve používané výrazy na Zlínsku. Část knih s touto tematikou jsme si zapůjčili do školy a budeme se jim věnovat ještě více v hodinách čtení.

       

      Žáci IV. B se ve večerních hodinách rozběhli po škole a vyhledávali obálky autorů a literárních děl,  které následně kompletovali a upevnili si tak své čtenářské znalosti. Věnovali se také četbě své oblíbené knihy. Druhý den po snídani absolvovali přednášku „ Jak se ještě lépe orientovat v knihovně“ , také v knihovně v Malenovicích. Dopolední program pokračoval společně s třídou I. C , kde si žáci užili společné zpívání.

       

      Žáci V. C si vyzkoušeli dramatizaci bajek, zahráli si na ilustrátory, věnovali se poslechu audioknih a četbě strašidelných příběhů. Své literární znalosti si ověřili při noční bojovce.

      I oni navštívili následující den Krajskou knihovnu Františka Bartoše a zúčastnili se programu Čtení v bublinách. Žáci se dozvěděli zajímavosti o historii komiksu a dostali návod na to, jak si vytvořit svůj

      vlastní komiks. 

       

      Přespání ve škole si žáci velmi užili a budou na to jistě velmi rádi vzpomínat. Měli možnost se sblížit více se svými kamarády a prohloubit jejich vztah s učiteli.

      Ing. Lenka Režňáková

    • Prezentiáda
     • Prezentiáda

     • Dne 8. 3. 2022 se uskutečnilo školní kolo soutěže Prezentiáda. V úvodu soutěže vystoupil Štěpán Juřík ze třídy 1.A, který porotu zaujal prezentací na téma podmořský svět, v rámci níž předvedl svůj funkční model ponorky. Následovali žáci 4. – 9. ročníků, kteří jednotlivě či ve skupinách předvedli své prezentace a komunikační dovednosti. Témata prezentací byla opravdu rozmanitá. Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí nejen ze života živočichů, ale také z oblastí sportu, historie, astronomie, herectví či rybaření.

      Kategorie 4. – 5. ročník

      1. místo – Klára Malá, Tereza Váchová IV.B

                      Adam Tureček V.A

      3. místo – Thea Oravtzová V.B

       

      Kategorie 6. – 9. ročník

      1. místo – Karel Matocha VII.C

      2. místo – Eliška Bárová, Alice Ondíková, Adéla Vidlářová VI.B

                       Jakub Zavadil, Daniel Dvořák VIII.A

      3. místo – Adéla Kratochvílová VIII.A, Jakub Kratochvíl IV.A

      Všem žákům děkujeme za účast v soutěži a vítězům blahopřejeme. Žákům, kteří naší školu budou reprezentovat i v krajském kole soutěže, přejeme hodně štěstí!

       

      Ing. Adéla Hrubošová Pešlová

    • Chemie fotoobjektivem
     • Chemie fotoobjektivem

     • Žáci devátých tříd se v hodinách chemie seznámili s karboxylovými sloučeninami a jejich použití v praxi se pokusili zachytit fotograficky. Zjistili, že jejich využití nesouvisí pouze s chemickým průmyslem, ale mohou je použít také v každodenním životě. Své snímky měli žáci možnost přihlásit do soutěže s chemickou tématikou. 

      Ing. Adéla Hrubošová Pešlová