Novinky

 • /
    • Pitva včely
     • Pitva včely

     • Suchá teorie? Ne!

      Žáci šestých ročníků absolvovali v rámci hodiny přírodopisu laboratorní cvičení na téma pitva včely. Zadaným úkolem bylo úspěšně vypreparovat křídla, končetiny i žihadla. Na základě pečlivého pozorování bylo nutno všechny tyto části těla správně popsat do příslušného protokolu.  Cílem bylo naučit se správnou techniku mikroskopování, zhotovit preparát a pozorovat základní anatomickou stavbu včely medonosné. Všichni přítomní tuto problematiku zvládli na výbornou.

      Mgr. Sylvie Vašinová

    • JÓÓÓGA v VIII. B
     • JÓÓÓGA v VIII. B

     • Osmáci si v dnešní hodině tělesné výchovy 💪🏽vyzkoušeli soubor cvičení, který jim pročistil tělo👤, zvýšil odolnost a zdatnost organismu🫀. 

      Hned na úvod týdne posílili vnitřní klid🧠, PROTÁHLI celé tělo🧘🏽, uvolnili se👏🏽, zbavili se STRESU💨, dodali ENERGII☀️ a životní ELÁN⭐️!

      ❓❓❓Uvažujete o józe, ale nevíte jak začít❓❓❓

      👀Mrkněte na naše šikulky!👀

      Vojtěch Najman

    • Masopustní průvod ŠD
     • Masopustní průvod ŠD

     • Ve čtvrtek děti ze druhého oddělení ŠD uspořádaly masopustní průvod školou. Nechyběla masopustní kobyla, medvěd a další masky, které si děti samy vyrobily. Školou zněly masopustní písničky a společně jsme si i zatancovali. Moc jsme si to všichni užili. Dětem ze třídy I. A a I. B moc děkuji za nasšení i dobrou náladu při udržování tradic.

      Mgr. Iveta Frolková

    • Masopust v V. B
     • Masopust v V. B

     • Žáci třídy V. B si v hodinách pracovních činností připomněli masopustní slavnosti. Nejenže se seznámili s masopustními zvyky a tradicemi, ale také si vyzkoušeli vyrobit masopustní masku. Vznikl tak třídní průvod, jenž sice na první pohled ovládli medvědi, své zástupce však nalezli i šaškové. 

      Ing. Adéla Hrubošová Pešlová

    • Říká vám něco hra Kin-ball?
     • Říká vám něco hra Kin-ball?

     • NÁM UŽ ANO.

      V dnešní hodině tělesné výchovy si šesťáčci vyzkoušeli tuto zábavně pohybovou hru.

      Děti jsou rozděleny do skupinek a snaží se odehrát, co nejvíce míčů tak, aby ho ostatní děti nemohly chytit. Dnes se nám MOOOOC dařilo!

      Vojtěch Najman

    • Deváťáci se učí kriticky zhodnotit historické prameny
     • Deváťáci se učí kriticky zhodnotit historické prameny

     • V letošním školním roce začali žáci 9.A a 9.B pracovat v historické laboratoři, resp. s webem historylab.cz, který mládež učí kriticky zhodnotit historické prameny a uvědomovat si dějiny v souvislostech. Žáci už zpracovali například témata týkající se prvního československého prezidenta T. G. Masaryka, mnichovské dohody a nejnověji se věnovali tomu, proč Američané znovu fotili vztyčení své vlajky po bojích na ostrově Iwodžima v druhé světové válce. Práce spočívala v tom, že žákům byly představeny obě fotografie vztyčování vlajky. Měli je pečlivě prozkoumat, označit si na nich důležité prvky, následně porovnat a označit prvky rozdílné. Diskutovali o důvodech vzniku druhé fotografie a zhodnotili, proč se druhý snímek stal úspěšnějším. Už teď se těší na další téma historické laboratoře, jímž budou události související s atentátem na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha.

      Mgr. Martina Malá

    • Moderní dějiny zpracovali žáci 5.B do kreslené časové osy
     • Moderní dějiny zpracovali žáci 5.B do kreslené časové osy

     • Co pro lidi v Československu znamenal únor 1948, invaze vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 nebo sametová revoluce? Žáci z 5.B na tyto složité otázky, které jsou však klíčové k pochopení dneška, odpověděli v hodině vlastivědy prostřednictvím obrázků. Jejich úkolem bylo ze seznamu důležitých událostí posledních 70 let vybrat šest těch, které sami považovali za nejzásadnější. Obrázkem se snažili zachytit podstatu každé z událostí a pod něj se pokoušeli co nejjednodušeji a nejstručněji vybranou událost popsat. A vznikly velmi hezké práce!

      Mgr. Martina Malá

    • Recyklace trochu jinak...
     • Recyklace trochu jinak...

     • V hodinách výtvarné výchovy se žáci učí nejen různé výtvarné techniky, ale také zpracovat starý použitý materiál a vytvořit z něj něco nového, hodnotného. Třeba z kartonu a plata od vajec tak mohou vzniknout nejrůznější objekty, nebo třeba zajímavé 3D obrazy. Žáci z IX .A vytvořili z tohoto materiálu originální a veselé masopustní masky, kterými si nyní vyzdobíme školu. Posuďte sami, jak se jim díla podařila.

      Mgr. Magda Šustková

    • Recitační soutěž
     • Recitační soutěž

     • Ve dnech 16. a 17. 2. 2022 se na naší škole uskutečnilo školní kolo recitační soutěže. Mladí a nejmladší žáci poměřili své schopnosti básnického přednesu. Soutěžící byli rozděleni do několika věkových kategorií a třída se naplnila jejich hlasy a hlásky po 14. hodině odpolední.  V příjemné, verši prosycené atmosféře předstoupili před porotu žáci 1. a 2. stupně. V obou dnech čtyřčlenná porota spolu s diváky a účastníky si mohli vyslechnout básně od Josefa Václava Sládka, Zdeňka Svěráka, Shela Silversteina, Jiřího Žáčka, Jaroslava Seiferta a mnoha dalších.

      Kategorie 1. ročník

      1. místo – Helena Huťová 1.C
      2. místo – Tomáš Novotný 1.A
      3. místo – Jaromír Slezák 1.A

      Kategorie 2. a 3. ročník

      1. místo – Elen Damborská 2.A
      2. místo – Lukáš Hovorka 2.B
      3. místo – Vadim Synek 3.C

      čestné uznání – David Fišer 2.C

      Kategorie 4. a 5. ročník

      1. místo – Viktorie Nešporová 4.B
      2. místo – Vanda Šimková 5.A
      3. místo – Sára Struhařová 5.A

      čestné uznání – Karel Vašut 4.B

      Kategorie 6. a 7. ročník

      1. místo – Martina Hrbáčková 7.A
      2. místo – Daniel Kunst 7.B
      3. místo – Alice Ondíková 6.B

      čestné uznání – Ondřej Pospíšil 7.B

      Kategorie 8. a 9. ročník

      1. místo – Karolína Balajková 8.A
      2. místo – Jakub Zavadil 8.A
      3. místo – Kristiana Konečná 8.B

      3. místo – Barbora Čížková 9.B

      Ocenění žáci dostali diplom a krásné ceny.

      Děkujeme všem zúčastněným žákům za vzornou reprezentaci a vítězům blahopřejeme.

      Bc. Kristýna Váňová

    • Zápis do 1. ročníku
     • Zápis do 1. ročníku

     • Milí budoucí prvňáčci, vážení rodiče, zákonní zástupci,

      srdečně Vám připomínáme letošní zápis do 1. ročníku

       

      Zápis se uskuteční  v pátek 1. dubna 2022 od 13:00 do 18:00 hodin. K zápisu se dostaví i děti, které měly vloni odklad školní docházky a děti, které dovrší do 31.8. 2022 šest let. 

      Zákonný zástupce své dítě nejpozději do 30. března 2022 zaregistruje nawww.zapisdozszlin.cz

      V případě potřeby Vám s registrací na internetu pomůžeme, obraťte se na Ing. M. Žůrkovou, 577 104 411.

       

      Při zápise v pátek 1.4. je potřeba mít s sebou:

      - žádost o přijetí vytisknutou ze stránek (www.zapisdozszlin.cz)

      - rodný list dítěte

      - občanský průkaz (rodič, zákonný zástupce)

       

      Při žádosti o odklad školní docházky je třeba mít s sebou – budeme řešit také při zápisu 1.4. :

      - žádost o odklad (www.zapisdozslin.cz)

      - doporučení odložit šk. docházku z pedag. psychol. poradny

      - doporučení od lékaře (dětského, odborného…) 

      Pokud proběhne vyšetření šk. zralosti v poradně později, dodají rodiče obě doporučení dodatečně.

       

      A proč byste měli Vaše dítě přihlásit k nám?

      NABÍZÍME...

      - příjemné prostředí školy

      - možnost navštěvovat školní družinu

      - výuku obohacenou o moderní technologie

      - výuka angličtiny od 1. třídy, kroužek španělštiny, druhý jazyk německý, ruský

      - školní akce (jazykové pobyty, školy v přírodě, lyžařské, turistické kurzy...)

      - moderní tělocvičnu, velké hřiště a zahradu

      - podporu školní psycholožky, školní speciální pedagožky

      - řadu zájmových kroužků

      - výběr ze dvou jídel, školní svačinky

      - relaxační prostory (herní prvky, knihovny a odpočívadla)

      - .....A MNOHO DALŠÍHO!

       

      Potřebujete pomoci?

      S případnými dotazy se obraťte na e-mail: zurkova@zsmalenovice.cz nebo zsmalsvob@zsmalenovice.cz.

      Více informací o škole na: www.zsmalenovice.edupage.org

      Děkujeme a velice se na všechny těšíme! 

       

      Zdraví Vás vedení 11. základní školy

    • Informace pro rodiče předškoláků
     • Informace pro rodiče předškoláků

     • Vážení rodiče,

      zveřejňujeme pro vás informace o naší škole.

      V případě dotazů kontaktujte paní zástupkyni Švehlíkovou: svehlikova@zsmalenovice.cz

      Těšíme se na setkání s Vámi.

    • Rozmáhá se nám tu takový "nešvar"...
     • Rozmáhá se nám tu takový "nešvar"...

     • Stále kolem sebe slyšíme, že děti málo čtou.  Čím můžeme jako učitelé čtenářství podpořit? Například tím, že nakoupíme čtivé knížky do našich čtenářských koutků na chodbě. V rámci hodin literatury je našim žákům představíme a pak už jen nenápadně sledujeme, zda si k nim žáci o volných chvílích najdou cestu.

      V rámci čtenářských dílen se děti seznámily s knihami (Ne)obyčejný kluk, Deník Anny Frankové, Kdysi, Harry Potter, Percy Jackson, Uzly a pomeranče... 

      S potěšením sledujeme, jak si žáci navzájem knihy doporučují... prostě se o literatuře mezi sebou baví. A to je první krok k pravidelnému čtení.  Do říše fantazie se nemusíte dostat jen prostřednictvím počítačových her, ale i zásluhou dobré knihy.

      Mgr. Andrea Hobzová

    • Velkomoravská olympiáda
     • Velkomoravská olympiáda

     • Slovanské hradiště v Mikulčicích organizuje každým rokem Velkomoravskou olympiádu. V letošním roce si připomínáme výročí 1200 let od první písemné zmínky o obyvatelích Staré Moravy. Soutěž má dvě kola, školní a finální. Na naší škole se školní kolo uskutečnilo 31. ledna před jarními prázdninami. O první a druhé místo se podělily Johanka Vavrušová a Natálie Tomíčková, na třetím místě se umístil Vojtěch Pánek. Všichni tři nás budou reprezentovat ve finálním kolem v Mikulčicích 18. března.

      Mgr. Libuše Přílučíková

    • Školní kolo Biologické olympiády
     • Školní kolo Biologické olympiády

     • Ve čtvrtek 3.2.2022 se konalo školní kolo již 56. ročníku Biologické olympiády na téma „ Jak přežít zimu“ . Soutěž probíhala ve dvou kategoriích: kategorie D – žáci 6. a 7. ročníku a kategorie C – žáci 8. a 9. ročníku.

      Soutěžící žáci se museli „poprat“ se třemi částmi olympiády. Jednak s  teoretickou částí, ve které na ně čekalo 30 záludných otázek. Poté museli určit a správně pojmenovat 15 zástupců rostlin a 15 zástupců živočichů a pak postoupili k poslednímu praktickému laboratornímu úkolu.

      A jak to všechno dopadlo?

      V kategorii D : 1. místo:  Ema Vlčková ze 6.A

      2. místo: Karel Matocha ze 7.C

      3. místo: Daniela Jabůrková ze 7.B a Martina Hrbáčková ze 7.A

       

      V kategorii C : 1. místo:  Lukáš Hájek z 9.A

      2. místo: Barbora Čížková z 9.B

      3. místo: Michael Navrátil z 9.A

       

      Všem zapáleným biologům děkujeme za velmi profesionální  a zodpovědný přístup k celému průběhu soutěže. BLAHOPŘEJEME☺

      Mgr. Hana Chmelická, Mgr. Sylvie Vašinová

    • Zeměpisná olympiáda
     • Zeměpisná olympiáda

     • V minulém týdnu se žáci 6.-8. ročníků naší školy účastnili školního kola Zeměpisné olympiády.

      V kategorii B
      se na 3. místě umístili Matocha Karel ze VII.C a Picková Monika ze VII.A
      na 2. místě se umístila Novotná Veronika ze VII.A
      a na 1. místě se umístila Navrátilová Hana ze VII.C

      V kategorii C
      se na 3. místě umístily Hynčicová Nikol z VIII.B a Remešová Vanda ze VIII.B
      na 2. místě se umístil Řehánek Tomáš z VIII.A
      a na 1. místě se umístil Michal Štika z VIII.B

      Do okresního kola soutěže postupují:
      Štika Michal z VIII.B
      Řehánek Tomáš z VIII.A
      Navrátilová Hana ze VII.C
      Novotná Veronika ze VII.A

      Všem úspěšným řešitelům gratulujeme!

                                                                                                                                                       Mgr. Dorota Osičková

    • Matematická olympiáda
     • Matematická olympiáda

     •  

      V minulém týdnu proběhl již 71. ročník matematické olympiády, kterou každý školní rok vyhlašuje MŠMT ČR. Naše škola se této soutěže účastní pravidelně. Avšak poprvé se z domácího kola do kola okresního probojovalo 6 matematických mozků v něžném dívčím provedení.  Dívky soutěžily v kategorii Z5 a Z9. Úspěšnými řešitelkami domácího kola byla děvčata z pátého ročníku, konkrétně z V. C: Ella Konečná , Sofia Pandadisová a Šarlota Šimečková a dále z V. A: Vanda Šimková a Sára Struhařová. Velmi nás potěšila Erika Svobodová z IX. A, která do okresního kola prostoupila i přes velkou obtížnost úloh v této kategorii. V okresním kole je první důležitou metou zařadit se mezi úspěšné řešitele, což se všem dívkám z pátého ročníku povedlo skvěle. Neminula nás ani krásná místa v první desítce, medaile jsme sice nechali ostatním, ale těsně pod nimi byly všechny příčky naše 😊. Největším úspěchem byla práce Elly Konečné ze třídy V. C, stačil jeden jediný bod a byla by na prvním místě. Všem dívkám gratulujeme a děkujeme za krásnou reprezentaci naší školy. 

       

      Mgr. Zuzana Hynčicová

       

       

    • Za památkami hlavního města Prahy
     • Za památkami hlavního města Prahy

     • V termínu 24.-25.1.2022 vyrazily třídy II.C, IV.B a V.C do Prahy, kde na ně čekal okruh po památkách našeho hlavního města. Počasí nám přálo, turistů bylo minimálně, a tak mohl náš dvoudenní výjezd začít. U všech památek čekaly na žáky úkoly, které plnili na výbornou a dozvěděli se tak spoustu zajímavostí. A co všechno jsme vlastně viděli? Vyšehrad, stejnojmenný hřbitov a hrobku Slavín, kostel sv. Petra a Pavla, rozhlednu Petřín a zahrady, Strahovský klášter, Pražský hrad a katedrálu sv. Víta, Hradčanské náměstí, kostel sv. Mikuláše, Malostranské náměstí, Karlův most a mostecké věže, Národní divadlo, Staroměstské náměstí, Pražský orloj, Týnský chrám, Prašnou bránu, Obecní dům, Václavské náměstí a Národní muzeum. Právě v Národním muzeu byl pro žáky připraven zajímavý program a prohlídka historické budovy. Třídy čtvrtého a pátého ročníku absolvovaly program s názvem Od trilobitů po mamuty, kde si připomněly hlavní éry pravěku a jejich obyvatele. Pro žáky 2. ročníku byl připraven program s názvem O pejskovi a kočičce, který je vrátil do minulosti a seznámil je tak s nejdůležitějšími okamžiky českého národa. Další zastávkou bylo muzeum Karla Zemana. Karel Zeman je považován za jednoho ze zakladatelů československého animovaného filmu, a tak si žáci mimo jiné vyzkoušeli natočit svůj vlastní film. Poslední zastávkou bylo Muzeum fantastických iluzí, které jim zábavnou formou ukázalo, co dokáže jiný úhel pohledu.  Co si z Prahy odnášíme? Určitě vzpomínku na krásy našeho hlavního města, spoustu nových informací, pro některé žáky premiéru v jízdě metrem, jiným se zase těžko vracelo k nám do Zlína se slovy: „Nevím, jak si zase zvyknu, v Praze je totiž skoro všechno ze zlata“.

                                                                                                                                                     Mgr. Markéta Krotká