Novinky

 • /
    • Jablečný týden ve 4. oddělení ŠD
     • Jablečný týden ve 4. oddělení ŠD

     • Ve čtvrtém oddělení školní družiny jsme se věnovali tento týden jablkům. Ochutnávali jsme různé odrůdy a bodovali chuť. Vyhledávali jsme na internetu informace, jaké vitamíny jablka obsahují a čím jsou pro naše zdraví prospěšná. Vyhledané informace jsme si zaznamenali a v pátek jsme tento šťavnatý a zdravý týden ukončili vařením jablečného kompotu.

      Erika Salkim

    • Planetárium a vědecký park VIDA! v Brně
     • Planetárium a vědecký park VIDA! v Brně

     • Ve středu 24.11.2021 vyrazily třídy II.C, III.C, IV.B a V.C do Brna, kde pro ně byl připraven program v planetáriu a vědeckém parku VIDA!

      Nejprve navštívili žáci planetárium, kde si vyzkoušeli potěžkat jednotlivé vesmírné objekty, dalekohledy pozorovali oblohu, viděli model vesmírné sondy, prošli se noční oblohou, připomněli si pojmy jako: souhvězdí, mléčná dráha, východ a západ Slunce, světové strany, podívali se na naši planetu Zemi z vesmíru. Hlavně ale zhlédli představení, která se promítala na stěnách kopule jednoho z objektů planetária.

      Pro naše nejmladší žáky bylo připraveno představení s názvem: Ptačí ostrov, které jim odpovědělo na tyto otázky: Čím drží svět pohromadě? Kde najdeme Ptačí ostrov? Má Měsíc skutečně tisíc tváří? Kam ukazuje Severní hvězda? Podaří se Tomášovi s Katkou napravit celou neplechu a zachránit kouzelnou říši za knihovnou?

      Starší žáci viděli program: Cesta za miliardou hvězd. Tento program byl zaměřen na historii poznávání vesmíru, názvy hvězd a souhvězdí, měření vzdáleností, vznik a vývoj hvězd, orientaci na hvězdné obloze s mottem: Pokud platí známé fyzikální zákony, jsou mezihvězdné lety nedosažitelným snem.

      Z planetária už jsme se přesouvali do vědeckého parku VIDA!, kde na nás čekalo na ploše 6200 m² přes 180 interaktivních exponátů, díky kterým naši žáci objevovali, jak funguje svět kolem nás. Expozice byly rozděleny do šesti tematických celků: Planeta, Civilizace, Člověk, Mikrosvět, Dětské science centrum, každý si tak našel to své. Jak je toto objevování bavilo, už se můžete podívat v galerii.                                                                  

      Mgr. Markéta Krotká

    • Přestávky v pohybu
     • Přestávky v pohybu

     • I v letošním školním roce jsme na I.stupni navázali na tradici společných tanečních chvilek o velké přestávce. Žáci se schází na koberci v prvním patře a mají možnost se hýbat v hudebním rytmu. Moc nás těší, že děti při online výuce nezapomněly na pohyb a naopak na tyto aktivity netrpělivě čekají a užívají si je.

                                                                                                                           Mgr. Gabriela Pippalová

    • Učení venku
     • Učení venku

     • Letošní krásný podzim přímo vybízí k učení venku. Žáci třídy II. B se v úterý vydali nejprve na vycházku po Malenovicích. Cestou poznávali stromy, připomínali si názvy ulic a historii Malenovic. V rámci pracovních činností se pustili do výtvorů z listí. Hlavy skřítků, veselé i smutné obličeje je plně zaměstnali. Nejvíce se obávali, aby jim výtvory nikdo nezničil a těšili se, jak to cestou ze školy zkontrolují. Materiálu ke tvoření je zatím všude dost a za chvíli ho nahradí bílý sníh. Někdy stačí k radosti docela málo. Jako bonus si žáci užili pobyt na čerstvém povětří.

      Mgr. Libuše Přílučíková

    • Zvířátka z ovoce
     • Zvířátka z ovoce

     • V pátek 12. listopadu tvořili žáci třídy II. B v předmětu výtvarné tvoření zvířátka z ovoce. Minulý týden poznávali ovoce v hodinách Člověk a jeho svět a tak si učivo o ovoci tento týden netradiční formou zopakovali. Pod šikovnými rukami vznikali ježci, ptáčci, srnky. Někteří žáci si to doma vyzkoušeli s kaštany a s ovocem je to o mnoho snazší. Stačí párátka, protože ovoce je měkké. Využili jsme i ovoce do škol, které žáci obdrželi ve čtvrtek. Netradiční pochoutky žáci ochutnali a kdo nechtěl, ten zanese pochoutky v pondělí při vycházce ptáčkům a zvířátkům v okolí hradu v Malenovicích. Určitě potěší pohled na naše výrobky i další děti, které rády tvoří. Tak hurá do toho!  

       Mgr. Libuše Přílučíková

    • NE/ZAPOMENUTÉ POMNÍKY
     • NE/ZAPOMENUTÉ POMNÍKY

     • 11. listopad si každý z nás spojuje především se svátkem svatého Martina, který má přijet na bílém koni. Málo-kdo si však vzpomene, že v tento den skončila 1. světová válka. V kalendáři najdeme, že je to "Den válečných veteránů".  Národní pedagogická knihovna a muzeum Jana Ámose Komenského při příležitosti tohoto významného svátku odměnila pamětním listem účastníky projektu NE/ZAPOMENUTÉ POMNÍKY  1. světové války. Za naši školu se tohoto projektu zúčastnili žáci letošní třídy II. B. Již v loňském školním roce zadali do systému pomník v Malenovicích, v Pohořelicích, v Karlovicích. Na konci roku přidali pomník  z obce Spytihněv a na začátku letošního školního roku pomníky v Otrokovicích a Kvítkovicích. Za třídu VII. B byla zaslána omalovánka Nely Zádrapové o legionáři Štěpánu Bradáčovi. Všechny příspěvky i fotografie jsou pravidelně umisťovány na facebooku Národní pedagogické knihovny a muzea J. A. Komenského. Všem účastníkům projektu děkujeme.

       Připomenout si válečné útrapy můžeme i my všichni. Symbolem připomínky válečných veteránů se stal kvítek vlčího máku, protože právě vlčí máky kvetly na polích, kde byly pohřbeny tisíce vojáků, kteří během první světové války padli. U nás máme Den válečných veteránů v kalendáři od roku 2001, ve světě si jej připomínají mnohem déle. Zakoupením vlčího máku za 30 Kč na vybraných místech v ČR můžete i vy všichni přispět na zaznamenání vzpomínek válečných veteránů. 

      Mgr. Libuše Přílučíková

    • Halloween ve II. oddělení ŠD
     • Halloween ve II. oddělení ŠD

     • Ve II. oddělení ŠD slavíme Halloween.

      Už při vstupu do našeho oddělení upoutá každého návštěvníka velká dýně přes celou plochu dveří. Třídu i okna si děti vyzdobily, strašidýlky, pavoučími sítěmi, veselými dýněmi, černými kočkami i velkým kostlivcem, na kterém jsme si procvičili názvy i význam kostí v lidském těle. Děti si vyráběly masky z papíru a některé se oblékly do strašidelných kostýmů. Zatancovali jsme si i zazpívali a nechyběly hry a legrace. Vydlabali jsme si vlastní dýni. Touto cestou děkuji všem dětem a rodičům za krásné dýně v rámci naší družinové výstavy. Také si děti ze všech oddělení zasoutěžily na školní zahradě v rámci družinové akce s názvem Putování za dýněmi. S kartičkou děti obcházely jednotlivá stanoviště a plnily zajímavé úkoly. Koncem prvního listopadového týdne proběhne vyhodnocení soutěže včetně odměn. Společně jsme si všechny činnosti moc užili. 

      Mgr. Iveta Frolková