Novinky

 • /
    • Skřítci
     • Skřítci

     • V letošním školním roce provází žáky třídy II. B skřítci paní Vítězslavy Klimtové, české malířky a spisovatelky. Paní Klimtové kreslila skřítky a pohádkové postavy lesů, hájů, luk, ... Žáci se v rámci svého projektu "Za vůní bylin po hradech a zámcích" ocitají právě v těchto prostředích. Sbírají byliny, zpracovávají je. V rámci pracovních činností vytvořili krásné skřítky z přírodních materiálů. 

      Mgr. Libuše Přílučíková

    • 28. ročník ankety Suk – čteme všichni
     • 28. ročník ankety Suk – čteme všichni

     • Dne 1. června 2021 se v Pedagogické knihovně J. A. Komenského konalo slavnostní vyhlášení Ceny za literaturu pro děti a mládež „Suk - čteme všichni“ na podporu čtenářské gramotnosti za rok 2020. Tuto cenu již 29 let pořádá Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského (NPMK), Sukova studijní knihovna pro mládež, a to za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

      Cena byla vyhlášena ve třech kategoriích:

      • Cena dětí v Anketě „Suk - čteme všichni“ – anketa, v níž hlasují sami dětští čtenáři (ze zaslaných hlasů organizátoři vylosují vždy 50 dětí, které dostanou odměnu v podobě kvalitní knihy)
      • Cena učitelů za přínos k rozvoji dětského čtenářství – hlasování odborné poroty učitelů o knihách českých autorů
      • Počin školních knihoven – hlasování poroty o zajímavém projektu školní knihovny

      V kategorii dětí, které hlasují o nejoblíbenější knihu minulého roku, zvítězila kniha Prašina – bílá komnata, spisovatele Vojtěcha Matochy, z produkce nakladatelství Paseka. Tato kniha získala i cenu Noci s Andersenem.

      My máme velkou radost, že mezi vylosovanými dětmi byla i žákyně třídy II. B Karolína Tomanová. Karolínce děkujeme, že se do ankety zapojila a gratulujeme k pěkné knize.

      Mgr. Libuše Přílučíková

    • Logická olympiáda
     • Logická olympiáda

     • V letošním školním roce se opět naši žáci mohou zúčastnit Logické olympiády pořádané Mensou ČR. Jedná se o soutěž, která nevyžaduje naučené znalosti, ale schopnost samostatně, kreativně a pohotově uvažovat.

      KAŽDÝ soutěžící se musí registrovat na www.logickaolympiada.cz. nejpozději do 30. září 2021. Potom v daném termínu vyplní online test:

      kategorie A: žáci prvního stupně základních škol  (3. – 5. třída) ve dnech 1. – 7. října 2021

      kategorie B: žáci druhého stupně základních škol ve dnech 8. -  14. října 2021

      kategorie C: studenti všech druhů středních škol ve dnech 15. – 21.  října 2021

      kategorie A1, A2: mateřské školy a 1. a 2. ročník základní školy ve dnech 22. - 28.  října 2021 

      V základním kole soutěžící vyplní krátký on-line test. Délka testu je  20 minut pro kategorii A1 a A2, 30 minut pro kategorie A a B. Nejlepší řešitelé  z kategorií A, B a C postoupí do krajských kol. Nejlepší řešitelé z kategorie MŠ ve vybraných okresech postoupí do okresních kol. Soutěžící z kategorie A1 a A2 absolvují jen základní kolo a nepostupují do krajských kol.

      Krajská kola letos proběhnou 5. listopadu 2021, celostátní kolo se uskuteční v Míčovně Pražského hradu 29. listopadu 2021.

      Případné dotazy zodpoví Mgr. Gabriela Pippalová, můžete ji kontaktovat na e-mailu pippalova@zsmalenovice.cz.

    • II. B - Projektový týden v Lednici
     • II. B - Projektový týden v Lednici

     • V letošním školním roce pracují žáci třídy II. B na projektu "Za vůní bylin po hradech a zámcích". Hned na začátku školního roku se proto vydali na týdenní pobyt do Lednice. Na úvod nemohli vynechat zámek ve Valticích, který byl hlavním sídlem rodu Lichtenštejnů (1395 - 1945) a ukrývá druhou nejdelší enfiládu v Evropě. Rod Lichtenštejnů dnes žije v malinkém státě Lichtenštejnsko, který má jen 35 tisíc obyvatel. Jeho hlavním městem je Vaduz. Právě zde stojí na skále nad městem jejich dnešní sídlo. Žáci ve Valticích prošli soukromé pokoje posledního knížete Františka a reprezentační okruh. Prohlédli si také anglický park, který zámek obklopuje. Celý Lednicko-valtický areál leží na pomezí Moravy a Dolního Rakouska. Další dny už pobývali žáci v Lednici. I zde na ně čekal bohatý program. Postupně navštívili Janův hrad, pluli lodí k Minaretu, vyšlapali 302 schodů až na jeho poslední ochoz, ze kterého měli nádherný výhled. V zámku navštívili všechny okruhy - reprezentační místnosti, soukromé pokoje dospělých i dětské pokoje s výstavou loutek. Exotické rostliny obdivovali ve skleníku, ale také po celém parku. Prohlédli si také Maurskou vodárnu. Žáky okouzlily také krásně vysázené francouzské zahrady. Vydali se stezkou po okolí. V blízkosti Lednice se nachází 6 rybníků, z nichž největší je Nesyt. My jsme procházeli mezi Prostředním a Mlýnským rybníkem k dalším památkám - Nový dvůr a Apollonův chrám. Ze střechy byl nádherný výhled na okolí a v rybníku mohli pozorovat a určovat bezpočet vodních ptáků.  Během dne si žáci procvičovali také učivo z první třídy, čtení, počty. Naučili se téměř celou abecedu, podle které řešili zašifrovaná slova. Poznávali stromy a byliny. Po prázdninách tak začali pracovat netradičně, ale velmi brzy si na náročné pracovní tempo zvykli. Vyzkoušeli si komunikaci a vystupování na veřejnosti. Domů se vrátili unaveni, ale plni nových zážitků a nově získaných informací. Ve škole budou ve své práci na projektu pokračovat a určitě navštíví další zajímavá místa a poznají další léčivé bylinky. Všechny žáky, kteří se pobytového týdne v Lednici zúčastnili chválím a děkuji rodičům i vedení školy, že nám umožnili v rámci učení venku uskutečnit tento nádherný projektový týden. 

      Mgr. Libuše Přílučíková

    • Výsledky finálního kola Velkomoravské olympiády
     • Výsledky finálního kola Velkomoravské olympiády

     • Na samý závěr loňského školního roku jsme obdrželi výsledky finálního kola Velkomoravské olympiády v I. kategorii pro 4. - 6. třídy. Naši školu reprezentovali tito žáci Natálie Tomíčková, Veronika Velčovská, Johana Vavrušová a Robert Večerka. První místo nám sice uniklo, ale další krásná místa hned za sebou (2., 3., 4., 5.) obsadili naši žáci a stali se tak i nejlepším školním týmem. V těchto dnech obdrželi odměny od pořadatele Slovanského hradiště v Mikulčicích. Všem žákům ještě jednou gratulujeme a věříme, že se zapojí do soutěže i v tomto školním roce.

      Mgr. Libuše Přílučíková 

    • Vyhodnocení soutěže "Staré stromy a jejich obyvatelé"
     • Vyhodnocení soutěže "Staré stromy a jejich obyvatelé"

     • Při příležitosti Dne stromů v roce 2020 vyhlásila Arnika výtvarnou a literární soutěž pro žáky mateřských, základních, uměleckých i speciálních škol v Moravskoslezském kraji. Vzhledem k velkému počtu účastníků i z jiných krajů se rozhodli soutěž rozšířit pro všechny. Do soutěže se zapojili také žáci "loňské třídy I. B", kteří na svých obrázcích zachytili naši lípu v Malenovicích.  Výsledky soutěže dorazily až o prázdninách a udělaly nám velkou radost. 

       Odborná porota vybrala z těchto obrázků také dva naše žáky. Na krásném 2. místě v kategorii 0. - 1. třída se umístil se svým obrázkem Illia Podoprygora. Speciální cenu za kombinované dílo obrázek s textem obdržel Viktor Holubec. Všem žákům, kteří se zúčastnili děkujeme a úspěšným žákům samozřejmě gratulujeme.  Ceny obdrželi úspěšní žáci první školní den a určitě měli velkou radost. Gratulujeme!

      Na vítězné obrázky se můžete podívat zde https://poodrizije.cz/…tez, fotogalerii všech příspěvků najdete tady https://poodrizije.cz/…eti.

        Mgr. Libuše Přílučíková