Novinky

 • /
    • Přání na prázdniny
     • Přání na prázdniny

     • Vážení rodiče,

      Přejeme Vám i Vašim dětem krásné prázdniny, hodně zdraví, pohody a zážitků.

      V září se budeme těšit na další spolupráci. 

       

      Srdečně 

      Vedení školy

    • Sportovní den II.st
     • Sportovní den II.st

     • V posledním týdnu letošního školního roku se konal Sportovní den pro II. stupeň. Přestože hodin tělesné výchovy bylo v letošním roce opravdu málo, podařilo se natrénovat tak, že vybraní zástupci tříd mohli celé škole ukázat své nejlepší výkony. Sportovci soutěžili v následujících disciplínách:

      1. Běh na 60 m

      2. Štafeta 4x100 m

      3. Skok do dálky

      4. Vrh koulí

      Spolužáci, kteří nesportovali, velmi hlasitě podporovali své “vyvolené”.

      Nechyběly ani hudební přestávky doplněné skvělými tanečními výkony, zejména žáků starších ročníků.

       

      I.Bělíková a V.Najman

    • Naše Malenovice
     • Naše Malenovice

     • Projekt I. stupně naší školy k výročí 700 let první zmínky o Malenovicích vyvrcholil ve čtvrtek 24. června 2021. Žáci se už od poloviny května věnovali ve svých třídách historii, přírodě i současnosti Malenovic. V minulosti tvořily Malenovice samostatný šlechtický statek. V roce 1321 se v listině Jaroslava z Částkova objevuje ve svědečné řadě Mikuláš z Malenovic. Ve všech třídách žáci bádali, vyráběli, připravovali se na závěrečný výstup, kterým byl předem domluvený průvod po zajímavých místech. Žáci obdrželi malého průvodce, který je těmito místy provázel. Ze všech prací vznikne na začátku roku výstava v prostorách školy, doplněná fotografiemi z dnešního dne. První místo, které žáci společně navštívili byl bývalý hřbitov, naproti dnešní Tyršovy sokolovny. V minulosti zde mj. stála i hrobka Šternberků, kaple sv. Rosalie, která byla za minulého režimu necitlivě odstraněna. Žáci na toto místo symbolicky uložili květinový erb rodu Šternberků a kolem pamětního kamene vytvořili 8 symbolických paprsků, které připomínají osmicípou hvězdu. Moc děkujeme rodičům, kteří zachytili tento nevšední okamžik z výšky. Třída IV. A s paní učitelkou Mgr. Kolářovou připomněla činnost Sokola a žáci si společně zacvičili malou rozcvičku. Poté se přesunuli před kostel, kde stojí památník obětem 1. světové války. Zde toto místo připomněli žáci třídy IV. B pod vedením paní učitelky Mgr. Malé. Po celou dobu s námi šla také Mgr. Dana Ševčíková, která se narodila v Jarolímkově domě č. 119. Na náměstíčku u památného stromu, Masarykovy lípy svobody, nás seznámila s historií tohoto významného místa a pobavila veselými příběhy ze svého dětství. Žáci si zde společně zazpívali píseň "Stromy".

      U pivovaru předvedli scénku žáci třídy V. B pod vedením paní učitelky Mgr. Krotké. Žáci se zde také občerstvili a ochutnali limonádu z místního pivovaru. Poslední zastávka byla u hradu v Malenovicích. Zde si připravili pověst o založení Malenovic žáci třídy IV. C pod vedením Mgr. Osičkové a své dopisy přečetli také žáci třídy III. B pod vedením Mgr. Petrové. Paní učitelka Mgr. Štěpánová si připravila pro všechny hádanky z malenovického nářečí a seznámila všechny s tím, proč se lidem žijícím v Malenovicích říká "Čamlíci". Poté se žáci vyfotografovali. Všechny třídy během tohoto týdne také navštívily prostory hradu Malenovice a také Hájenku, kde vystavuje své krásné práce rodák z Malenovic umělecký kovář Vojtěch Sousedík. Věříme, že žáci se budou na tato místa rádi vracet a budou předávat získané informace dalším generacím. Všem účastníkům patří velké poděkování. 

                                                                            Za celý kolektiv prvního stupně Mgr. Libuše Přílučíková

    • Exkurze 9. tříd
     • Exkurze 9. tříd

     • V úterý 15. června 2021 jsme v dopoledních hodinách s žáky devátých tříd navštívili hvězdárnu a planetárium v Uherském Brodě, kde byl připraven zajímavý program. 

      K planetáriu a hvězdárně jsme došli PLANETÁRNÍ STEZKOU. Na této stezce od vlakového nádraží po hvězdárnu v délce 1,9 km jsme spolu s průvodcem a odbornou přednáškou prošli infopanely a modely zmenšených planet, které jsou poměrově přizpůsobeny skutečné velikosti a poměry vzdáleností těles odpovídají vzdálenosti ve sluneční soustavě. V planetáriu jsme zhlédli film a pokračovali do hvězdárny. Následně se nám dostalo podrobného výkladu o historii i současnosti zdejších astronomických pozorování. Prohlédli jsme si dalekohledy, všechny typy slunečních hodin, dozvěděli se spoustu zajímavostí o pozorování Slunce a komet. 

      Hvězdárna a planetárium v Uherském Brodě pořádají také spoustu zajímavých akcí pro veřejnost. Nabídku a více informací naleznete na stránkách: https://hvezdarnaub.cz/

      Ing. Věra Benkovičová

    • Komenský do třídy
     • Komenský do třídy

     • Žáci třídy I. B uspěli se svým videem na téma Komenský a platidla ve výše uvedené kampani. Za měsíc květen vyhráli tentokrát krásné 3. místo. Fotografie k filmu z nákupu za 200 Kč s portrétem Komenského zasílali zákonní zástupci jako dobrovolný úkol v rámci distanční výuky. Společně jsme si ukazovali, na jakých bankovkách se tato osobnost postupně v minulosti objevila. Kolik se za tyto peníze dalo nakoupit základních potravin ve své době, kolik se dá nakoupit dnes. Po návratu do školy žáci nahráli text k tomuto krátkému filmu. Máme velkou radost, že se výsledek naší práce líbil pořádající organizaci Národnímu pedagogickému muzeu a knihovně v Praze i dnes. Děkujeme všem rodičům i žákům třídy I. B.

                                                        Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka

    • Mandaly
     • Mandaly

     • Mandaly můžeme vytvořit různými způsoby. Žáci šestých a sedmých tříd k jejich výrobě v hodinách estetické výchovy využili všechny dostupné přírodniny. Zapojili svou fantazii, představivost, kreativitu a jejich díla byla velmi pěkná!

      Ing. Adéla Hrubošová Pešlová

    • Praktická cvičení z fyziky a chemie v Experimentariu Otrokovice
     • Praktická cvičení z fyziky a chemie v Experimentariu Otrokovice

     • Dne 8. 6. 2021 jsme se konečně dočkali a mohli jsme s třídami VIII.A a VIII.B opět zavítat do Experimentaria v Otrokovicích. Žáci v rámci probíraného učiva fyziky si řešením praktických úloh toto učivo zopakovali. Vyráběli z Merkuru magnetickou hračku, zapojovali elektrické obvody, měřili elektrický proud, počítali elektrický odpor, hledali a zkoušeli jednoduché stoje atd. Zapálení a zájem žáků byl velký a to na ně ještě čekalo mnoho chemických pokusů v laboratoři, které si mohli i sami vyzkoušet jako např. modrá baňka, sloní pasta, falešná krev, nealkoholický bar, hořící ruce, hadi atd. Pan učitel velmi poutavě dětem vysvětloval princip pokusů. Čas, který jsme zde strávili, velmi rychle uběhl a my jsme museli zpátky do školy

      Ing. Věra Benkovičová

    • Třídu zaplnili plazi
     • Třídu zaplnili plazi

     • Jaké to je mít na ruce štíra, užovku červenou, agamu, chameleona či strašilku si vyzkoušeli žáci ze IV.B a III.A. Na besedu za nimi přijel pan Martin Rokos, který je chovatelem terarijních zvířat. Děti se dozvěděly řadu zajímavostí ze života těchto tvorů, o stavbě jejich těla, potravě či rozmnožování. Prohlédly si živého sklípkana, kterého však chovatel raději ponechal v teráriu. Ti nejodvážnější žáci dokonce ochutnali moučné červy.

      Mgr. Martina Malá