Novinky

 • /
    • Schůzka pro budoucí rodiče prvňáčků
     • Schůzka pro budoucí rodiče prvňáčků

     • Vážení rodiče budoucích prvňáčků, 

      srdečně Vás zveme na informační schůzku, která se uskuteční v úterý 1.6. 2021 v 15:30 hodin.

      Schůzka proběhne v jídelně naší školy.

      Těšíme se na Vás

      Mgr. Jana Mačková, zástupkyně ředitelky

    • Z pověsti do pověsti
     • Z pověsti do pověsti

     • Tento krásný výukový program si vybrali žáci třídy I. B v rámci projektového dne mimo školu v okolí hradu Lukova. Již cestou na hrad plnili žáci úkoly, které se týkaly historie a přírody. Na konci cesty je čekala malá odměna - poklad v podobě perníkových netopýrů. Poté se na stezce vybudované v okolí hradu na stanovištích seznámili s pověstmi, které zaznamenal Rudolf Matouš. V roce 1931 nastoupil Rudolf Matouš do lukovské malotřídky a Lukovu zůstal věrný až do konce svého života.  Přímo na hradu si žáci vyslyšeli pověsti "O zakletých dívkách" a "O tajemném průvodu", další zastavení bylo hned za Svatojánskou věží, odkud je krásný výhled. Žákům se nejvíce líbilo na Králkách. Nejznámější pověst "Valdštejnův dub" žákům představila jednoho z majitelů hradu Albrechta Valdštejna. Jména dalších majitelů si žáci vyluštili podle klíče z české abecedy. Žáci si během projektového dne užili také krásného počasí uprostřed zelené přírody. Ve škole pověsti postupně reprodukují a některé si přepisují a malují k nim obrázky. Hrad Lukov je naší partnerskou organizací a určitě se na toto krásné místo v našem regionu budou všichni žáci rádi vracet.

      Mgr. Libuše Přílučíková

    • Projektový den s novinářem
     • Projektový den s novinářem

     • Žáci VII. B se dne 26. května 2021 zúčastnili projektového dne s panem novinářem z redakce iDnes. Žáci se v první části představili a povídali si o novinách - vznik, autoři, obsah.

      Pan novinář žákům představil historii tvorby novin, všechny profese v této oblasti - co dělají korektoři, editoři, grafici a tiskaři. Děti si také vyzkoušely vytvořit svou vlastní titulní stranu novin.

      Pan novinář řekl žákům, že titulek musí:

      - zaujmout,

      - být promyšlený,

      - mít omezený počet písmenek,

      - být dostatečně velký prostor pro něj.

      Různá písmenka mají různou velikost – editoři musejí přemýšlet, jaký titulek vymyslet, v případě že se titulek nevejde na titulní stranu, musí editor obměnit. 

      Žáci tvořili dle pokynů velmi hezké výtvory – velký nadpis, velká fotka (aby zaujala), zajímavé zprávy (od nehod přes sport až po politiku). Dále se měli zamyslet nad zprávami a rozhodnout o jejich důležitosti – Co bude čtenáře zajímat? Která zpráva není pro veřejnost důležitá? Co budou čtenáři číst? 

      Žáci se v průběhu ptali na zajímavé otázky:

      "Jak se novináři dozvědí o výsledku z fotbalu?"

      "Komu patří noviny iDnes?"

      "Co si myslíte o situaci v Izraeli?"

      Následně proběhl společný rozbor žákovských výtvorů – Co se podařilo, co vylepšit, jak lépe zaujmout novinovým titulkem, jaké obrázky změnit nebo přidat apod.

      Diskuze byla velmi bohatá a zajímavá, žáci měli plno otázek k politické situaci, historii, sportu nebo o válečných konfliktech ve světě. V rámci přednášky žáci propojili znalosti ze všech předmětů - nakreslili obrázky, spočítali strany v novinách, napsali krátkou zprávu, zopakovali si evropské a asijské státy...

      Projektový den je obohatil o nové komunikační dovednosti, znalosti, ale také zážitky z novinářské profese.

      Vojtěch Najman

    • Projektový den - II. odd. ŠD
     • Projektový den - II. odd. ŠD

     • Dnes do našeho oddělení ŠD zavítali vzácní hosté. Za Lesy České republiky za námi přijela paní Ing. Michaela Heraltová se svým kolegou, kteří s sebou přivezli dětem ukázat vycvičeného loveckého psa jménem Nor. Děti nadšeně odpovídaly na otázky, jak se máme správně chovat v lese, proč je pro nás les tak důležitý, jaké rostliny či houby mohou být pro nás nebezpečné. Všichni jsme ocenili ukázky větviček z různých stromů, obrázky lesních zvířat, ukázky paroží, kostí, zubů i kožešin. Děti měly možnost vidět hmyz, který škodí stromům, ale prohlédly si zblízka i užitečné brouky. Mohly názorně vidět, jak roste strom od malého semínka. Na krásných dřevěných skládačkách jsme si zopakovali známá lesní zvířata i jejich mláďata. Nejvíce se dětem líbilo tisknout dle obrázků správné stopy lesních zvířat. Největší pozornost si nakonec zasloužil velice hodný a poslušný pejsek Nor. Děti si dnes odnesly nejen spoustu nových informací, ale také mnoho krásných zážitků. Nechyběly ani malé dárečky od našich hostů, kterým moc děkujeme za krásné odpoledne v družině a budeme se těšit někdy opět na viděnou. 

      Mgr. Iveta Frolková

    • Projektový den „učení venku“ v Luhačovicích
     • Projektový den „učení venku“ v Luhačovicích

     • V úterý 20. května se žáci třídy I. B vydali v rámci projektového dne mimo školu a učení venku do Luhačovic. Luhačovice jsou lázeňské město ve Zlínském kraji. Mezi nejznámější prameny patří Vincentka, Aloiska, Ottovka a pramen Dr. Šťastného. Žáci se u jednotlivých pramenů zastavili a ochutnali místní léčebnou vodu. Paní Mgr. Psotová z Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně, pobočky Luhačovice jim ke každému pramenu sdělila další zajímavé  informace. Žáci si vyzkoušeli také další léčebnou proceduru - vzduchoplavbu. Na procházce pozorovali a povídali si o oblečení k různým příležitostem. Navázali tak na aktivity ze školy, kdy si společně četli "Příběh vyšívaného šátku". Objevovali tak práci našich předků během měsíců v kalendářním roce a jejich cestu za splněním snu, pořídit si kus oblečení, nebo doplňku, který se jim líbil. Práci předků jsme obdivovali na dobových krojích. Jednou z technik zdobení na Zlínsku byla technika modrotisku. Žáci se s ní seznámili alespoň pomocí falešného modrotisku, který si vyzkoušeli. Obdivovali tradiční formu, kterou jim paní lektorka přinesla na ukázku. Na závěr si vyzkoušeli finanční gramotnost při nakupování lázeňských oplatků.  Doufám, že doma rodiče potěšili nejen oplatky, ale také novými informacemi či zážitky.  

      Mgr. Libuše Přílučíková

    • Žákovský parlament
     • Žákovský parlament

     • Minulý týden proběhlo online setkání představitelů žákovských parlamentů z několika zlínských škol v rámci projektu MAP II s názvem Tvoříme školu. Za naši školu se tohoto setkání účastnili vybraní zástupci ŽP ze třídy VIII .B, Filip Šlampa a Karel Opravil, kterým tímto za vynikající reprezentaci školy moc děkujeme. 

      Jmenovaní žáci našeho školního parlamentu představili zástupcům odboru školství MMZ projekt, na kterém se podíleli i ostatní členové ŽP na svých schůzkách. I jim patří za skvělou práci velké poděkování. Odhlasovali jsme několik návrhů, které vám nabízíme v přiložené prezentaci. Doufáme, že jejich realizace podpoří sportovní aktivity i nadšení žáků naší školy. 

      Zakovsky_parlament.pptx

      Mgr. Iveta Frolková

    • Školní hřiště otevřeno
     • Školní hřiště otevřeno

     • Informujeme vás o otevření školního hřiště pro veřejnost od středy (19.5.2021), podle stanovené otevírací doby: pondělí až neděle 14:00-20:00 hodin.

      Vedení školy

    • Projektový den ve škole - Včely
     • Projektový den ve škole - Včely

     • Den plný zajímavostí zažili ve středu 12. května žáci třídy I. B. Hostem projektového dne byl včelař pan Tomíček. Žáci si už před jeho příchodem četli zajímavosti ze života včel a v rámci čtení s porozuměním plnili zajímavé úkoly. Přiřazovali kartičky "Hádej kdo jsem " k obrázkům včel podle dělby práce v úlu. Počítali zajímavé příklady, poznávali medonosné rostliny. Pan Tomíček seznámil žáky s kalendáriem včelaře, co všechno musí včelař dělat v jednotlivých ročních obdobích. Žáci mohli pozorovat živé včely v proskleném rámu, seznámili se se stavbou těla včely. Dále žáky seznámil s dalšími včelími výrobky, součástí byla i ochutnávka. Velký zájem byl o potřeby včelaře k jeho práci a ochranné oblečení. Na závěr si žáci s panem Tomíčkem vyrobili rámek do úlu. Při závěrečné diskuzi už žáci uváděli, proč jsou včely v přírodě tak důležité. Bez opylování rostlin by se většina rostlin nemohla rozmnožovat, nebyla by úroda. Bez rostlin a stromů by nebyl kyslík. Med a další produkty jsou vedle toho druhořadé. I když tyto produkty člověk využívá a využíval už od minulosti. Žáci s vyzkoušeli výrobu medového mýdla. Věřím, že v přírodě nebudou zbytečně trhat žádné rostliny a pokud dostanou nějaké včelí žihadlo, na včelky nezanevřou. Panu Tomíčkovi moc děkujeme a budeme se těšit na další zajímavá setkání.

      Mgr. Libuše Přílučíková

    • Canisterapie v ŠD
     • Canisterapie v ŠD

     • Ve středu 12. května 2021 přijela v rámci Projektového dne do naší družiny vzácná a nám velmi milá návštěva.

      Paní  Mgr. Dita Neudeková, která se zabývá canisterapií. Na sezení přišla se dvěma pejsky plemene Parson Russel teriér – Maybe a Hope. Ta nás seznámila s pojmem canisterapie - terapie s pomocí psa, který využívá pozitivního působení psa na zdraví člověka. Děti se dozvěděly mnoho nových informací, např. jak psy hladit, krmit, česat, jak se zachovat při napadení zlým psem, základní povely psů a spoustu dalšího. Nejvíce se ale dětem líbily různé triky a neobvyklé povely, které mohly s pejsky vyzkoušet na vlastní kůži.

      Po celou dobu si chlupáči vedli skvěle a přesvědčili nás o tom, že canisterapie vyžaduje perfektní přípravu psa. Svou prémii dostali všichni malí účastníci a to v úplném závěru akce, kdy nám jejich chovatelka dovolila se s oběma pejsky pořádně pomazlit.

      Paní Neudekové moc děkujeme a všichni se těšíme na další návštěvu.

      Mgr. Miluše Nožičková

    • Soutěž s ČEZ o hodnotné ceny
     • Soutěž s ČEZ o hodnotné ceny

     • Vezmi mobil, natoč zajímavý pokus z fyziky a vyhraj 200 tisíc pro svoji školu. Soutěž „Vím proč“ láká žáky základních a středních škol na objevování krásy a tajemství fyziky zábavnou interaktivní formou. Letošní ročník je věnovaný obnovitelným zdrojům. V těch předchozích byli nejúspěšnějšími fyziky-režiséry žáci a studenti škol z Moravskoslezského a Olomouckého kraje, kteří na stupních vítězů stáli celkem sedmkrát. Zapoj se i ty.

      https://www.svetenergie.cz/cz/vim-proc

      TZ_CEZ_-_Vim_proc_MSK_OLK.docx

      Ing. Věra Benkovičová

    • Učení venku - "Po Šternberské stezce"
     • Učení venku - "Po Šternberské stezce"

     • V úterý 11. května se žáci třídy I. B vydali v rámci učení venku "Po Šternberské stezce". Jde o fiktivní stezku, kterou představili přede dvěma lety žáci naší školy veřejnosti. Stezka zachycuje panství majitelů Malenovic v blízkém okolí. Žáci si tak projdou "Místo, kde žijí", poznávají ekosystémy a seznamují se s historií regionu. Prvňáčci zasluhují velkou pochvalu, protože celou trasu ušli ve výborném čase. Nejprve objevili poutní místo Svatá voda, odtud se přes Karlovice polní cestou dostali do obce Oldřichovice. Tam na ně čekala paní Pavla Hradilová, restaurátorka z muzea. Společně s několika výtvarníky se s odstupem vydali za žáky, aby navštívili kostelík sv. Jiljí v Pohořelicích. V minulosti zde stávalo městečko Podhradí, po němž v blízkém okolí zůstaly zbytky valů. Po celou dobu žáci pozorovali živočichy a poznávali rostliny. Odpočinek našli u rybníka, kde krmili kačeny a ryby. Nad hlavami jim kroužili rackové. Paní Tihelková nás pustila na prohlídku dvoru Leopoldov, který je pojmenován po Leopoldu Šternberkovi. Za první republiky už zde sídlil Moravský zemský hřebčín. Po revoluci statek zakoupila rodina Tihelkova, která ho dala do pořádku. Pan Tihelka se zasloužil o to, aby na základě krve pohořelských hřebců bylo uznáno nové plemeno "Moravský teplokrevník". V blízkosti dvoru se nachází nejstarší most v okrese Zlín z r. 1910. Trasu jsme zakončili v parku v Pohořelicích, kde si žáci prohlédli kapličku, tři aleje, kostel a zámek už jen zvenčí. Kostel zde nechal postavit Jakub Arnošt Lichtenštejn-Kastelkorn, olomoucký biskup, který korunoval Marii Terezii na českou královnu. Po celou dobu se žáci chovali slušně, pochvalu obdrželi i od dospělých, se kterými se po cestě potkávali. Věřím, že si prohloubili znalosti ze svého regionu a budou tato místa rádi navštěvovat i v budoucnosti.

      Mgr. Libuše Přílučíková

    • Informace k provozu škol
     • Informace k provozu škol

     • Informujeme, že na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Klient nebo sportovec (příp. jeho zákonný zástupce) bude dokládat skutečnost, že byl ve škole negativně testován nejdéle před 72 hodinami čestným prohlášením.

      Vedení školy

    • Výuka od 10.5.2021
     • Výuka od 10.5.2021

     • Vážení a milí žáci, rodiče, zasíláme první informace k obnovení výuky. Jsme rádi, že se postupně vrátíme k osobním setkáním a běžné výuce, zatím alespoň každý druhý týden.

      V prvním týdnu (lichém) od 10.5. přijdou do prezenční výuky třídy 6. A, 6. B., 7. A, 7. B a 9. C.

      V sudém následujícím týdnu od 17.5. bude probíhat prezenční výuka 8. A, 8. B, 9. A, 9. B.

      Dále se bude střídat tento rozpis, dokud nebude vládou ČR rozhodnuto jinak.

      Informace k nástupu do školy dostanete od třídních učitelů.

      Přejme si všichni společně pevné zdraví, dostatek sil k úspěšnému dokončení školního roku a těšíme se již na setkání s Vámi. 

      Jménem pedagogů a vedení školy Vás srdečně zdraví Zdeňka Jančíková

    • Naší přírodou
     • Naší přírodou

     • Právě tak se jmenuje časopis ekologické organizace Sluňákov. Žáci třídy I. B do něho pravidelně zasílají své příspěvky a šťastnými výherci se stali žáci Jakub Pipiš a Matěj Szorád. Oba obdrželi na památku trička a drobné odměny. Kubík zaslal své pozorování šnečka Doubka a Matěj zase pozoroval hrdličku zahradní. Zaslané fotografie jsou ze sledování z minulého roku, ale Matěj pozoruje na svém balkónu hrdličky i v letošním roce. Oba hoši si zaslouží velkou pochvalu. Věřím, že ostatní žáci jim tento úspěch přejí a všichni se budou do těchto krásných aktivit zapojovat i v budoucnu. Poděkování samozřejmě patří i rodičům žáků.

      Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka

    • Učíme se venku
     • Učíme se venku

     • V pátek 30. dubna se žáci třídy I. B vydali v rámci učení se venku pozorovat domácí zvířata. Po domluvě s rodiči naší spolužačky, si žáci mohli prohlédnout kachny, slepice, ovečky. Ovečky se nechaly od žáků pohladit. V současné době mají také dvě jehňátka, jedno celé černé a druhé flekaté. Ve škole se učíme zvířata nejen poznávat, ale také pojmenovat samce, samici a mládě. Zážitkové učení se žákům líbilo a už nyní se těší na další.

      Mgr. Libuše Přílučíková