Novinky

 • /
    • Návrat do historie
     • Návrat do historie

     • Žáci 6. a 7. třídy se v hodinách estetické výchovy seznámili s počátečním vývojem hudby a hudebními nástroji z doby pravěké. Touto dobou se také nechali inspirovat a zkusili si vyrobit pravěký hudební nástroj z přírodnin. Vzniklo tak spoustu chřestítek, bubnů, tlučků, píšťal a dalších zajímavých výtvorů.

       

      Ing. Adéla Hrubošová Pešlová

    • Stromy a my
     • Stromy a my

     • Žáci třídy I. B se v pondělí 21. září vydali spolu s lektorem Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně s panem Petrem Hrabinou na výukový program věnovaný stromům. Vycházka začala jak jinak u našeho hradu v Malenovicích. Pan Hrabina po cestě ukazoval žákům zajímavé stromy, vyprávěl o živočiších, kteří zde žijí. Žáci si vyzkoušeli dešťový tanec, tvořili technikou LAND-ART, kdy umělci tvoří v přírodě z přírodnin. Od okolí lidských obydlí postupně přešli přes louku, les až k vodě. Objevili místní studánku a měli jedinečnou možnost vidět rybník těsně před vypuštěním. Při zpáteční cestě kolem chat poznávali navíc i podzimní ovoce v zahrádkách. Ti, co dávali pozor, už budou vědět, jak dělíme stromy v lese i poznají jejich zástupce. Ve škole jsme si povídali o stromech, které rostou u vody. Tyto stromy byly pro žáky až na vrbu většinou nové. Při výukovém programu je všechny viděli na vlastní oči. Poznáte také jasan, olši, vrbu a topol? Ten sice žáci znají z obrázků pana Lady a na vycházce jsme ho neviděli, ale žáci si na něho hned vzpomněli. Využijte také krásných podzimních dnů a projděte se po Malenovicích. Krásných míst je zde hodně. Zážitkem může být třeba i vypouštění rybníka a jeho vyčištění. Žáci se výukovým programem zapojí do kampaně "Stromy a my". 

      Mgr. Libuše Přílučíková, tř. učitelka I.B

    • Adaptační programy 6. ročníků
     • Adaptační programy 6. ročníků

     • Tento rok máme dvě nové třídy šesťáků. Někteří z nich jsou s námi na škole již dlouho, jiní k nám dorazili z jiných škol teprve tento rok a tak nám vznikly dva úplně nové kolektivy a to by přece nešlo, abychom pro ně nevytvořili adaptační programy. Pro tento rok jsme nikam nevyrazili a zůstali v prostorách školy, i přesto jsme si společně užili dva super dny bez učení!

      Každá třída měla své vlastní dva dny, tudíž si paní psycholožka Synková užila čtyř dnů společně s žáky na sluníčku. Ano, počasí je něco, co nám vyšlo úplně úžasně. I když s 6. A jsme se pak už docela na tom sluníčku pekli a hledali jsme příjemný stín. Naštěstí areál naší školy je opravdu velký a nabízí i nádherné velikánské stromy, které nám vytvořily tak moc potřebný stín.

      No a čemu jsme se to vlastně věnovali? Přece poznávání se! Spoustu nových informací jsme se o sobě všichni navzájem dozvěděli, spoustu věcí jsme společně zažili a prožili a žáci měli také unikátní možnost poznat lépe své paní třídní učitelky - paní učitelku Kozárkovou v 6. A a paní učitelku Chmelickou v 6. B.

      Dozvěděli jsme se vzájemně o sobě nejen všelijaké informace, ale také to, jak kdo reaguje, jak se kdo chová, jak moc se můžeme na sebe navzájem spolehnout a spoustu dalšího. Každou další aktivitou jsme se učili více si důvěřovat, pomáhat si, mít otevřené oči pro vlastní odlišnosti, které jsou pro nás všechny tak přirozené a zároveň samozřejmě také pro to, co nás sbližuje, no a tak jsme se krok po kroku učili vzájemné citlivosti, abychom spolu začali umět spolupracovat - alespoň o trošku víc, než když náš společný adaptační program začal.

      Paní psycholožka Synková žáky vůbec nešetřila a připravila jim velké výzvy v podobě aktivit, které od nich vyžadovaly velkou vzájemnou zodpovědnost. A musíme říct, že i přes občasné počáteční neúspěchy se všichni žáci opravdu snažili být zodpovědní ve směru k druhým, hledali cesty, jak si pomoci, jak se o sebe vzájemně postarat a nenechat se na holičkách. O kreativní nápady rozhodně nebyla vůbec žádná nouze! My, kteří jsme měli to štěstí žáky pozorovat, moc obdivujeme všechny za jejich nasazení! Snad si žáci tyto zážitky s sebou opravdu přinesou do prostoru své společné třídy a nezapomněli je až v dalekém ale útulném rohu našeho velkého hřiště u doskočiště! 

      Fotky naleznete ve fotogalerii.

      Mgr. Barbora Synková

    • Logická olympiáda
     • Logická olympiáda

     • Také letos mají naši žáci možnost zúčastnit se Logické olympiády pořádané Mensou ČR. Jedná se o soutěž, která nevyžaduje naučené znalosti, ale schopnost samostatně, kreativně a pohotově uvažovat.

      KAŽDÝ soutěžící se musí registrovat na www.logickaolympiada.cz. nejpozději do 30. září 2020. Potom v daném termínu vyplní online test:

      kategorie A: žáci prvního stupně základních škol  (3. – 5. třída) ve dnech 1. – 7. října 2020

      kategorie B: žáci druhého stupně základních škol ve dnech 8. -  14. října 2020

      kategorie A1, A2: 1. a 2. ročník základní školy ve dnech 22. - 28.  října 2020 

      Krajská kola letos proběhnou online 6. listopadu 2020, celostátní kolo se uskuteční v Míčovně Pražského hradu 30. 11. 2020 prezenčně, avšak pro menší počet žáků.

      Případné dotazy zodpoví Mgr. Gabriela Pippalová, můžete ji kontaktovat na e-mailu pippalova@zsmalenovice.cz.

       

      Mgr. Gabriela Pippalová

    • Jsou z nás školáci
     • Jsou z nás školáci

     • Tak jsou z nás školáci. Už třetí týden chodíme do školy. Výukou nás provází kocouři. V letošním roce pracují totiž žáci třídy I. B na celoročním projektu "Se zvířátky pana Lady po Malenovicích". Nejprve jsme si procvičili ruce, motáme klubíčka, která v naší třídě kocouři občas pěkně zamotají. Rytmizujeme Ladovy říkadla, počítáme kolik postav je na obrázcích. Moc se nám povedli kocourci a klubíčka ve výtvarné výchově a výtvarném tvoření. 

      Mgr. Libuše Přílučíková, tř. učitelka I. B

    • Ze života Josefa Lady - beseda se ševcem
     • Ze života Josefa Lady - beseda se ševcem

     • V pátek 11. září se žáci třídy I. B věnovali v rámci svého projektu osobnosti Josefa Lady. Přímo v naší učebně nás navštívil vyučený "švec" pan Klečka, aby žáky seznámil se ševcovským řemeslem, které bylo povoláním tatínka Josefa Lady. Ve škole si čteme z knížky O kocourku Mikešovi. Žáci z krátkého DVD zjistili, že Josef Lada se jako kluk poranil o ševcovský nůž tzv.  knejp a viděl tak bohužel jen na jedno oko. Pan Klečka jim ukázal nejen knejp, ale také další nástroje, které švec potřebuje k výrobě obuvi. Žáci si mohli sáhnout  na různé druhy kůže a také na pravé dřevěné floky. Pan Klečka je i  členem Klubu vojenské historie a jeho zálibou je sběr kuriozit. Přinesl žákům ukázat obuv polárníka, nafukovací a určenou do minus 70 stupňů. Žáci si sami vyzkoušeli, jak těžká byla obuv vězňů v koncentračních táborech, jaké vydávaly zvuky a jak se v těchto dřevěných dřevácích nedalo vůbec rychle pohybovat. Jaká zima asi v nich byla v mrazu a ve sněhu. Protože beseda byla určena žákům první třídy, nechyběly ani aktivity pro ně. Vyzkoušeli si vytvořit obuv z kůže, kterou si pralidé a později chudí lidé vytvářeli omotáním kolem nohy, nebo "papírové" dřeváky. Žáci tak vstřebávají nové informace a zároveň se učí pozorně naslouchat a tyto informace využít ve výuce. Neméně důležité je pro ně i zjištění, jak si lidé dříve obuvi vážili, šetřili si ji a proto v ní chodili málo, většinou jen v zimě. Dnes máme obuv na různé příležitosti, nemusíme ji "dědit" po starších sourozencích či příbuzných.

      Mgr. Libuše Přílučíková

    • DŮLEŽITÉ - ROUŠKY
     • DŮLEŽITÉ - ROUŠKY

     • Vážení rodiče a milí žáci,

      od pátku 18.9.2020 platí nařízení používání roušek ve všech vnitřních prostorách škol a školských zařízení, tzn. i ve třídách. Platí pouze pro II. stupeň. Výjimku tvoří vzdělávací aktivity, jejiž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (tělesná výchova, zpěv apod.)

      Pro I. stupeň platí nadále povinnost nosit roušku ve společných prostorách školy.

      Děkujeme za pochopení

      Vedení školy

    • Platba za školní družinu 2020/2021
     • Platba za školní družinu 2020/2021

     • číslo účtu: 30189-1422344369/0800

      částka: 1 000 Kč (období září - prosinec)

      VS: není

      do zprávy příjemce: jméno a příjmení dítěte + třída

      Školní družina děkuje za zaslané platby.

       

      Ing. Jana Kafková, vedoucí školní družiny

    • Organizace školní družiny
     • Organizace školní družiny

     • Vážení rodiče,

      děkujeme za zájem o školní družinu. Děti jsou rozděleny do jednotlivých oddělení a od zítřka 2.9.2020 probíhá provoz družiny v plném proudu.

      Vzhledem k dokončovacím stavebním pracím v pavilonu družin budou ve středu 2.9. a ve čtvrtek 3.9. dvě oddělení přesunuta do náhradních prostor. 

      Jedná se o:

      III. oddělení paní vychovatelky Kafkové, třídy I:C, IV.B a část II.A

      IV. oddělení paní vychovatelky Salkim, třídy: III.A, III.B, IV.C 

      Vyzvedávání dětí probíhá na základě zavolání na mobilní čísla, která budou uvedena na informační tabuli před vchodem na I. stupeň naší školy.

      Děkujeme za pochopení

      rozvrzeni_oddeleni_2020.docx​​​​​​​

      Ing. Jana Kafková, vedoucí školní družiny