Novinky

 • /
    • Vítejte na nových webových stránkách
     • Vítejte na nových webových stránkách

     • Vážení rodiče a milí žáci,

      Připravili jsme pro vás nové webové stránky naší školy. Při tvorbě jsme kladli důraz na moderní vzhled, uživatelskou přívětivost a bezpečnost.

      Budeme vám přinášet nejnovější novinky z dění naší školy. V přehledně rozčleněných částech naleznete kontakty na zaměstnance, dokumenty, ale i informace o školní družině, školní jídelně, výchovném poradenství apod.

      Krásné akce z minulých let budou stále zdokumentovány prostřednictvím fotografií na starých webových stránkách.

      Polovina prázdnin za námi a my se již teď nemůžeme dočkat na setkání s vámi v novém školním roce 2020/2021.

      Věříme, že se vám nové stránky zalíbí a budete je často navštěvovat.

      Vedení školy a tým informatiků

    • Výsledky mezinárodní výtvarné soutěže „Jaro ožívá“
     • Výsledky mezinárodní výtvarné soutěže „Jaro ožívá“

     • Již pátým rokem spolupracovala třída V. B s Českou společností ornitologickou. V rámci projektů se žáci zapojují do sledování a ochrany ptáků ve svém okolí. Pravidelně se zapojují do kampaně „Jaro ožívá“, kde sledují návraty vybraných druhů ptáků (čápa, vlaštovky, vlhy, kukačky, rorýse a břehule). I v letošním roce se žáci do této kampaně zapojili a obdrželi diplom mladých ornitologů. Potěšující je, že se žáci o návrat ptáků zajímali i letošní smutné jaro. Ve svém okolí zabezpečila třída V. B během pobytu na prvním stupni hned několik skleněných ploch MHD. Na tuto aktivitu bohužel v letošním roce navázat nemohla. Tradičně se zúčastní všech výtvarných soutěží. V loňském roce obdrželi žáci v této mezinárodní konkurenci hned první místo se svým animovaným filmem „Bezpečné nebe“. V letošním roce byla vyhlášena výtvarná soutěž „Jak správně pozorovat ptáky“. Svůj příspěvek pozorování čápa ve Fryštáku zaslala Anička Ševčíková. Ornitology nejvíce oslovila práce Natálie Tomíčkové, která splnila zadaná kritéria soutěže a ve své kategorii 10 – 16 let vyhrála hned první místo. Konkurence byla opravdu bohatá. Práce zasílaly děti z různých států. Vítězné práce si můžete prohlédnout na stránkách České společnosti ornitologické na níže uvedeném odkazu. Natálce patří velká gratulace a všem žákům, kteří pomáhají přírodě a zapojují se do vyhlášených aktivit velké poděkování. Věřím, že se ochraně přírody budou věnovat i v budoucnu.

      http://www.springalive.net/cs-cz/spring_news/Howtobeagoodbirdwatchercontest

      Mgr. Libuše Přílučíková

    • Zázraky se dějí. CD 2020 je natočené…
     • Zázraky se dějí. CD 2020 je natočené…

     • Náš nejstarší sbor Carmina bona měl jako jiní na jaro tohoto roku velké plány. Bohužel kvůli pandemii Covid – 19 se musel takřka všeho vzdát. Až na jeden zážitek. Naši nejstarší zpěváci – deváťáci – se dlouhodobě podíleli na velmi výjimečných výkonech našeho sboru. Měli však ještě sen. Natočit CD na rozloučenou.  A ten se jim i přes všechny nástrahy v úterý 16. 6. 2020 splnil. Ačkoli jsme měli na secvičení daného repertoáru pouze jedno dopoledne, výsledek je úžasný…Vzhledem k vyváženosti jednotlivých hlasů byli osloveni i někteří mladší členové.Kromě všech nadšených zpěváků patří velké poděkování paní učitelce Lucii Ševčíkové za bravurní klavírní výkon. Ovšem bez podpory paní ředitelky PaedDr. Zdeňky Jančíkové, Ph.D. bychom tento hudební  projekt v letošním školním roce nemohli uskutečnit…

      A jaký bude název? Nechte se překvapit…

      Věřím, že pro odcházející žáky to byla nádherná hudební tečka za pěveckými výkony v naší škole. Do další životní etapy vám přeji co nejméně falešných tónů a samou konzonanci 🙂 

      Mgr. Dana Kozárková