Nové ceny stravného

 • /
 • /
   • CENY STRAVNÉHO OD 1.9.2022

   •  

    Na základě Vyhlášky MŠMT ČR č.107/2005 Sb., o školním stravování ve znění pozdějších předpisů, je cena stravného od 1. 9. 2022 stanovena následovně: 

     

    Kategorie strávníků

     

    Žáci ve věku  do 6.let:                         26 Kč

                          7-10 let:                         28 Kč

                           11-14let:                         32 Kč

                           15 let a více:                   37 Kč

     

     

    Zaměstnanci školy                             37 Kč

     

    Cizí strávníci                                      100 Kč

     

     

    Do věkových skupin jsou strávníci zařazováni na dobu školního roku

    (od 1.9. - 31.8.) ve kterém dosahují věku podle tabulky výše.

     

    Školní jídelna zabezpečuje stravování pouze pro žáky přítomné ve škole a první den jejich nemoci.

    V první den nemoci žáka si lze oběd vyzvednout do jídlonosiče na základě vyplněného tiskopisu o odebrání oběda.

     

    Číslo účtu pro platbu stravného: 40184-1422344369/0800

    Při platbě uvádět  variabilní číslo – to je  evidenční číslo přidělené školní jídelnou.

     

     

     

    Ve Zlíně - Malenovicích dne 22. 8. 2022

     

     

    Marcela Bartončíková                                      PaedDr. Zdeňka Jančíková,Ph.D.

     vedoucí školní jídelny                                                   ředitelka školy