Profil školy

 • /
 • /
 • /
  • O škole

  •  

                                              

    

   Naše škola vzdělává žáky podle vzdělávacího programu, který reaguje na aktuální požadavky současné moderní doby. Klademe důraz na rozvíjení osobních vloh, schopností každého žáka: intelektuálních, hudebních i sportovních. Působíme na žáky tak, aby z nich vyrůstaly samostatné, činorodé osobnosti s všestranným rozhledem. Aktivně se zapojujeme do soutěží, olympiád, rozmanitých projektů a vzdělávacích akcí. Univerzitou Tomáše Bati byl 11. Základní škole v Malenovicích udělen titul Fakultní škola.

   Výuku obohacujeme o moderní technologie, rozšiřujeme  o psaní všemi deseti na klávesnici, práce s informačními zdroji, logiku, programování aj. Rozvoj jazyků je v dnešní době prioritní záležitostí a proto se naši žáci již od první třídy seznamují v zábavné formě s anglickým jazykem, mohou navštěvovat kroužek španělštiny. V pozdějších ročnících si volí mezi německým či ruským jazykem. Ani projektová výuka nám není cizí, probíhá však jen v některých třídách. Pedagogové učí klasickými i moderními metodami.

   Školní akce, které pořádáme, slouží k budování dobrých vztahů mezi žáky a upevňování přátelského kolektivu. Pravidelně pořádáme zotavovací a jazykové pobyty u nás i v zahraničí, školy v přírodě, adaptační pobyty, lyžařské a turistické kurzy atd.

           

         

   Rozvoj žáků umožňuje bohatě vybavené prostředí naší školy. Specializované učebny jsou moderně zařízeny dle aktuálních požadavků doby. Disponujeme dvěmi počítačovými učebnami vybaveny interaktivními tabulemi, moderními notebooky a rychlým internetem, který zabezpečuje vysoko-výkonnostní početná síť bezdrátových wifi. Učebny využíváme v hodinách informatiky, ale také při rozvoji informační gramotnosti v klasické výuce.

   Relaxační prostory pro žáky jsou obohaceny o herní prvky, knihovny a odpočívadla. Zrekonstruovaná hudebna s netradičním rozložením je pro žáky zpestřením výuky. Novinkou je cvičná kuchyňka, ve které je veškeré moderní vybavení.

   V neposlední řadě u nás najdete velkou tělocvičnu, výuku zpestřují moderní mini trampolíny. Velkou výhodou jsou venkovní zrekonstruovaná dětská hřiště pro menší žáky a sportoviště pro žáky druhého stupně. Na školní zahradě vedle dětského koutku se také nachází brouzdaliště, které využívají v horkých dnech žáci. V naší jídelně pravidelně nabízíme žákům obědy z výběru dvou druhů jídel. Každé ráno pro naše žáky připravujeme čerstvé svačiny.  

   Široká nabídka kroužků sportovních, vzdělávacích a estetických umožňuje dětem vhodně využít volný čas. Celostátních úspěchů dosahuje naše škola tradičně v šachových a hudebních soutěžích,logických olympiádách, psaní na klávesnici aj.

               

                

    

    

   Rozšířená hudební výchova

   Hudebně nadaným žákům nabízíme rozvíjet svůj talent rozšířenou hudební výchovou. Ve škole působí tři dětské pěvecké sbory, které nás reprezentují na národních i mezinárodních soutěžích. Hudební průpravu a zpěv ve sborech doplňuje Základní úmělecká škola sídlící v budově školy.

   Rozšířená výuka anglického jazyka a matematiky

   Od roku 2007 umožňujeme nadaným a bystrým dětem speciální vzdělávání (ERIN) rozvíjející jejich nadání (třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka a matematiky). V těchto třídách jsou menší kolektivy dětí, které vyučují vyškolení učitelé. Individuální přístup a rozvoj silných stránek dětí je v těchto třídách maximálně rozvíjen.

    

   Školní psycholog a speciální pedagog působí a pomáhá žákům nejen při problémových situacích, ale také v rámci kroužků.