Novinky

 • /
    • Zeměpisná olympiáda
     • Zeměpisná olympiáda

     • V minulém týdnu se žáci 6.-9. ročníků naší školy účastnili školního kola Zeměpisné olympiády.

       

      V kategorii A – 6. ročník

      se na 2. místě umístil Josef Svoboda ze IV.C

      na 1. místě se umístil David Štika ze VI.C
       

      V kategorii B – 7. ročník
      se na 2. místě umístila Eliška Bárová ze VII.B
      a o 1. místo se dělí Anna Benešová ze VII.A a Adéla Vidlářová ze VII.B

      V kategorii C – 8. - 9. ročník
      se na 3. místě umístil Tomáš Chlud z IX.B
      o 2 místo se dělí Nikol Hynčicová z IX.B a Jakub Zavadil z IX.A
      a na 1. místě se umístil Karel Matocha z VIII.C

       

      Do okresního kola soutěže postupují:

      David Štika
      Karel Matocha

       

      Všem úspěšným řešitelům gratulujeme!

      Mgr. Dorota Osičková

     • Úspěšní řešitelé Astronomické olympiády

     • Už známe úspěšné řešitele Astronomické olympiády! Do této soutěže jsme se tento rok zapojili poprvé a naši žáci se tohoto nelehkého úkolu zhostili velmi dobře. Umístění v soutěži bylo následující: 

      kategorie pro 5. - 7. ročník 

      1. místo – Matěj Macharáček, V.B 

      2. místo – Jiří Šumbera, VI.B 

      3. místo – Eliška Bárová, VII.B 

      kategorie pro 8. - 9. ročník

      1. místo – Daniel Kozárek, VIII.A 

      2. místo – Lukáš Martinec, IX.A 

      3. místo -  Daniel Kunst, VIII.B 

       

      Žákům gratulujeme a postupujícím přejeme hodně štěstí v krajském kole! 

       

    • VELKÝ SVĚT TECHNIKY – DOLNÍ VÍTKOVICE
     • VELKÝ SVĚT TECHNIKY – DOLNÍ VÍTKOVICE

     • Ve středu 17.1.2023 navštívili žáci III.C, IV.C a V.B populárně naučné centrum Velký svět techniky v Ostravě-Vítkovicích. Exkurzi předcházela výuková činnost zaměřená na Moravskoslezský kraj. Žáci prohloubili své znalosti o krajském městě, přírodních poměrech kraje a historii průmyslové výroby.

      Děti měly možnost zažít jedinečnou výstavu zakomponovanou do srdce industriálního objektu v Dolních Vítkovicích. Díky interaktivitě exponátů mohly zažít vědu a techniku doslova na vlastní kůži! Kromě stálých expozic a 3D filmové projekce byl pro děti připravený zajímavý doprovodný program, v rámci kterého na děti čekala navíc celá řada pokusů a výrobků, které ještě umocnili jejich zážitek z výstavy.

      Žáci III.C zažili vzdělávací program Malý antropolog. Na chvíli se stali odborníky na kostru lidského těla! Prozkoumali modely lidských kostí, vyzkoušeli si složit kosti lidského těla tak, jak patří a společně si v týmech zasoutěžili o odznak Malého antropologa.

      O rok starší žáci čtvrtého ročníku se v Divadle vědy blíže seznámili s všudypřítomným neviditelným plynem – oxidem uhličitým. Jak si ho mohou představit? Jaké má vlastnosti a co všechno umí? Na tyto otázky našli odpověď při představení, v němž se model oxidu uhličitého stal pomocníkem při realizaci experimentů a jednoduchých chemických pokusů.

      Nejstarší žáci V.B se vžili do role architektů a vyzkoušeli si, jaké je to navrhnout si vlastní město. Projektovat město je potřeba s rozvahou. Žáci si tak procvičili vzájemnou komunikaci a dostali prostor kreativně vyjádřit své nápady.

      A kam to bude příště?

      Za třídní učitelky uvedených ročníků Mgr. Dorota Osičková

    • Cizokrajné Vánoce v naší škole
     • Cizokrajné Vánoce v naší škole

     • Stejně jako v jiných českých školách v prosincovém adventním čase zněly na našich chodbách a ve třídách koledy, objevily se nazdobené stromečky a další vánoční výzdoba. Všichni se těšili na Vánoce a Ježíška, který na Štědrý den přinese dárečky. Letos však bylo něco jinak. Během loňského a letošního školního roku mezi nás přišlo 27 nových spolužáků z Ukrajiny a s nimi také ukrajinská učitelka češtiny Olena a asistentka a zároveň povoláním psycholožka Natálie. Při povídání s nimi jsme se průběžně dozvídali, že v jejich zemi se Vánoce slaví až v lednu, že se s nimi pojí jiné zvyky a rituály. Aby nám je více přiblížila, připravila se skupinou žáků zajímavé pásmo ukrajinských koled. Celé vystoupení nám předvedli v tradičních velmi pěkných krojích, což atmosféru ještě více umocnilo.

      Natálie, která za touto myšlenkou stojí, vysvětluje: “Od příjezdu do České republiky jsem sledovala vaše tradice, zvyky. Hodně cestuji po vaší krásné zemi a vnímám rozdíly. Navštěvuji jarmarky, festivaly, líbí se mi folklór vaší země. Na jaře jsem zažila Velikonoce, v prosinci pak advent a přípravu na oslavu narození Ježíše Krista. Přesto jsem chtěla zachovat i naše ukrajinské tradice Vánoc jako jsou rodinná setkání, společná večeře, koledování (6. a 7. ledna). Povídali jsme si o tom ve škole s ukrajinskými dětmi a tak mě napadlo, že bychom mohli českým spolužákům a kolegům ukázat něco z našich zvyků a tak se vzájemně obohatit. Proto jsme s ukrajinskými dětmi ve škole nacvičili krátké pásmo koled. Na zkouškách jsem pokaždé dětem připomínala, aby se usmívaly. Protože přináší touto krásnou tradiční koledou hospodářům, hospodyním, které navštíví, radost. V písni se zpívá: Radujte se, radujte se, narodil se Ježíš Kristus. Po představení se mě však děti ptaly, proč měli učitelé slzy v očích, když se měli radovat. Vysvětlila jsem jim, že se dotkly jejich srdce a duše. Koneckonců, jsou Češi velmi dobří lidé.“

      Po představení jsme si se žáky i s Natálií srdečně navzájem popřáli vše dobré a ještě nám pak dali ochutnat něco z ukrajinské Svaté večeře. Ta se skládá z dvanácti postních jídel. Pro nás připravili žáci hlavní chod, který se nazývá kuťa. Je to sladká varianta českého kuby, připravuje se z pšenice nebo krupek, rýže, máku, medu, ořechů, rozinek apod.

      Na závěr jedno velké přání našim ukrajinským přátelům: aby letošní Vánoce mohli všichni slavit se svými blízkými na místě, které považují za svůj drahý domov.

      Mgr. Gabriela Pippalová, zástupkyně ředitelky a výchovná poradkyně

    • Ocenění výtvarného díla žákyně naší školy
     • Ocenění výtvarného díla žákyně naší školy

     • Adrianka Hapalová ze III.C se zapojila do celostátní soutěže s názvem: Máme rádi přírodu, kterou každoročně pořádá Hnutí Brontosaurus. Jedná se o soutěž s dlouholetou tradicí, je organizována již od roku 1992. Soutěž si klade za úkol v první řadě podpořit zájem o přírodu a péči o ni. Je určena pro všechny milovníky přírody, kteří zároveň i rádi něco tvoří.

      Letos bylo do soutěže přihlášeno 2 150 děl, soutěžilo se v kategoriích: výtvarné dílo, literární dílo, fotografie a ekofór.

      Adrianka soutěžila v kategorii výtvarné dílo, kam přihlásila své dva obrazy s názvy: Bouře listí a Zahalena přírodou. A právě dílo Zahalena přírodou dostalo zvláštní ocenění poroty!

      Adriance velmi gratulujeme a přejeme spoustu úspěchů v další tvorbě.

      Na její díla už se můžete podívat v galerii. 

      Mgr. Markéta Krotká

    • Naši osmáci čtou!!
     • Naši osmáci čtou!!

     • V dnešní době to vypadá, že žáci na základních školách už ani nevědí, co je to papírová kniha. Naštěstí u nás je spousta příležitostí vybrat si v některém ze čtenářských koutků knížku, usednout a začíst se.

      Již v září dostali osmáci úkol zpracovat netradiční formou přečtenou knihu. Otázky byly cíleny tak, aby každý musel danou knihu otevřít, přečíst. Nestačilo pouze zapsat obsah ze stránek na internetu...

      Byla jsem velmi příjemně překvapena naprostou originalitou zpracování, kreativním vyjádřením každého žáka...

      Posuďte sami, jakou fantazii mají naši osmáci a jak se jim podařilo úkol zpracovat.

      Mgr. Dana Kozárková, učitelka českého jazyka žáků osmého ročníku

    • Tři králové ve II.C
     • Tři králové ve II.C

     • 6. leden je dnem svátku Tří králů, kterým končí vánoční období. Tento svátek odkazuje na trojici mudrců, podle pozdější tradice králů - Kašpara, Melichara a Baltazara - kteří se po pastýřích přišli do Betléma poklonit právě narozenému Ježíškovi a přinesli mu zlato, kadidlo a myrhu. Trojici králů si připomněli také žáci třídy II. C v hodinách pracovních činností. Jak se jim postavy králů podařily, posuďte sami.

      Mgr. Libuše Přílučíková

    • Malí vědci z III.B
     • Malí vědci z III.B

     • Ve středu 4. ledna se žáci třídy III. B stali v předmětu člověk a jeho svět malými badateli. Tématem bádání se stal vzduch, který je neživou součástí přírody a nachází se všude kolem nás. Ještě na počátku 20. století se používal výraz povětří a označoval prostor mezi nebem a zemí. Když se vzduch pohybuje, vnímáme ho jako vítr. I když vzduch nevidíme ani necítíme, můžeme zkoumat jeho vlastnosti. Liší se vzduch, který vdechujeme od vzduchu, který vydechujeme? Lze využít sílu větru?

      Jak se přesvědčíme, že je ve sklenici vzduch? Právě na tyto otázky se pomocí jednoduchých pokusů pokoušeli žáci odpovědět. Na závěr si vyrobili vrtulku, kterou rozpohybovali. Nápodoby hledali v živé přírodě kolem nás.

      Mgr. Libuše Přílučíková

     • PTAČÍ HODINKA

     •  

      Žáci třídy III. B se pravidelně zapojují do kampaní České společnosti ornitologů. Před vánočními svátky připravili pochoutky pro ptáky, tentokrát do slupek od pomerančů. Své výtvory umístili žáci jako každým rokem u hradu v Malenovicích. Oranžové lahůdky lákaly ptactvo již zdálky. Za odměnu se žáci mohli povozit na sněhové nadílce v hradním příkopu. V lednu připravuje ČSO akci nazvanou "Ptačí hodinka", do které se může zapojit každý z nás. Sčítání proběhne ve dnech 6. - 8. ledna 2023. Věřím, že zájemců o ptactvo v Malenovicích a blízkém okolí se najde mnohem více. ČSO připravila zajímavé materiály, které lze využít nejen ve škole.                   

      Mgr. L. Přílučíková 

      Pojďte se s námi zapojit do počítání ptactva u nás.

      Více podrobností 

      Jak se zapojit – podrobněji - Ptačí hodinka (birdlife.cz)

    • Muzeum Karla Zemana, Praha - III.B
     • Muzeum Karla Zemana, Praha - III.B

     • Karel Zeman neodmyslitelně patří svou tvorbou ke Zlínu. Kdo by neznal jeho tvorbu, neobdivoval triky, které používal. Žáci třídy III. B navštívili Muzeum Karla Zemana v Praze v rámci práce na svém celoročním projektu. Postupně tak pronikli do tajů tvorby např. filmu Cesta do pravěku. Věděli jste, že se tento film točil u přehrady ve Fryštáku? Žáci byli nadšeni rekvizitami, vyplňovali pracovní list, který jim po správném vyplnění prozradil kód. Ten si naladili na rádiu a získali tak přístupový kód ke truhle se sladkou odměnou. Během exkurze prošli také historickou část Prahy, ohromil je chrám sv. Víta a jízda metrem. Určitě se budou rádi vracet jak do Muzea Karla Zemana, tak i do našeho hlavního města. 

      Mgr. Libuše Přílučíková, Mgr. Miluše Nožičková

     • VÁNOČNÍ TURNAJ VE VYBÍJENÉ

     • Ve dnech 20. a 21. prosince se zúčastnili žáci 4. až 9. ročníků Vánočního turnaje ve vybíjené. 

      V úterý se uskutečnily zápasy 4., 5. a 7. ročníku. Středa patřila žákům 6., 8. a 9 tříd. 

      Zápasy probíhaly vždy mezi třídami jednoho ročníku.

      Vítězným týmům velmi gratulujeme a děkujeme všem divákům za podporu a povzbuzování hráčů.

      Irena Bělíková

      Pavlína Willertová

      Lenka Režňáková

     • Den techniky a přírodních věd s 8. A.

     •  

      Předvánoční čas si naše třída užila nejen adventním koncertováním, ale také účastí na akci Den techniky a přírodních věd na Gymnáziu a Jazykové škole Zlín dne 20. 12.

      Pokud jste procházeli po chodbách v tento den, mohli jste zaslechnout za zavřenými dveřmi: Někam zařaďte tuto součástku, aby svítila jen jedna žárovka. Tento spínač teče po modré čáře, všimněte si. Teď už zapojíme obvody skutečně. Jeden vodič vstupuje a dva vystupují. Kde v bytě využijete robota, aby jezdil po čáře? A nakonec zkusíme zápas sumo. 

      Toto byl jen nepatrný zlomek toho, jaké pokyny, doporučení mohli naši osmáci slyšet. V rámci dvou zvolených workshopů z fyziky, chemie, biologie, zeměpisu, informatiky a robotiky si mohli prakticky zkusit své teoretické znalosti. Mnohé informace byly však nové. Toto učivo se třeba probírá až v následujícím ročníku. Přesto se všichni pustili do práce. Chtěli být první v objevování něčeho nevídaného, zajímavého, pro ně nevyzkoušeného...

      Jak si to naši žáci užili? Fotografie mluví za vše.

      Děkujeme za tento připravený pestrý program, který byl jistě přínosný pro každého zúčastněného.

      Mgr. Dana Kozárková, třídní učitelka

     • Mendeliánum

     • V letošním roce si připomínáme významné 200. výročí narození Gregora Johanna Mendela.  Byl zakladatel genetiky a objevitel základních zákonů dědičnostibiologmatematikbotanik, zajímal se také o meteorologii. Byl učitelem, mnichem, knězem a později opatem augustiniánského kláštera na Starém Brně.

      V hodinách přírodopisu jsme pracovali na projektu o J. G. Mendelovi a navštívili jsme výukový program v Mendelániu v Brně.

      V programu se nám naskytla možnost extrahovat DNA z banánu. Věděli jste, že s banánem máme z 50% společné DNA? Někdo by si mohl říct: ,,To musí být hrozně složitý proces – to extrahování.” Nechte mě vás vyvést z omylu a popsat vám již zmíněný proces.

      1. Prvně si rozmačkáme banán  (či jiné ovoce) v misce
      2. Přilijeme od oka vody
      3. Přidáme čajovou lžíci přípravku na mytí nádobí
      4. Promícháme a následně přecedíme do odměrného válce přes filtrační papír
      5. Do toho, co se nám do válce přecedilo přidáme čistý líh
      6. Ve válci se na povrchu tekutiny vytvoří cosi připomínající “mastné oko” obsahující smotané DNA

      Děkujeme všem paním učitelkám za tuto možnost.

      Prokop Schubert IX.A

     • Astronomická olympiáda

     • Dne 14. 12. a 16. 12. se naši vybraní žáci z 6. až 9. ročníků zapojili do astronomické olympiády. Celkem se soutěže zúčastnilo 16 žáků, kteří řešili úlohy z oboru astronomie. Školní kolo obsahovalo testové otázky, výpočty různých fyzikálních jevů a také práci s textem a následně opravou chybných tvrzení. Žáci měli možnost ověřit si úroveň svých znalostí a vědomostí a jistě také získali nové informace, které je pobídnou k lepším výkonům v dalších soutěžích. Všem zúčastněným žákům děkujeme za účast a přejeme hodně štěstí v dalších kolech. 

      Mgr. Adéla Hrubošová Pešlová

    • Jak se Vánoce slavily dříve - III.A, IV.B
     • Jak se Vánoce slavily dříve - III.A, IV.B

     • V pátek 16. prosince se vypravily třídy 3.A a 4.B do Muzea jihovýchodní Moravy ve Zlíně. Čekal je výukový program s vánoční tématikou. Děti se dověděly, jak to vypadalo za času Františka Bartoše ve Zlíně, kdo chodil s Mikulášem, co naděloval čert a anděl, kdo to byly lucky. Potom se děti podívaly na to, co dokázal stvořit ze slámy pan František Zuska. Je to zlínský rodák, který by letos oslavil 90 let, vytvářel ze slámy betlémy, hvězdy, zkrátka krásné vánoční ozdoby. Ke konci programu si děti zkusily vytvořit vánoční ozdobu ze slámy – na papírové kolečko lepily nastříhané proužky slámy dle vlastní fantazie a vytvořily si tak svoji „slaměnou“ vánoční ozdobu.

      Mgr. Marie Oškerová

     • DĚKUJEME

     • Moc nás těší Vaše podpora! Růžičky od paní Pickové a sladkost od paní Vlčkové vykouzlily našim zpěváčkům úsměv na tváři

     • Olympiáda v českém jazyce zná vítěze

     •  

      Je již zvykem, že žáci naší školy mezi sebou poměřují své vědomosti v různě zaměřených olympiádách. Ve výčtu všech nesmí chybět ta v českém jazyce. Tradičně se skládá ze dvou části – mluvnické a slohové.

      Neděste se. Nediktoval se ani diktát, ani nebyli žáci trápeni rozborem složitého souvětí. Naopak zde vyhrává kreativita a schopnost dívat se na slova, věty a větné celky z různých úhlů pohledu.              29. 11.  usedlo v odpoledních hodinách do lavic 16 žáků 8. a 9. tříd. Nejlépe si s úkoly poradily Olivie Sucháčková a Adéla Kratochvílová, žákyně IX. A. Oběma dívkám držíme pěsti do okresního kola, které se koná 5. 4. 2023 na Gymnáziu a Jazykové škole s právem státní jazykové zkoušky ve Zlíně. V neposlední řadě patří poděkování paní učitelce Ireně Bělíkové, která celou soutěž zorganizovala a vyhodnotila.

                            Mgr. Andrea Hobzová, předsedkyně předmětové komise Jazyk a jazyková komunikace

     • Úspěch na poli literárním

     • „Vydali jsme se do středu spletitých chodeb, koridorů, zatáček, křivek,…. . Na každém kousku stěny, jeden úkaz za druhým. Asi vzpomínky. Vyvodil jsem. Přikývla souhlasně - ani mě to nepřekvapilo, že mi to čumí do hlavy, i když se zrovna dívá jinam.

      Jak jsem již popisoval: jedna vzpomínka za druhou, dalo by se to taktéž interpretovat jako: jedna hrůza za druhou.

      Tady jsem otevíral první knihu, tady jsem zase poprvé jezdil na kole. Tady se snažím lyžovat. Tady beru nůž a tady.... tady krvácím. Tři bodné rány na hrudi, vybavil jsem si. Vítr mi stále fouká do tváře a už vím proč. Najednou se ozval zvuk.... to pisklavé chichotání.“

       

      Poe? King? Nesbo?

      Ne, výše uvedený úryvek je závěrem povídky Prokopa Schuberta, žáka IX. A. Již po desáté se konala soutěž, kterou vyhlašuje Střední odborná škola Luhačovice. Úkolem je napsat libovolný literární žánr s hororovou tematikou. Slavnostní vyhlášení vítězů se konalo 8. 12. 2022 v Luhačovicích. Do soutěže bylo zasláno 98 prací a porota v čele s Jiřím Žáčkem vyhodnotila Prokopovu povídku jako nejzdařilejší ze všech.

      Upřímně? Není se co divit, je skvělá….

                                                                                       Mgr. Andrea Hobzová, učitelka českého jazyka