Novinky

 • /
    • Přijímací řízení na SŠ
     • Přijímací řízení na SŠ

     • Vážení rodiče a milí žáci,

      informujeme vás, že dnes tj. 30. 11. 2020 vydalo MŠMT na svých webových stránkách informace k přijímacímu řízení pro tento rok. Na informace přejdete kliknutím ZDE.​​​​​​​

      Mgr. Gabriela Pippalová, výchovný poradce

    • Betlém Josefa Lady
     • Betlém Josefa Lady

     • Žáci třídy I. B pracují v letošním školním roce na projektu "Se zvířátky pana Lady po Malenovicích". Po návratu z distanční výuky 18. listopadu si zpestřili výuku vystřihováním figurek z Betlému pana Lady. Josef Lada je symbolem českých Vánoc. Dříve v každé chaloupce měly děti svůj Betlém. Ten Ladův patří určitě k těm nejkrásnějším. Žáci si dávali při stříhání pozor, aby postavičkám neodstřihli kus těla. Občas se to sice zcela nepodařilo, ale na co máme lepidlo, nebo izolepu. V hodině hudební výchovy si vyslechli Českou mši vánoční od Jakuba Jana Ryby s obrázky pana Lady. V matematice jsme porovnávali postavičky. Dnes posledního listopadu žáci Betlém dokončili. Stačilo "nasněžit" a dílo bylo hotovo. Někteří si "překvapení" pro rodiče brali domů již dnes, jiní v dalších dnech. Věřím, že všem zpříjemní Betlém adventní svátky. Žáci budou mít milou vzpomínku na první třídu. A všem čtenářům školních stránek udělají dílka žáků také radost. Hezké adventní dny přejí žáci třídy I. B.

      Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka I. B

    • Kalendář Josefa Lady - Podzim
     • Kalendář Josefa Lady - Podzim

     • V pondělí 23. listopadu si žáci třídy I. B zopakovali s obrázky pana Lady jednotlivé měsíce v roce. Ty poté rozdělili do čtvero ročního období. Listopad je posledním podzimním měsícem. V září, kdy nastoupili do školy, podzim teprve začínal. Polovinu tohoto času žáci strávili přímo ve škole, druhou distanční výukou. Ve škole i doma s rodiči odvedli hezké výkony. Nadále pracují na svém celoročním projektu Se zvířátky pana Lady po Malenovicích. Žáci se seznamují s příběhy kocoura Mikeše a jeho kamarádů. Řeší a vymýšlí slovní úlohy, kde Mikeš hází Pepíkovi hrušky ze stromu, rytmizují říkadla z obrázků Josefa Lady. Kdo by neznal: "Foukej, foukej větříčku, shoď mi jednu hruštičku ....". Nedávno se žáci zapojili do kampaně Lísky Vsetín "Stromy a my". Na tuto akci navázali další hezkou aktivitou. V září 2020 zachránila Nadace Veronica z Holandska 4 600 hrušní, které by jinak skončily ve štěpkovači. Současná epidemie postihla mezi jinými  i ovocnou školku holandské nadace Corazón. Kvůli zrušeným objednávkám zůstaly tisíce stromků bez odběratelů a školka je nemohla dále skladovat. Žáci třídy I. B obdrželi 3 kusy těchto hrušní, které společně zasadili na školní zahradě. S vykopáním jámy jim pomohl pan Ištok a paní Kristýna Štekovič zase s jejich správnou výsadbou. Zachráněné hrušně jsou dvou odrůd - staré odrůdy Konference a nové odrůdy Sweet Sensation (červená mutace odrůdy Doyenne du Comice - Děkanka Robertova). Odrůdy se navzájem opylují. Jedná se o čtvrtkmeny se zapěstovanou korunou. Žáci z této aktivity nakreslili také hezké obrázky. Velké poděkování patří také paní Janštové, která všechno zdokumentovala. Žáci mají do budoucna velký úkol, musí všechny tři stromy kontrolovat a pečlivě zalévat, aby neuschly. Odměnou jim budou sladké hrušky v příštích letech. Už teď je může hřát dobrý pocit, že pomohli přírodě a ta se jim po čase odmění. Škola je základ života a všechno, co se v ní naučí, se jim jednou bude hodit do života. 

      Mgr. Libuše Přílučíková, třídní učitelka

    • Dotazník - distanční výuka
     • Dotazník - distanční výuka

     • Vážení rodiče,

      obracíme se na Vás s prosbou o součinnost při sběru dat o průběhu distančního vzdělávání na naší škole.

      Cílovou skupinou dotazování jsou rodiče žáků. 

      Vyplněním jednotného dotazníku se zapojíte do tohoto průzkumu na odkazu: https://bit.ly/36OtJUS.

      Děkujeme Vám za vyplnění a přejeme mnoho zdraví

       

      Vedení školy

    • Jsme zpět ve škole!
     • Jsme zpět ve škole!

     • ...když nemůžeme cvičit v tělocvičně, tak tvoříme podzimní obrázky!

      Zdraví vás žáci z 2.A

      Mgr. Klára Bartoníková, Bc. Tereza Pekárková

    • Provoz školní družiny od 18. 11. 2020
     • Provoz školní družiny od 18. 11. 2020

     • Přes všechna povinná a přísná opatření (žáci se nemohou potkat napříč třídami/ročníky) zajišťujeme provoz školní družiny tímto způsobem.

      - ranní družina/dohled nad žáky: od 6:15 - 7:30

      - odpolední družina: 11:40 - 16:30

      Každá třída má vlastní oddělení v pavilonu družin, vyzvedávání dětí probíhá přes zvonky u hlavního vchodu na I. stupeň.

      Žádáme Vás, abyste využili služeb ranní družiny jen v nutných případech.

      Děkujeme

      Ing. Jana Kafková

    • Informace pro cizí strávníky
     • Informace pro cizí strávníky

     • V souladu s aktuálními zvýšenými hygienickými požadavky na organizaci stravování v Základní škole Zlín, tř.Svobody 868 je výdej obědů pro cizí strávníky v době od 18.11.2020 do odvolání možný pouze do jídlonosičů přes výdejové okýnko (určené místo pro příjem a výdej jídlonosičů). 

       

      Vstup do školy je pro cizí osoby zakázán. 

       

      Jídlonosič lze donést do 7:45 hodin ráno na určené místo - rampa u školní jídelny (u vchodu prvního stupně, blíže školnímu hřišti) 

      Jídlonosič musí být umytý, čistý, označený viditelně příjmením strávníka. 

      Odběr naplněných jídlonosičů bude probíhat v době od 10:45-11:00 opět na rampě školní jídelny. 

       

      Obědy lze objednat na školním webu v sekci školní jídelny -objednávání obědů nebo den dopředu nahlášením objednávky při odběru jídlonosiče. Na přiložených jídelních lístkách strávník označí (zakroužkuje) dny kdy chce oběd odebrat a své příjmení. 

       

      Strava v jídlonosičích je určena k přímé spotřebě. Školní jídelna neodpovídá za její znehodnocení mimo jídelnu např. dlouhým či špatným uskladněním. 

       

      Děkujeme za pochopení.

      Školní jídelna

    • Výuka od 18.11.2020
     • Výuka od 18.11.2020

     • Vážení rodiče a milí žáci,

      od 18.11.2020 je povolena osobní přítomnost žáků 1. a 2. ročníků, pro tyto žáky se obnovuje povinná prezenční výuka. Žáci mají povinnosti nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole (s výjimkou konzumace jídla). Při výuce budou dodržována přísná hygienická nařízení dle KHS.

      Prezenční výuka bude probíhat dle platného rozvrhu.

      Rovněž prosíme všechny zákonné zástupce:

      - neposílejte dítě do školy v případě nemoci

      - omlouvejte neúčasti dítěte ve škole dle běžných zvyklostí třídnímu učiteli

      - vybavte dítě ochrannými rouškami (2 roušky a 2 sáčky)

      Věříme, že se epidemiologická situace v naší zemi bude i nadále zlepšovat a brzy umožní návrat i žákům ostatních ročníků zpět do školy.

      Přejeme Vám hodně zdraví, sil a děkujeme za Vaše úžasné nasazení, s jakým to společně zvládáme.

      Vedení školy

    • Krajské kolo Logické olympiády
     • Krajské kolo Logické olympiády

     • Logická olympiáda 2020 už má vítěze krajských kol!

      … a jsme opravdu pyšní, že ve Zlínském kraji zvítězil náš žák Benedikt Lars Vyoral ze třídy V.B. 

      Krajská kola proběhla v tradičním termínu 6. listopadu, ale méně tradiční byla jejich forma – oproti předchozím ročníkům se totiž uskutečnila online. Soutěžící mohli test vyplnit kdykoliv během dne, na řešení zapeklitých úloh měli však jen 30 minut. 

      Z naší školy se krajského kola zúčastnilo dalších 8 žáků z 3. až 5. ročníku. Také oni dosáhli výborných výsledků (od 6. do 30. místa z celkem 53 soutěžících). Můžeme jen litovat, že se letos neuskuteční pražské celostátní kolo, ve kterém mohl Ben své dovednosti poměřit s dalšími protivníky. 

      Všem našim soutěžícím děkujeme za výbornou reprezentaci školy a přejeme hodně úspěchů v dalších nejen matematických soutěžích.

      Mgr. Gabriela Pippalová

    • Svatý Martin
     • Svatý Martin

     • Víte, že zítra slaví svátek Martin? Co se vám vybaví?

      Svatý Martin, svatomartinská husa nebo znáte pranostiky?

       

      Svatý Martin

      - byl to římský voják, poustevník, biskup a zakladatelem prvních klášterů ve Francii

      Svatomartinská slavnost

      - bývá někdy spojena také se svítilnami a lampiony, které rozzáří podzimní tmu. Tento zvyk k nám přišel z německého prostředí.

      Svatomartinské pranostiky

      - na svatého Martina bývá bílá peřina

      - na svatého Martina kouřívá se z komína

      - Martin a Kateřina na blátě, Vánoce na ledě.

      Svatomartinská husa

      - další z tradic, která patří ke svatému Martinu. Jedna z legend říká, že svatý Martin při své skromnosti nechtěl přijmout hodnost biskupa v Tours a schoval se před vyslanci, kteří mu zprávu o zvolení nesli, do husince mezi hejno hus. Ty jej však svým silným kejháním prozradily. Jiná verze legendy zase praví, že husy Martina při kázání tak rušily svým kejháním, že je za to odsoudil, aby v den jeho památky pykaly za svoje provinění na pekáči.

    • Uzavření školy
     • Uzavření školy

     • Vážení rodiče,

      z důvodu výpadku elektrického proudu bude 3.11.2020 (úterý) škola uzavřena. 

      Děkujeme za pochopení

      Vedení školy