• Učení může být i zábava

  Chceme našim žákům umožnit v co nejširším měřítku realizovat to, co je zajímá, baví, aby škola pro ně nebyla místem strachu, obav a stresů, ale místem, kde je sice mnoho práce, ale také zábavy a legrace, kde jsou učitelé jejich rádci, partnery. Proto usilujeme o jejich zapojení do kulturního, sportovního i jiného dění ve škole.

  • TŘÍDY
  • Rozšířená výuka hudební výchovy
  • Školní poradenské pracoviště se školním psychologem
  • Hřiště, tělocvična, sportovní aktivity
 • Novinky

  Zjistěte, co je nového na naší škole
  • Zeměpisná olympiáda
   • Zeměpisná olympiáda
   • 26. 1. 2023
   • V minulém týdnu se žáci 6.-9. ročníků naší školy účastnili školního kola Zeměpisné olympiády.

    V kategorii A – 6. ročník

    se na 2. místě umístil Josef Svoboda ze IV.C

    na 1. místě se umístil David Štika ze VI.C

    V kategorii B – 7. ročník
    se na 2. místě umístila Eliška Bárová ze VII.B
    a o 1. místo se dělí Anna Benešová ze VII.A a Adéla Vidlářová ze VII.B

    V kategorii C – 8. - 9. ročník
    se na 3. místě umístil Tomáš Chlud z IX.B
    o 2 místo se dělí Nikol Hynčicová z IX.B a Jakub Zavadil z IX.A
    a na 1. místě se umístil Karel Matocha z VIII.C

   • Zeměpisná olympiáda: Číst více
   • Úspěšní řešitelé Astronomické olympiády
   • 25. 1. 2023
   • Už známe úspěšné řešitele Astronomické olympiády! Do této soutěže jsme se tento rok zapojili poprvé a naši žáci se tohoto nelehkého úkolu zhostili velmi dobře. Umístění v soutěži bylo následující:

    kategorie pro 5. - 7. ročník

    1. místo – Matěj Macharáček, V.B

    2. místo – Jiří Šumbera, VI.B

    3. místo – Eliška Bárová, VII.B

   • Úspěšní řešitelé Astronomické olympiády : Číst více
  • VELKÝ SVĚT TECHNIKY – DOLNÍ VÍTKOVICE
   • VELKÝ SVĚT TECHNIKY – DOLNÍ VÍTKOVICE
   • 19. 1. 2023
   • Ve středu 17.1.2023 navštívili žáci III.C, IV.C a V.B populárně naučné centrum Velký svět techniky v Ostravě-Vítkovicích. Exkurzi předcházela výuková činnost zaměřená na Moravskoslezský kraj. Žáci prohloubili své znalosti o krajském městě, přírodních poměrech kraje a historii průmyslové výroby.

    Děti měly možnost zažít jedinečnou výstavu zakomponovanou do srdce industriálního objektu v Dolních Vítkovicích. Díky interaktivitě exponátů mohly zažít vědu a techniku doslova na vlastní kůži! Kromě stálých expozic a 3D filmové projekce byl pro děti připravený zajímavý doprovodný program, v rámci kterého na děti čekala navíc celá řada pokusů a výrobků, které ještě umocnili jejich zážitek z výstavy.

   • VELKÝ SVĚT TECHNIKY – DOLNÍ VÍTKOVICE: Číst více
  • Cizokrajné Vánoce v naší škole
   • Cizokrajné Vánoce v naší škole
   • 17. 1. 2023
   • Stejně jako v jiných českých školách v prosincovém adventním čase zněly na našich chodbách a ve třídách koledy, objevily se nazdobené stromečky a další vánoční výzdoba. Všichni se těšili na Vánoce a Ježíška, který na Štědrý den přinese dárečky. Letos však bylo něco jinak. Během loňského a letošního školního roku mezi nás přišlo 27 nových spolužáků z Ukrajiny a s nimi také ukrajinská učitelka češtiny Olena a asistentka a zároveň povoláním psycholožka Natálie. Při povídání s nimi jsme se průběžně dozvídali, že v jejich zemi se Vánoce slaví až v lednu, že se s nimi pojí jiné zvyky a rituály. Aby nám je více přiblížila, připravila se skupinou žáků zajímavé pásmo ukrajinských koled. Celé vystoupení nám předvedli v tradičních velmi pěkných krojích, což atmosféru ještě více umocnilo.

   • Cizokrajné Vánoce v naší škole: Číst více
  • Ocenění výtvarného díla žákyně naší školy
   • Ocenění výtvarného díla žákyně naší školy
   • 17. 1. 2023
   • Adrianka Hapalová ze III.C se zapojila do celostátní soutěže s názvem: Máme rádi přírodu, kterou každoročně pořádá Hnutí Brontosaurus. Jedná se o soutěž s dlouholetou tradicí, je organizována již od roku 1992. Soutěž si klade za úkol v první řadě podpořit zájem o přírodu a péči o ni. Je určena pro všechny milovníky přírody, kteří zároveň i rádi něco tvoří.

   • Ocenění výtvarného díla žákyně naší školy: Číst více
  • Naši osmáci čtou!!
   • Naši osmáci čtou!!
   • 12. 1. 2023
   • V dnešní době to vypadá, že žáci na základních školách už ani nevědí, co je to papírová kniha. Naštěstí u nás je spousta příležitostí vybrat si v některém ze čtenářských koutků knížku, usednout a začíst se.

    Již v září dostali osmáci úkol zpracovat netradiční formou přečtenou knihu. Otázky byly cíleny tak, aby každý musel danou knihu otevřít, přečíst. Nestačilo pouze zapsat obsah ze stránek na internetu...

   • Naši osmáci čtou!!: Číst více
  • Tři králové ve II.C
   • Tři králové ve II.C
   • 8. 1. 2023
   • 6. leden je dnem svátku Tří králů, kterým končí vánoční období. Tento svátek odkazuje na trojici mudrců, podle pozdější tradice králů - Kašpara, Melichara a Baltazara - kteří se po pastýřích přišli do Betléma poklonit právě narozenému Ježíškovi a přinesli mu zlato, kadidlo a myrhu. Trojici králů si připomněli také žáci třídy II. C v hodinách pracovních činností. Jak se jim postavy králů podařily, posuďte sami.

   • Tři králové ve II.C: Číst více
  • Malí vědci z III.B
   • Malí vědci z III.B
   • 8. 1. 2023
   • Ve středu 4. ledna se žáci třídy III. B stali v předmětu člověk a jeho svět malými badateli. Tématem bádání se stal vzduch, který je neživou součástí přírody a nachází se všude kolem nás. Ještě na počátku 20. století se používal výraz povětří a označoval prostor mezi nebem a zemí. Když se vzduch pohybuje, vnímáme ho jako vítr. I když vzduch nevidíme ani necítíme, můžeme zkoumat jeho vlastnosti. Liší se vzduch, který vdechujeme od vzduchu, který vydechujeme? Lze využít sílu větru?

   • Malí vědci z III.B: Číst více
   • PTAČÍ HODINKA
   • 6. 1. 2023
   • Žáci třídy III. B se pravidelně zapojují do kampaní České společnosti ornitologů. Před vánočními svátky připravili pochoutky pro ptáky, tentokrát do slupek od pomerančů. Své výtvory umístili žáci jako každým rokem u hradu v Malenovicích. Oranžové lahůdky lákaly ptactvo již zdálky. Za odměnu se žáci mohli povozit na sněhové nadílce v hradním příkopu. V lednu připravuje ČSO akci nazvanou "Ptačí hodinka", do které se může zapojit každý z nás. Sčítání proběhne ve dnech 6. - 8. ledna 2023. Věřím, že zájemců o ptactvo v Malenovicích a blízkém okolí se najde mnohem více. ČSO připravila zajímavé materiály, které lze využít nejen ve škole.

   • PTAČÍ HODINKA: Číst více
 • Naše vize

  Jsme moderní a přátelskou školou již od 1. září 1963
    • Rozšířená výuka hudební výchovy
    • Zobrazit
    • Vzdělávání nadaných žáků
    • Zobrazit